Dvořáčkova cena

Ocenění 2015

Martin Balík: Perioperative cardiac care of the high risk non-cardiac patient

Původní práce publikovaná v Oxford University Press, 2015.


Ocenění 2014

Petr Štourač a kol.: Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey.

Původní práce publikovaná v Anesth Analg (2014) Dec 16, IF 3,827.

Partneři