Pro zajištění dýchacích cest


Organizační zařazení:

Sekce ČSARIM, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně


Cíle činnosti:

Sdružovat lékaře a nelékařské pracovníky, kteří provádějí a/nebo se zajímají o techniky zajištění dýchacích cest, udržení jejich průchodnosti a ventilaci v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicíně. Konkrétně se jedná o:


· Techniky a algoritmy konvenčního zajištění dýchacích cest – tracheální intubace, supraglotické pomůcky

· Techniky a algoritmy zajištění dýchacích cest v urgentních situacích včetně chirurgických přístupů do trachey

· Nekonvenční techniky oxygenace a ventilace – THRIVE, HFJV, ECMO

· Techniky zajištění dýchacích cest v hrudní chirurgii

· Fibrooptická intubace, použití fibroskopu v oboru AIM

· Simulace a výuka v oblasti zajištění dýchacích cest

· Využití zobrazovacích metod v zajištění dýchacích cest


Členská základna:

1. lékaři se získanou odbornou způsobilostí v oborech

· Anesteziologie a intenzivní medicína

· Intenzivní medicína

· Plicní lékařství

· Radiologie

2. lékaři a nelékařští pracovníci bez specializované způsobilosti ve výše uvedených oborech a se zájmem o problematiku zajištění dýchacích cest


Partneři a zahraniční partneři:

· European Society for Airway Management

· Difficult Airway Society

· Sekce pro ultrazvukové metody České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Představitelé sekce:

Předseda přípravného výboru

Doc. MUDr. Pavel Michálek, PhD (pavel.michalek@vfn.cz)

Členové přípravného výboru:

MUDr. Petr Štourač, PhD

MUDr. Olga Klementová, PhD

MUDr. Pavel Herda

MUDr. Michal Otáhal

MUDr. Lukáš Dadák, PhD

Plk. MUDr. Tomáš Henlín


Plánované odborné aktivity sekce:

· organizace odborných teoretických i praktických vzdělávacích akcí – semináře, kurzy, workshopy, konference, odborné sekce na kongresech ČSARIM i regionálních konferencích

· iniciace a příprava vzniku odborného certifikovaného vzdělávacího programu v Zajištění dýchacích cest

· příprava a publikace odborných písemných materiálů, které se vztahují k činosti SZDC – koncepce činnosti, doporučené odborné postupy, algoritmy, informované souhlasy s intervenčními zákroky, organizace výuky a algoritmů na jednotlivých pracovištích

· spolupracovat s ostatními společnostmi a sekcemi pro zajištění dýchacích cest ve středoevropském regionu i v Evropské unii – EAMS, DAS

· spolupracovat s ostatními podobnými nebo styčnými společnostmi nebo sekcemi společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


Nejbližší akce:

· workshop “Techniky zajištění dýchacích cest” na kongresu ČSARIM v Brně – 7.-9.9.2017


Dokumenty:

1. Difficult Airway Society Guidelines 2015 - https://www.das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines

2. American Society of Anesthesiologists Difficult Airway Guidelines 2013 - http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1918684


Anglický název: Czech Airway Focus Group, Czech Society of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine (CAFG)