20
zář

Požadavky jsou dostupné v přiloženém dokumentu ZDE.


14
zář

Uzavřená část webových stránek je určena pouze pro členy České společnosti Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Přihlásíte se pomocí svého příjmení a jména bez diakritiky oddělené tečkou (například: novak.jan) a hesla, které je Vaše evidenční číslo. Neznáte-li své evidenční číslo nebo máte-li problémy s přihlášením, přestože jste členem ČSARIM, kontaktujte Michaelu Jurčekovou emailem na jurcekova@associationhouse.cz.13
čvc

Bližší informace naleznete ZDE


6
čvc

Novela zákona, která vstoupí v platnost k 1. 7. 2017 má výrazný dopad na bezpečnost pacientů a ovlivní i organizaci práce oborových pracovišť.

Lékař se specializovanou způsobilostí, vykonávající odborný dozor musí být ve zdravotnické zařízení přítomen a fyzicky dosažitelný do 15 minut (§ 4 odstavec 6). Tento zákonem stanovená časový limit je pro činnosti v oboru anesteziologie a intenzívní medicína nepřijatelně dlouhý.

Lékařům s odbornou způsobilostí je třeba k výkonu povolání lékaře zajišťovat odborný dozor. Bez odborného dozoru může lékař s odbornou způsobilostí vykonávat jen ty činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem. Do doby vydání tohoto předpisu je nutno považovat zajištění odborného dozoru v plném rozsahu za nezbytné a bez dalšího vymezení činností.

Při vykonávání odborného dozoru nad lékařem s odbornou způsobilostí musí být lékař se specializovanou způsobilostí bezprostředně fyzicky dosažitelný a výkon odborného dozoru nesmí ohrozit bezpečnost péče jiných pacientů.  

Toto stanovisko se týká výkonu dozoru v řádné pracovní době, ve směnném provozu i během ústavních pohotovostních služeb.

Zajištění výkonu odborného dozoru je povinností poskytovatele zdravotních služeb (§ 4 odstavec 7).

Naléhavě žádáme, aby si školitelé uvědomovali svoji odpovědnost za bezpečnost našich pacientů  a vždy řádně zvážili, zda využijí možnosti, kterou dává věta druhá § 4 odstavec 3. Při písemném stanovení rozsahu dalších činnosti, které může lékař s odbornou způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene vykonávat již jen pod odborným dohledem, je třeba postupovat nanejvýš uvážlivě, zohlednit jeho zkušenost i povahu uvažovaných činností.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

          předseda výboru ČSARIM

Praha, 28. 6. 2017


21
bře

Část 1 Evropského diplomu v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC), který je organizován Evropskou anesteziologickou společností (ESA) bude probíhat i v Praze 16. Září 2017Přihlášení je možné online přes stránky ESA ZDEČást 1 je písemná a je uznávána jako alternativa povinného písemného testu před atestací z Anesteziologie a intenzivní medicíny.


19
bře

Nabízíme:

 • práci v moderním prostředí nově vybudovaného oddělení Následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
 • nadstandardní finanční ohodnocení
 • stabilizační příspěvek při nástupu
 • ubytování
 • podpora dalšího profesního rozvoje
 • možnost realizace klinických studií
 • možnost čerpání interní grantové podpory pro vědeckovýzkumné činnosti

Nástup možný ihned.

Pro další informace: Ing. Vojtěch Krump, tel: 733 783 899, 477 117 960, email: vojtech.krump@kzcr.eu18
bře

Vážené kolegyně a kolegové ,

při příležitosti XXIV. kongresu ČSARIM v Brně (7.- 9. 9. 2017) vyhlašuje výbor ČSARIM soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi, členy ČSARIM, které byly

v roce 2016 publikovány v elektronické nebo tištěné podobě. První nebo korespondující autor musí být členem ČSARIM.

Kategorie:

 1. Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016
 2. Keszlerova cena za nejlepší publikovanou práci s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu roku 2016
 3. Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydanou v roce 2016
 4. Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2016

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Přihlášky do soutěže nebo návrhy na ocenění spolu s navrženou prací v .pdf (u článků) a/nebo originálem knižní publikace zasílejte do 31.5.2017 na adresu :

MUDr Ivan Herold, CSc., Anesteziologicko resuscitační oddělení,
oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.
V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav nebo ivan.herold@onmb.cz.

V každé kategorii budou vyhlášeny nominované práce a vítězná práce bude odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu XXIV. kongresu

ČSARIM v Brně.

Prof. MUDr Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda ČSARIM

MUDr Ivan Herold, CSc. 
2.místopředseda ČSARIM


3
bře