Výbor společnostiPředseda

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
KAR 2.LF UK FN Motol
Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 435 412
e-mail: karel.cvachovec@fnmotol.cz I. místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Klinika anesteziologie
Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, Severní terasa
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 477 112 202
fax: 495 832 022
e-mail: cernyvla1960@gmail.com


II. místopředseda

prim. MUDr. Ivan Herold, CSc.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
V. Klementa 147
293 50 Mladá Boleslav
tel.: 326 742 301
e-mail: ivan.herold@onmb.cz


Vědecký sekretář

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
KARIM FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel.: 597 372 701–2
e-mail: pavel.sevcik@fno.cz


Pokladník

doc. MUDr. Vladimir Mixa, Ph.D. 
KAR 2.LF UK FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 435 454
fax 224 435 420
e-mail: vmxa@volny.czČlenové
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
KARIM FN Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: 608 57 08 01
e-mail: milan.adamus@seznam.cz


doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM 1.LF UK a VFN Praha
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: 224 963 366
e-mail: martin.balik@vfn.cz


doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
KARIM FN Hradec Kralové
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 583 282
fax: 495 832 022
e-mail: pavel.dostal@fnhk.czdoc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
OCHRIP FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 436 750
fax: 224 436 770
e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.czMUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
KAR 2. LF UK FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224 431 111
e-mail: michal.horacek@fnmotol.czdoc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost
ARK Fakultní nemocnice Plzeň 
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň - Lochotín
tel.: 377 104 384
e-mail: chytra@fnplzen.cz


prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. M.Sc.
KARIM 1.LF UK a VFN Praha
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224962243
e-mail: pavel.michalek@vfn.cz


MUDr. Daniel Nalos, CSc.
ARO Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
401 31 Ústí nad Labem 
tel.: 477 112 200–2
e-mail: daniel.nalos@kzcr.eu


doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
KDAR LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel.: 532 234 261
e-mail: petr.stourac@gmail.com


MUDr. Jan Šturma, CSc.
KARIM 3.LF UK a FN Kralovské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel.: 267 162 461
fax: 267 162 327
email: jan.sturma@fnkv.czRevizní komisePředseda

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
ARK FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň - Lochotín
tel: 377 103 111
e-mail: kasal@fnplzen.cz


MUDr. Pavel Kozlík
ARO Rakovník
Dukelských hrdinů 200
269 01 Rakovník
tel.: 313 513 436
fax: 313 525 111
e-mail: kozlik.pavel@tiscali.cz


prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
KARIM 3.LF UK a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel.: 267 162 451
e-mail: ianpachl@seznam.cz