Přednášky

Program kongresu


Středa, 3. 10. 2018


Klub A

09:00-10:30

Edukační lekce 1

Předsedající: Vlasta Dostálová

09:00-09:15


Vlasta Dostálová (Hradec Králové)

09:15-09:30

NOAC před anestezií

Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

09:30-09:45

RSI - existuje jediný správný postup?

Petr Štourač (Brno)

09:45-10:00

Delirium po anestezii

Jakub Kletečka (Plzeň)

10:00-10:15

Extubace po obtížné intubaci

Tomáš Henlín (Praha)

10:15-10.30

Anesteziolog a perioperační "bridging" antikoagulace

Ivo Křikava (Brno)Klub E

09:00-10:30

Edukační lekce 2

Předsedající: Jan Beneš (Ústí nad Labem)

09:00-09:15

Antiarytmika v klinické praxi

Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

09:15-09:30

Diagnostika a léčba klostridiové infekce

Václava Adámková (Praha)

09:30-09:45

Diagnostika a prevence hluboké žilní trombozy v intenzivní péči

Jan Beneš (Ústí nad Labem)

09:45-10:00

Plicní embolie

Martin Harazim (Plzeň)

10:00-10:15

Refrakterní septický šok

Martin Balík (Praha)

10:15-10.30

Kardiogenní šok

Hynek Říha (Praha)Klub H

09:00-10:30

Edukační lekce 3

Předsedající: Tomáš Kotulák

09:00-09:15

Perioperační ischemie - jak postupovat v praxi

Tomáš Kotulák (Praha)

09:15-09:30

Anestezie u akutního polytraumatu - hlavní zásady

Kamil Vrbica (Brno)

09:30-09:45

Prognózování po kardiopulmonální resuscitaci

Ondřej Hrdý (Brno)

09:45-10:00

Pooperační analgezie když nechci podat opioidy

Alena Mátlová (Ostrava)

10:00-10:15

EEG v anestezii

Michal Horáček (Praha)

10:15-10:30

EKG - co hledat aktivně během "preanesthesia visit"?

Josef Jakabčin (Ústí nad Labem)Klub D

09:00-10:30

WS 1: Ultrazvuk hrudníku a plic pro anesteziology

Koordinátor: Miroslav Durila (Praha)

Podrobné informace
10:30-10:45
Přestávkasál Panorama

10:45-12:00

Zahájení kongresu

Zahájení kongresu

Karel Cvachovec

Lemonova přednáška

Ivan Herold (Mladá Boleslav)


12:00-14:30

Přestávka na oběd / Sympoziasál Panorama

14:30-16:00

Porodnická anestezie a analgezie 1

Předsedající: Petr Štourač, Martina Kosinová

14:30-14:45

O čem se mluví v porodnické anestezii

Petr Štourač (Brno)

14:45-15:00

Rodička s hypotenzí - co dělat?

Jan Bláha (Praha)

15:00-15:15

Epidurální hematom v porodnictví 

Jitka Mannová (Havlíčkův Brod)

15:15-15:30

Anesteziologická péče a poporodní adaptace novorozence

Martina Kosinová (Brno)Klub A

14:30-16:00

Intenzivní medicína 1

Předsedající: Pavel Dostál, Václav Zvoníček

14:30-14:50

Význam funkce bránice při odpojování a její hodnocení

Filip Burša (Ostrava)

14:50-15:10

Analgosedace v intenzivní péči 

Branislav Stibor (Baden, Rakousko)

15:10-15:30

Umělá plicní ventilace po studii EOLIA

Pavel Dostál (Hradec Králové)

15:30-15:50

Dyssynchronie - kosmetický problém nebo život ohrožující stav?

Václav Zvoníček (Brno)Klub E

14:30-16:00

Anestezie 1

Předsedající: Karel Cvachovec, Vladimír Černý

14:30-14:45

The image of anesthesiologist

Zev Goldik (Izrael)

14:45-15:00

Jaká je role paliativní medicíny v našem oboru?

Kateřina Rusínová (Praha)

15:00-15:15

Global anaesthesia crisis

Jannicke Mellin-Olsen (Norsko)

15:15-15:30

Optimalní hloubka anestezie - reálný cíl nebo fikce?

Radomír Čumlivski (Rakousko)

15:30-15:45

Opioid free anesthesia - why, when and and how

Daniela Godoroja (Rumunsko)Klub H

14:30-16:00

Klinické případy 1

Předsedající: Hynek Říha, Petr Waldauf

14:30-14:45

Hypotermická zástava oběhu

David Astapenko (Hradec Králové)

14:45-15:00

Hyperdynamický septický šok není kontraindikací ECMO

Martin Balík (Praha)

15:00-15:15

Neočekávaná plicní katastrofa - ECMO - transplantace plic u osmnáctileté dívky

Jaromír Vajter (Praha)

15:15-15:30

Akutní CNS toxicita kyslíku při hyperbarické oxygenoterapii (Paul Bertův jev)

Jan Bilík (Ústí nad Labem)

15:30-15:45

Nemocná s hyperkalcémií a protilátkami proti tubulárním buňkám ledvin

Lucie Blatecká (Brno)

15:45-16:00

Spontánní "re-dabigatranizace" po podání antidota

Jaroslav Pažout (Praha)Klub D

14:30-16:00

WS 2: Techniky zajištění dýchacích cest

Koordinátor: Pavel Michálek (Praha)

Podrobné informace


16:00-16:30

Kávová přestávkasál Panorama

16:30-18:00

Vzdělávaní a "soft skills"

Předsedající: Tomáš Vymazal, Hana Harazim

16:30-16:45

Vzdělávací program oboru - kam směrujeme?

Tomáš Vymazal (Praha)

16:45-17:00

Jak postupovat, když uděláme chybu v poskytování péče

Bohuslav Kuta (České Budějovice)

17:00-17:15

Simulační výuka - jak začít? Jsou centra podmínkou?

Pavel Neumann (Ústí nad Labem)

17:15-17:30

Virtuální pacient v interaktivním vzdělávání porodnických anesteziologů

Hana Harazim (Brno)

17:30-17:45

Zásady komunikace na operačním sále

Radomír Čumlivski (Rakousko)Klub A

16:30-18:00

Perioperační medicína 1

Předsedající: František Duška, Jan Beneš (Plzeň)

16:30-16:45

Tekutinový "stewardship" a jeho implikace v praxi

Jan Beneš (Plzeň)

16:45-17:00

Infuzní terapie a glykolalyx

David Astapenko (Hradec Králové)

17:00-17:15

Chloridy a jejich význam

František Duška (Praha)

17:15-17:45

Syntetické koloidy v klinické medicíně - up to date 2018 PRO/CON diskuze

PRO: Karel Cvachovec (Praha) 

CON:Vladimír Šrámek (Brno)Klub E

16:30-18:00

Regionální anestezie 1

Předsedající: Dušan Mach, David Doležal

16:30-16:50

Ovlivňuje regionální anestézie klinický výsledek?

Milan Jelínek (Brno)

16:50-17:10

Minimalistický přístup k regionální anestezii horní končetiny

Dušan Mach (Nové Město na Moravě)

17:10-17:30

Minimalistický přístup k regionální anestezii trupu

David Doležal (Hradec Králové)

17:30-17:50

Minimalistický přístup k regionální anestezii dolní končetiny

Luboš Beňo (Ústí nad Labem)Klub H

16:30-18:00

Anestezie 2 (připraveno ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny)

Předsedající: Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková, Jan Bláha

16:30-16:50

Perioperační farmakologická podpora krevního srážení

Helena Ondrášková (Brno)

16:50-17:10

Perioperační anesteziologické techniky snižující množství transfuzí

Bronislav Stibor (Rakousko)

Stanovisko ČSARIM k pacientům odmítající krevní transfuze - co vše by mělo obsahovat? – round table

Jan Bláha, Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková, Bronislav StiborKlub D

16:30-18:00

WS 3: Ultrasonografická navigace přístupu do cévního
řečiště


Koordinátor: Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Podrobné informaceČtvrtek, 4. 10. 2018


sál Panorama

08:30-10:00

Neuroanestezie a neurointenzivní péče

Předsedající: Josef Škola, Vlasta Dostálová

08:30-08:45

Anestezie a analgosedace pro intravaskulární intervence v cerebrovaskulárním programu

Michal Frelich (Ostrava)

08:45-09:00

ICP - vice než jen číslo

Josef Škola (Ústí nad Labem)

09:00-09:15

Karotická endarterektomie - proč preferuji regionální anestezii

Michal Horáček (Praha)

09:15-09:30

Karotická endarterektomie - proč preferuji celkovou anestezii

Jan Sedlář (Zlín)

09:30-09:45

Co chce/čeká neurochirug od anesteziologa během karotické endarterektomie?

Aleš Hejčl (Ústí nad Labem)Klub A

08:30-10:00

Urgentní medicína

Předsedající: Roman Škulec, Anatolij Truhlář

08:30-08:50

Top 10 publikací 2018 "urgent/emergency medicine"

Anatolij Truhlář (Hradec Králové)

08:50-09:10

Přednemocniční neodkladná péče o pacienta s kraniotraumatem - co lze a co nelze?

Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)

09:10-09:30

Point-Of-Care ultrasonografie v urgentní medicíně - současný stav a budoucí perspektivy

Lubomír Večeřa (Zlín)

09:30-09:50

Point-Of-Care laboratorní testování v přednemocniční neodkladné péči

Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)Klub E

08:30-10:00

Bolest

Předsedající: Pavel Ševčík, Jan Kozák

08:30-08:50

Nekončící příběh monitorování bolesti a hloubky celkové anestezie. Jak spolu souvisí?

Jan Divák (Ostrava)

08:50-09:10

Kam jsme došli v použití kanabinoidů v České republice?

Radovan Hřib (Brno)

09:10-09:30

Intraspinální aplikace kortikoidů – současný stav poznání

Tomáš Gabrhelík (Zlín)

09:30-09:50

Realismus v použití opioidů v léčbě chronické bolesti je více než žádoucí

Jiří Kozák (Praha)Klub H

08:30-10:00

Historie oboru

Předsedající: Jan Málek, Ivan Čundrle st.

08:30-08:45

Prof. Antonín Ostrčil

Olga Gimunová (Brno)

08:45-09:00

Od Pulmotoru ke K 200

Jakub Vetešník (Olomouc)

09:00-09:15

Pozoruhodný život prof. A. Biera

Alice Kurzová (Praha)

09:15-09:30

50 rokov od prvej transplantácie srdca v Československu

Katarina Hasáková (Slovensko)

09:30-09:45

Historie bojových otravných látek

Ivan Čundrle (Brno)

09:45-10:00

Světový "Anaesthesia Day" má také historii

Jarmila Drábková (Praha)Klub D

08:30-10:00

WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 1 - část 1)

Koordinátor: Michael Stern (Praha)

Podrobné informace


10:00-10:30

Kávová přestávkasál Panorama

10:30-11:30

Rok v přehledu

Předsedající: Alexandra Žídková, Kateřina Jiroutková

10:30-10:50

Kardiologie up to date 2018

Richard Rokyta (Plzeň)

10:50-11:10

Co anesteziolog nepředepisuje, ale jeho pacient užívá...

Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)

11:10-11:30

Top 10 publikací 2018 "intensive care medicine"

Jan Zatloukal (Plzeň)Klub A

10:30-11:30

Evropské diplomy

Předsedající: Pavel Michálek, Martin Balík, Michal Pořízka

10:30-10:45

EDAIC

Pavel Michálek (Praha) / zástupce ESA

10:45-11:00

EDIC 

František Duška / Michal Pořízka (Praha) 

11:00-11:15

EDEC

Martin Balík (Praha)Klub E

10:30-11:30

Anestezie v privátní praxi

Předsedající: Michal Otáhal, Martin Voldřich

10:30-10:45

Volba technik anestezie v soukromé praxi

Michal Otáhal (Praha)

10:45-11:00

Jak má vypadat analgosedace

Martin Voldřich (Praha)

11:00-11:15

Právní aspekty soukromé anesteziologické praxe

Ondřej Dostál (Praha)

11:15-11:30

Založení soukromé praxe

Petr Kováříček (Praha)Klub D

10:30-12:00

WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 1 - část 2)

Koordinátor: Michael Stern (Praha)

Podrobné informacesál Panorama

11:30-12:00

Prezentace nejlepších originálních sdělení

Předsedající: 

General Anesthesia versus Spinal Anesthesia in Patients with Syndrome of HELLP: A Randomized Clinical Trial

Amr Talaat (Egypt)

Efekt propofolu na energetický metabolismus buňky - mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infúze

Adéla Krajčová (Praha)

Antibiotická profylaxe v chirurgických oborech

Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)

Ultrasonograficky navigovaná kanylace periferní žíly v přednemocniční neodkladné péči - randomizovaná klinická studie

Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Kyselina myristová, poměr vybraných organických kyselin a jejich význam pro diagnostiku sepse. (Průběžná data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03314831)

Roman Zazula (Praha)


12:00-14.30

Přestávka na oběd / Sympoziasál Panorama

14:30-16:00

Porodnická anestezie a analgezie 2

Předsedající: Pavlína Nosková, Jan Bláha

14:30-14:50

Obezita v těhotenství a klinické implikace

Dagmar Seidlová (Brno)

14:50-15:10

Horečka asociovaná s epidurální analgezií u porodu

Jan Bláha (Praha)

15:10-15:30

Preeklampsie - up to date

Pavlína Nosková (Praha)

15:30-15:50

Neobvyklé postupy - operace plodu in utero

Ladislav Krofta (Praha)Klub A

14:30-16:00

Perioperační medicína 2

Předsedající: David Doležal, Olga Klementová

14:30-14:50

Zástava oběhu během anestezie - v čem se liší náš postup od jiných zástav oběhu?

Olga Klementová (Olomouc)

14:50-15:10

LMA a nitrohrudní výkony - změna paradigmatu?

Petr Čáka (Hradec Králové)

15:10-15:30

Využití UZ u dětí

David Doležal (Hradec Králové)

15:30-15:50

Národní systém anesteziologické péče

Ladislav Dušek (Praha), Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)Klub E

14:30-16:00

Klinické případy 2

Předsedající: Islam Saleh Abdo, Jiří Roškot

14:30-14:45

Subdurální aplikace anestetika

Jiří Roškot (Praha)

14:45-15:00

Plegie po nekomplikovaném zavedení epidurálního katétru

Simona Palásková (Praha)

15:00-15:15

Neobvyklý případ heparinem indukované trombocytopenie

Leona Říhová (Praha)

15:15-15:30

Tracheální ruptura u polytraumatu

Tomáš Hanulík (Praha)

15:30-15:45

Anesteziologický postup u hemikorporektomie

Daniel Hujo (Praha)

15:45-16:00

Akutní hypoxemické respirační selhání po extrakci centrálního žilního katetru

Islam Saleh Abdo (Ústí nad Labem)Klub H

14:30-16:00

WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 1

Koordinátor: Martin Balík (Praha)

Podrobné informaceKlub D

14:30-16:00

WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 2 - část 1)

Koordinátor: Michael Stern (Praha)

Podrobné informace


16:00-16:30

Kávová přestávkasál Panorama

16:30-18:00

Právní problematika v oboru

Předsedající: Renata Černá Pařízková, Jolana Těšínová

GDPR ve zdravotnictví

Michal Koščík (Brno)

V jakých oblastech denní praxe musíme být mimořádně ostražití? - 3 situace, na které si anesteziolog musí dát pozor

Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Jolana Těšínová (Praha)Klub A

16:30-18:00

Anestezie 3 ( připraveno ve spolupráci se Sekcí mladých anesteziologů)

Předsedající: Tomáš Pařízek, Martina Klincová

16:30-16:45

Úvod a představení Sekce mladých anesteziologů

Martina Klincová (Brno)

16:45-17:00

Pohled neatestovaného mladého anesteziologa

Ondřej Jor (Ostrava)

17:00-17:15

Pohled atestovaného mladého anesteziologa

Eva Provazníková (Ústí nad Labem)

17:15-17:30

Ph.D. studium, aneb bez pomoci to nejde

Martina Kosinová (Brno)Klub E

16:30-18:00

Regionální anestezie 2

Předsedající: Daniel Nalos, Šimon Kozák

16:30-16:50

Co přinesla nová doporuční ASRA u pacientů s léky ovlivňujícími antikoagulaci?

Dušan Mach (Nové Město na Moravě)

16:50-17:10

Regionální anestézie v jednodenní chirurgii

Radomír Čumlivski (Rakousko)

17:10-17:30

Regionální anestézie v mamární onkochirurgii - je reálné očekávat vliv na dlouhodobý klinický výsledek?

Dušan Mach (Nové Město na Moravě)

17:30-17:50

Erector spinae blok - nová analgetická blokáda trupu

Daniel Nalos (Ústí nad Labem)Klub H

16:30-18:00

WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 2

Koordinátor: Martin Balík (Praha)

Podrobné informaceKlub D

16:30-18:00

WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 2 - část 2)

Koordinátor: Michael Stern (Praha)

Podrobné informacesál Panorama

18:15-19:15

Anestezie v mimořádných podmínkách

Předsedající: Pavel Ševčík, Dušan Mach

18:15-18:35

Český anesteziolog v současné Sýrii

Pavel Roleček (Ústí nad Labem)

18:35-18:55

Anestezioložkou v Jižním Sudánu

Karin Vavrečková (Německo)

18:55-19:15

Na západní frontě klid - zkušenosti z humanitární mise během Bitvy o západní Mosul

Eva Kušíková (Slovenská republika)Klub H

18:15-19:15

WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 3

Koordinátor: Martin Balík (Praha)

Podrobné informacePátek, 5. 10. 2018


sál Panorama

08:30-10:00

Perioperační medicína 3

Předsedající: Michal Horáček, Eva Uchytilová

08:30-08:50

Anafylaktická reakce v anestezii

Adriana Šrotová (Hradec Králové)

08:50-09:10

Top 10 publikací 2018 "anesthesiology"

Miloš Chobola (Brno)

09:10-09:30

Ďábel je skryt v detailu - vše malé co s oblibou přehlížíme, ale ve finále může významně změnit klinický výsledek

Tomáš Vymazal (Praha)

09:30-09:50

Načasování operace - jak moc je důležité?

Jan Beneš (Plzeň)Klub A

08:30-10:00

Intenzivní medicína 2

Předsedající: Bronislav Stibor, Zdeněk Turek

08:30-08:50

ECMO - up to date 2018

Petr Ošťádal (Praha)

08:50-09:10

Cytosorb v perioperační medicíně

Petr Pavlík (Brno)

09:10-09:30

Mimotělní eliminace CO2 - up to date 2018

Bronislav Stibor (Rakousko)

09:30-09:50

Mechanické podpory srdce - up to date 2018

Jiří Malý (Praha)Klub D

08:30-10:00

WS 7: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu 1

Koordinátor: Zdeněk Turek (Hradec Králové)

Podrobné informace


10:00-10:30

Kávová přestávkasál Panorama

10:30-12:00

Speciální témata

Předsedající: Štefan Trenkler, Radomír Čumlivski

10:30-11:00

Pozitivní leader

Jan Muhlfeit (Praha)

11:00-11:30

Transplantace hlavy - co vše bychom museli zvažovat před anestezií?

Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Eva Kieslichová (Praha)

11:30-11:50

Umělá inteligence a anestezie

Štefan Trenkler (Slovensko)
Klub D

10:30-11:50

WS 7: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu 2

Koordinátor: Zdeněk Tureksál Panorama

11:50-12:20

12:20-12:50

Osobnost oboru
Tomáš Drábek (USA)
Zakončení kongresu
Karel Cvachovec

SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

 

Středa, 3. 10. 2018


Jižní sál 1A

09:00-10:30
Co o tom víme

Předsedající:  Ivana Kupečková, Hana Slámová
09:00-09:15
Slow code

Jitka Rusová (Pardubice)
09:15-09:30
Pochybení sester na ICU s následkem možného psychického poškození pacienta

Markéta Nedomová Bártová (Jihlava)
09:30-09:45
Péče o pacienta s Epidermolýzou

Tereza Kolářová (Brno)
09:45-10:00
Naše zkušenosti s vysokofrekvenční ventilací

Nataša Koutová (Plzeň)
10:00-10:15
Hodnocení bolesti u pacientů na umělé plicní ventilaci

Alena Kohlová (Ústí nad Labem)
10:15-10:30
Aspekty přípravy a realizace domácí umělé ventilace v praxi

Martina Baluchová (Nymburk)


10:30-10:45
Přestávkasál Panorama

10:45-12:00
Zahájení kongresu

Lemonova přednáška

Ivan Herold (Mladá Boleslav)

Osobnost oboru

Tomáš Drábek (USA)


12:00-14:30
Přestávka na oběd / SympoziaJižní sál 1A
14:30-16:00
Sestry v nouzi, aneb jak se efektivně chránit před vybranými riziky práce na JIP - interaktivní workshop

Lektoři: Dagmar Škochová, Veronika Zachová, Jitka Rychlíčková,
Jana Toufarová, Jaroslav Pekara, Ludmila Kocourková, Jaroslava Zelenková, Tomáš Glac, Kateřina Ciorová

Poranění ostrými předměty

Chemická kontaminace při úpravě a podávní léčiv

Násilí ve zdravotnictví

Profesionální nákazy


16:00-16:30
PřestávkaJižní sál 1A

16:30-18:00
Naše zkušenosti

Předsedající: Jana Flajšingrová, Mario Pytel
16:30-16:45
Izolovana perfuzja eksteremiteta, Isolated limb perfuzion

Jovan Filipovic (Srbsko)
16:45-17:00
ROTEM vs. standardní koagulační testy u pooperačně přijatých pacientů na jednotku intenzivní péče

Michaela Blahýnková (Praha)
17:00-17:15
Poslední trendy krevních odběrů

Tomáš Grim (Ostrava)
17:15-17:30
Jak se k tomu postavit

Jana Flajšingrová (Brno)
17:30-17:45
Maligní arytmie u dvanáctileté dívky

Eva Lapčíková (Ostrava)
17:45-18:00
Odběr srdce k transplantaci

Eliška Břečková (Praha)

 

 

Čtvrtek, 4. 10. 2018


Jižní sál 1A

08:45-10:00
Vzdělávání v oboru IP

Předsedající: Ivana Kupečková, Jana Nekudová
08:45-09:00
Nové vzdělávání pro anesteziologickou sestru

Mario Pytel (Brno)
09:00-09:15
Máme dále studovat?

Andrea Švejkovská (Hradec Králové)
09:15-09:30
Možnost specializačního vzdělávání v oboru intenzivní péče s minimální spoluúčastí

Jana Nekudová (Brno)

Ocenění za celoživotní dílo v oblasti IP a vzděláváníJižní sál 1A
10:30-12:00
Když jde o život

Předsedající: Petr Karmazín
10:30-10:45
Aktivní útočník - úvod do problematiky

Miroslav Stach (Praha)
10:45-11:00
Připravenost IZS

Miroslav Stach (Praha)
11:00-11:15
Aktivní útočník - kazuistika

Petr Karmazín (Praha)
11:15-11:30
Rescue Task Force

Petr Karmazín (Praha)
11:30-11:45
Péče v první linii

Matěj Karlák (Praha)Klub H
10:30-12:00
WS 5: Point-Of-Care ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně pro nelékaře

Koordinátor: Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Podrobné informace


12:00-14:30 
Přestávka na oběd / SympoziaJižní sál 1A

14:30-16:00
Systém psychosociální intervenční služby

Předsedající: David Tuček
14:30-15:00
Systém psychosociální intervenční služby v České republice

Lukáš Humpl (Hradec Králové)
15:00-15:30
Pomáháme si pomáhat - peer podpora v rámci SPIS ve FN Hradec Králové

David Tuček (Hradec Králové)
15:30-16:00
Práce interventů SPIS ve FN Hradec Králové - kazuistiky

Martina Drápalová (Hradec Králové)


16:00-16:30
PřestávkaJižní sál 1A

16:30-18:00
Prevence na pracovištích IP

Předsedající: Ondřej Ulrych, Branislav Moravčík
16:30-16:45
Skúsenosti sestier pracujúcich na OAIM v Dětskom kardiocentre s využívaním VAP protokolu

Milan Laurinc (Slovensko)
16:45-17:00
Efekt zavedených opatření pro prevenci VAP na KARIM FN Ostrava

Markéta Kočí (Ostrava)
17:00-17:15
Ukazatelé vhodné frekvence endotracheálního odsávání

Vítězslav Měchura (Brno)
17:15-17:30
Fyzioterapie v intenzivní péči

Petra Heczková (Praha)
17:30-17:45
Proč polohovat pacienta na resuscitačním oddělení

Ondřej Ulrych (Praha)
17:45-18:00
Mobility protokol jako cesta

Branislav Moravčík (Brno)

ČSARIM program


Sál E1c – Čtvrtek 7. 9. 2017


09:00–10:30                 Edukační lekce 1: „To se u nás nemůže stát“ aneb přístup k pacientovi se

                                     závažným iatrogenním poškozením

Úvod
F. Duška (Praha)
Pohled soudního lékaře.pdf
P. Hejna, L. Zátopková (Hradec Králové)
Pohled právníka
L. Prudil (Brno)
Zásady komunikace závažného omylu s rodinou
K. Rusínová (Praha)


10:30–10:45                Kávová přestávka

10:45–12:00                Zahájení kongresu

Lemonova přednáška.pdf
J. Málek (Praha)
Přednáška „Osobnost oboru“
Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec


12:10–13:10                  Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o.

14:30–15:05                  Kulatý stůl a diskuze s publikem 1:
                                      Co bude v nejbližších letech ovlivňovat naši každodenní praxi?
                                      Nové etické a medicínsko-právní situace a jak se k nim stavět?
                                      Panelisté: R. Černá Pařízková, K. Cvachovec, J. Těšínová

Úvod – vymezení témat diskuze
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Diskuze


15:15–16:45                 Anestezie 1: Aktuální otázky z klinické praxe
                                     Předsedající: V. Mixa, J. Kunstýř

„Unexpected diffi culties facing in the last decade“.pdf
I. Bobek (Maďarsko)
Jak ventilovat během anestezie – up to date 2017.pdf
T. Tyll (Praha)
Pacient s dilatovanou levou komorou během anestezie.pdf
J. Roith (Praha)
Perioperační fi brilace síní – up to date 2017.pdf
J. Kunstýř (Praha)
Kdo má dělat dětskou anestezii.pdf
V. Mixa (Praha)


16:45–17:00                  Kávová přestávka

17:00–18:30                  Anestezie 3: Anestezie v gynekologii a porodnictví

                                      Předsedající: D. Seidlová, A. Pařízek

Patient blood management v porodnictví a gynekologii .pdf 
J. Mannová (Havlíčkův Brod)
Peripatílní krvácení - co by mělo být v nových guidelines?
A. Pařízek (Praha)
Peripartální kardiální selhání .pdf
J. Bláha (Praha)
Sepse v těhotenství .pdf 
D. Seidlová (Brno)


Sál E1b – Čtvrtek 7. 9. 2017


09:00–10:30                  Edukační lekce 2: Témata z každodenní anesteziologické praxe 

                                      Předsedající: V. Dostálová, R. Pradl

Preoxygenace 
T. Vymazal (Praha)
Polohování během anestezie.pdf 
V. Dostálová (Hradec Králové)
Je infekce horních dýchacích cest důvodem odložení plánovaného výkonu.pdf
M. Chobola (Brno)
U koho měřit troponin po anestezii.pdf
Z. Turek (Hradec Králové)
Pacient s diabetem mellitus před anestezií .pdf 
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Klinická pravidla monitorace NMB.pdf 
M. Adamus (Olomouc)


10:30–10:45                 Kávová přestávka

15:15–16:45                 Anestezie 2: Zajímavé případy a komplikace 

                                     Předsedající: H. Říha, Z. Turek

Plegie horní končetiny u pacientky po TEP ramenního kloubu v regionální anestezii .pdf 
A. Revinová (Praha)
Může poškození mozkové tkáně vyvolat ztluštění periferního nervu?
A. Sargsjan (Praha)
Trombolýza pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu časně po spontánním porodu.pdf 
P. Oravec (Ústí nad Labem)
Maligní hypertermie u předškolního dítěte .pdf 
M. Bílská (Ústí nad Labem)
Akutní perioperační plicní selhání a VV ECMO.pdf 
M. Brabcová (Praha)
Pacient na VA ECMO - jakou anestezii zvolit?
H. Říha (Praha)


16:45–17:00                Kávová přestávka


17:00–18:30                Anestezie 4: Regionální anestezie 

                                    Předsedající: D. Doležal, D. Mach


Význam aplikačního tlaku při podání lokálního anestetika .pdf 
R. Čumlivski (Rakousko)
Posunuly ultrazvukové techniky bezpečnost anesteziologické péče.pdf 
D. Nalos (Ústí nad Labem)
Komunikace a dokumentace při provádění RA.pdf
M. Venglarčík (Slovensko)
Blokády distálně od tříselného vazu – bezpečnější forma analgezie u operací kolene.pdf 
L. Beňo (Ústí nad Labem)


Sál E1a – Čtvrtek 7. 9. 2017


09:00–10:30                Workshop 2: „Point-of-Care“ ultrasonografi e u akutních stavů 

                                    Předsedající: R. Škulec

Diferenciální diagnostika dušnosti 
D. Doležal (Hradec Králové)
Diferenciální diagnostika šoku 
F. Mošna (Praha)
POCUS u pacienta se závažným úrazem 
P. Vojtíšek (Ústí nad Labem)
POCUS během náhlé zástavy oběhu 
R. Škulec (Ústí nad Labem)
POCUS v rukou NLZP 
A. Kohlová, L. Mikšová (Ústí nad Labem)


10:30–10:45               Kávová přestávka

13:20–14:20               Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o.

                                   Program sympozia naleznete na str. 52.

15:15–16:45               Intenzivní medicína 1: Perioperační medicína 

                                   Předsedající: J. Beneš, V. Černý

Perioperační medicína – obor budoucnosti.pdf 
J. Beneš (Plzeň)
„Beyond ERAS...“ .pdf
E. Berta (Olomouc)
Kdy (a kam) může můj pacient z dospávacího pokoje .pdf 
J. Hruda (Brno)
„Už jste po operaci, dobrou chuť“, aneb je lačnění po velké operaci přežitá věc? 
T. Vymazal (Praha)
Neopioidní pooperační analgezie – jak jí v praxi zařídit P. Michálek (Praha).pdf
P. Michálek (Praha)
Potřebuje Česká republika „program kvality v perioperační medicíně“ a jsme na něj připraveni.pdf 
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)


16:45–17:00               Kávová přestávka

17:00–18:30               Intenzivní medicína 3: Aktuální otázky z klinické praxe 

                                   Předsedající: P. Dostál, P. Sklienka

Je protektivní plicní ventilace pouze aplikovaná fyziologie? 
P. Sklienka (Ostrava)
Inhalační terapie v intenzivní péči – kdy, co, jak a čím.pdf 
P. Dostál (Hradec Králové)
Diagnostika pneumonie – zůstává RTG zlatým standardem.pdf 
R. Škulec (Ústí nad Labem)
Časná rehabilitace v intezivní péči - proč a jak
F. Duška (Praha)
High flow nasal oxygen – kdy a proč je lepší než neinvazivní ventilace nebo tradiční oxygenoterapie.pdf 
T. Tyll (Praha)


Sál E3 – Čtvrtek 7. 9. 2017


09:00–10:30                   Workshop 3: Zajištění dýchacích cest 

                                       Předsedající: P. Michálek Kapacita workshopu je omezena, vstup bude přednostně umožněn těm účastníkům, kteří se předem registrovali.

Fibrooptická intubace nosem, ústy 
T. Brožek (Praha)
Biluminální kanyla Vivasight DL, blokátor bronchu 
P. Michálek (Praha)
Videolaryngoskopie – King Vision, McGrath, Airtraq, Glidescope 
A. Revinová (Praha)
Chirurgické přístupy do trachey – koniotomie, BACT 
M. Otáhal (Praha)
Fibrooptická intubace skrz i-gel, AuraGain LM 
E. Lichnovsky (Velká Británie)
Použití Total Track VLM 
P. Acha (Španělsko)


10:30–10:45                     Kávová přestávka

13:20–14:20                     Sympozium Aesculap Akademie společnosti B. BRAUN Medical s. r. o.  

                                         Program sympozia naleznete na str. 53.

15:15–16:45                     Intenzivní medicína 2: Urgentní medicína 

                                         Předsedající: R. Škulec, K. Štěpánek

Má význam přednemocniční detekce sepse.pdf 
K. Štěpánek (Ústí nad Labem / Praha)
Pro oběhovou podporu v přednemocniční neodkladné péči mi stačí noradrenalin: ano/ne 
PRO: R. Škulec (Ústí nad Labem / Kladno), CON: R. Sviták (Hořovice)
Úraz krku – je vždy nutný krční límec.pdf 
P. Mokrejš (Praha / Německo)
Tracheální intubace během kardiopulmonální resuscitace – up to date 2017.pdf 
J. Škola (Ústí nad Labem)


16:45–17:00                     Kávová přestávka

17:00–18:30                     Anestezie 5: Historie oboru 

                                         Předsedající: J. Drábková, J. Málek

Proč zrovna éter.pdf
K. Cvachovec (Praha)
Historie umělé hypothermie .pdf 
I. Čundrle (Brno)
Pearl Harbor a thiopental.pdf 
J. Drábková (Praha)
Vzpomínka na doc. MUDr. Nekvasila, CSc. .pdf 
O. Gimunová (Brno)
Z historie záchranných služeb.pdf 
J. Vetešník (Olomouc)
Skopolamin v průběhu dějin anesteziologie.pdf 
L. Hess (Praha)


Sál E2 – Čtvrtek 7. 9. 2017


09:00–10:30                     Workshop 1: Zajištění žilního přístupu 

                                         Předsedající: J. Charvát Kapacita workshopu je omezena, vstup bude přednostně umožněn těm účastníkům, kteří se předem registrovali.

Indikace PICC v intenzivní péči.pdf 
J. Charvát (Praha)
Význam UZ a EKG navigace při zavádění centrálních žilních vstupů .pdf 
V. Maňásek (Nový Jičín)
Zavedení PICC – UZ detekce žíly a optimální zavedení katétru
M. Polák (Příbram)
UZ při zavádění CŽK – v. axillaris, v. jugularis int., v. subclavia 
V. Chovanec (Hradec Králové)
Správné umístění distálního konce katétru – EKG, UZ, skiaskopie.pdf 
J. Dvorský (Brno)
Ošetřování žilních vstupů 
K. Lisová, K. Pavelková (Praha)


10:30–10:45                    Kávová přestávka

Poster Area 1–3 

14:30–16:00                   Postery 1: Lékařská posterová sekce


Sál E1c – Pátek 8. 9. 2017

08:30–10:00                   Anestezie 6: Svalová relaxace Předsedající: M. Adamus, I. Herold

Monitorování nervosvalového přenosu jako předpoklad bezpečné anestezie.pdf 
M. Adamus (Olomouc)
Co dělat, když nelze použít obvyklou techniku monitorování stimulací n. ulnaris.pdf 
M. Horáček (Praha)
Technika hluboké nervosvalové blokády.pdf 
I. Herold (Mladá Boleslav
Jak postupovat u pacienta s myastenia gravis, který podstupuje jiný výkon, než je thymektomie
T. Vymazal (Praha)


10:00–10:30                   Kávová přestávka

10:30–11:00                   Prezentace nejlepších originálních prací 

                                       Předsedající: V. Černý, P. Štourač

Anestezie dexmedetomidinem-isofl uranem versus fentanylem-isofl uranem – v kolorektální chirurgii: efekt na perianastomoticku perfuzi a oxygenaci u prasat 
M. Mynář, Z. Turek, Z. Šubrt, T. Dušek (Hradec Králové)
Mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infuze v in vitro modelu lidského kosterního svalu.pdf
A. Krajčová, P. Waldauf, T. Urban, V. Džupa, F. Duška (Praha)
Screeningové vyšetření cévně chirurgických pacientů s použitím testu Clock-In-the-Box – pilotní studie.pdf 
M. Horáček, J. Polášková (Praha)


11:00–11:30                    Kulatý stůl a diskuze s publikem 2: Profesionalismus v oboru – jakou má podobu?  Můžeme si jej dovolit? Má to být hlavní strategický cíl oboru? 

                                       Panelisté: V. Rogozov, D. Mach, K. Cvachovec

Úvod – vymezení témat diskuze 
V. Rogozov (Ústí nad Labem)
Profesionalismus – není to zbytečný luxus, když po nás chtějí „jen“ uspávat.pdf 
D. Mach (Nové Město na Moravě)
Profesionalismus jako strategický cíl oboru.pdf 
K. Cvachovec (Praha)
Diskuze


11:30–12:00                   Kulatý stůl a diskuze s publikem 3: Chronická intenzivní péče – kde začíná a končí?  Jaký je indikátor její kvality? Co považovat za ukazatel dobrého klinického výsledku? 

                                       Panelisté: K. Cvachovec, R. Černá Pařízková, J. Drábková

Úvod – vymezení témat diskuze
K. Cvachovec (Praha)
Kde je hranice mezi chronickou intenzivní péčí a paliací? Co bychom měli považovat za ukazatel „dobrého“ výsledku chronické intenzivní péče? 
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Diskuze


12:10–13:10                  Sympozium společnosti AbbVie s. r. o.  

Inhalační anestetika v klinické praxi – rutinní nebo stále překvapující téma oboru?
Karel Cvachovec (Praha)

                                      Program sympozia naleznete na str. 53. Prosíme účastníky, aby si před konáním sympozia nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání sympozia, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.

13:20–14:20                  Sympozium společnosti CSL Behring s. r. o.

                                      Program sympozia naleznete na str. 55. Prosíme účastníky, aby si před konáním sympozia nainstalovali aplikaci „Poll Everywhere“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání sympozia, včetně možnosti kladení otázek.

14:30–16:00                  Anestezie 8: Hloubka anestezie Předsedající: M. Horáček, V. Rogozov

Hloubka anestezie jako „goal directed therapy“ pro anesteziology .pdf 
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Metody hodnocení hloubky anestezie v praxi I.pdf 
M. Horáček (Praha)
„National Audit Project on Accidental Awareness during General Anaesthesia“ 
V. Rogozov (Ústí nad Labem)
Metody hodnocení hloubky anestezie v praxi II.pdf 
M. Horáček (Praha)


16:00–16:30                   Kávová přestávka

16:30–18:00                   Anestezie 10: Bezkrevní medicína   

                                       Předsedající: I. Čundrle, D. Seidlová

Novinky NATA 2017.pdf 
H. Ondrášková (Brno)
Spolupráce transfuziologa a anesteziologa, intenzivisty – cesta k účelné hemoterapii.pdf 
H. Lejdarová (Brno)
Substituce železem v předoperační přípravě.pdf 
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
„Patient Blood Management“ – zkušenosti ze zahraničí .pdf
B. Stibor (Rakousko)
Máme usilovat o „Patient Blood Management“ v ČR.pdf 
D. Seidlová (Brno)


Sál E1b – Pátek 8. 9. 2017


08:30–10:00                  Anestezie 7: Aktuální otázky z klinické praxe 

                                      Předsedající: V. Šrámek, P. Michálek

Má být u pacienta s plánovanými obtížnými dýchacími cestami preferována regionální anestezie?
P. Michálek (Praha)
Pacient se spánkovou apnoí – má mít vždy speciální „clinical pathway“.pdf
I. Čundrle ml. (Brno)
Hormonální antikoncepce a anestezie.pdf 
O. Gimunová (Brno)
Je pooperační epidurální analgezie vždy indikací k zavedení močového katétru.pdf
I. Křikava (Brno)
Co lze vyčíst z arteriální křivky na operačním sále.pdf 
V. Šrámek (Brno)


10:00–10:30                  Kávová přestávka

14:30–16:00                  Intenzivní medicína 4:  Aktuální otázky z klinické praxe 

                                      Předsedající: P. Dostál, F. Duška

Nutriční stav u kriticky nemocných – stanovení a vliv na taktiku nutriční podpory.pdf 
J. Neiser (Ostrava)
Jaké je současné místo imunonutrice v perioperační a intenzivní péči.pdf 
K. Bezděk (Nový Jičín)
Delirantní stavy v intenzivní péči – prevence a terapie.pdf
J. Kletečka (Plzeň)
Spánek u kriticky nemocných – vliv farmak.pdf 
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
Jak s tekutinami v poresuscitační fázi.pdf 
O. Klementová (Olomouc)


16:00–16:30                  Kávová přestávka


16:30–18:00                  Intenzivní medicína 6: Zajímavé případy a komplikace 

                                      Předsedající: P. Dostál, T. Henlín

10 000 m 
D. Merta (Praha)
4,5 MHz.pdf 
T. Henlin (Praha)
Náhlá porucha vědomí u nemocné s monoklonální gamapatií
J. Brujevič (Hradec Králové)
„Jde to dělat různě...“.pdf
P. Heinige (Praha)
„Total lung rest“ u nemocného s traumatem.pdf
J. Máca (Ostrava)


Sál E1a – Pátek 8. 9. 2017


08:30–10:00                 Workshop 4: Vzdělávání v oboru anestezie a intenzivní medicína (AIM) Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec

Akreditační komise pro obor AIM – jakou má roli v systému.pdf 
T. Vymazal (Praha)
Vzdělávací systém oboru AIM v ČR – je dobrý nebo špatný.pdf 
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
Jak vytvořit dobrý vzdělávací systém v oboru AIM.pdf
J. Škola (Ústí nad Labem)
Simulační výuka v oboru AIM – lze definovat minimální rozsah.pdf 
M. Stern (Praha)


10:00–10:30               Kávová přestávka

12:10–13:10               Sympozium společnosti Fresenius Kabi s. r. o.  

                                    Program sympozia naleznete na str. 54.

13:20–14:20               Sympozium společnosti Medtronic Czechia s. r. o.  

                                   Program sympozia naleznete na str. 55.

14:30–16:00              Anestezie 9: Regionální anestezie a bolest 

                                  Předsedající: D. Mach, P. Michálek

Využití blokád trupu v klinické praxi.pdf 
P. Michálek (Praha)
Spinální aplikace kortikoidů – PRO a CON.pdf 
S. Machart (Plzeň)
UZ kontrolovaná kaudální blokáda v rukou anesteziologa.pdf 
M. Pieran (Olomouc)
Nové postupy v intervenční léčbě bolesti.pdf 
M. Matias (Praha)


16:00–16:30               Kávová přestávka

16:30–18:00               Rok v přehledu a novinky z jiných oborů 

                                   Předsedající: J. Drábková, R. Pradl

Pneumologie 2017 .pdf 
J. Máca (Ostrava)
Intenzivní medicína 2017 – studie typu „game changer“ – jak by měly ovlivnit naší praxi.pdf 
B. Stibor (Rakousko)
Robotická chirurgie 2017 .pdf 
J. Schraml (Ústí nad Labem)
Co vše lze vyčíst z krevního obrazu.pdf
J. Blatný (Brno)
Preventivní kardiologie 2017.pdf 
R. Pudil (Hradec Králové)
Včasná detekce rozpadu střevní anastomozy na JIP – je možné být 100% úspěšní? 
A. Ferko (Hradec Králové / Slovensko)Sál E3 – Pátek 8. 9. 2017


08:30–10:00                 Workshop 5: Aktuální otázky dárcovského programu v ČR 

                                     Předsedající: E. Pokorná, E. Kieslichová

Péče o zemřelého dárce orgánů - up to date 2017
E. Kieslichová (Praha)
Etika v komunikaci při odběrech orgánů
E. Pokorná (Praha)
Etika v komunikaci mediálních aktivit ve zdravotnictví.pdf 
M. Šenkýřová (Praha)
Zdravotnická tematika a etika v médiích – pohled novináře.pdf
L. Drmotová, J. Šenkýř (Praha)


10:00–10:30                Kávová přestávka

13:20–14:20                Sympozium společnosti Thermo Fisher Scientific  

                                    Program sympozia naleznete na str. 54.

14:30–16:00                Intenzivní medicína 5: Pacient se závažným poraněním 

                                    Předsedající: P. Sklienka, R. Gál

Imunitní odpověď na trauma – jak ovlivňuje naší reálnou praxi? 
P. Sklienka (Ostrava)
Poúrazové krvácení – jak postupovat u pacientů léčených antikogaulancii a, nebo protidestičkovými látkami.pdf 
I. Zýková (Liberec)
„Damage Control Surgery“ nebo „Damage Control Intensive Care“.pdf
 M. Frelich (Ostrava)
Antibiotická profylaxe u traumat – kdy ano a kdy ne.pdf 
I. Sas (Brno)
Specifi ka sedace u pacientů s kraniotraumaty.pdf 
R. Gál (Brno)


16:00–16:30               Kávová přestávka

16:30–18:00               Intenzivní medicína 7: Aktuální otázky z klinické praxe 

                                   Předsedající: J. Beneš, F. Duška 

                                   Prosíme účastníky, aby si před konáním sekce Intenzivní medicína 7 nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání daného bloku, včetně možnosti kladení otázek a hlasování. RT/D 

                                   Panelisté: I. Zýková (Liberec) P. Sklienka (Ostrava) M. Pisár (Zlín) R. Janda (Karlovy Vary)

18:00–19:30              Působení českých lékařů na misích v neuralgických oblastech naší planety 

                                  Předsedající: P. Ševčík

Urgentní medicína jako pojítko mezioborové spolupráce v Súdánu v misích Lékařů bez hranic
T. Šebek (Praha)
Zkušenosti z humanitárních misí v mírových podmínkách (Ghana, Libye, Indie) 
R. Čumlivski (Rakousko)
Afghánské zkušenosti českého anesteziologa ve městě Kunduz těsně před jeho vybombardováním 
P. Roleček (Ústí nad Labem)
Humanitární mise Lékařů bez hranic v jižním Jemenu 
D. Mach (Nové Město na Moravě)Sál E1c – Sobota 9. 9. 2017


08:30–10:00                    Anestezie 11: Anestezie v gynekologii a porodnictví 

                                        Předsedající: J. Bláha, P. Štourač

O čem se letos mluví... – shrnující přehledová přednáška „hot topics“.pdf 
J. Bláha (Praha)
Psychologické aspekty porodní bolesti .pdf
J. Raudenská (Praha)
Remifentanil v porodnické analgezii – up to date 2017.pdf 
P. Štourač (Brno)
Hypertenze na porodním sále.pdf 
P. Nosková (Praha)


10:00–10:30                    Kávová přestávka

10:30–11:30                    Anestezie 12: Co možná nevíte... 

                                        Předsedající: Š. Trenkler, P. Ševčík

Neobvyklé mechanismy účinků běžně používaných anestetik 
L. Hess (Praha)
Ojedinělé/výjimečné operace o kterých čteme v novinách – jsou zvláštní i z pohledu anestezie? 
E. Kieslichová (Praha)
Stárnoucí anesteziolog – výhoda nebo hendikep?
P. Ševčík (Ostrava)
Jak ne(ze)stárnout
M. Golková (Praha)
Umělá inteligence a anesteziologie.pdf 
Š. Trenkler (Slovensko)


11:30–12:00                    Zakončení kongresu


Sál E1b – Sobota 9. 9. 2017


08:30–10:00                    Intenzivní medicína 8: Akutní kardiologie 

                                        Předsedající: J. Jakabčin, M. Solař


Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace
J. Bělohlávek (Praha)
Mechanická podpora oběhu u kardiogenního šoku
P. Ošťádal (Praha)
Jak poznat operační riziko vzniku závažných arytmií? 
J. Jakabčin (Ústí nad Labem)
Novinky v akutní kardiologii.pdf
M. Solař (Hradec Králové)


10:00–10:30                    Kávová přestávka


Sál E1a – Sobota 9. 9. 2017


08:30–10:00                    Workshop 6: Neurointenzivní péče 

                                        Předsedající: J. Škola, D. Školoudík Prosíme účastníky, aby si před koná

                                        Prosíme účastníky, aby si před konáním Workshopu 6 nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, 

                                        která vytvoří interaktivní prostředí v době konání workshopu, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.

Tkáňová oxymetrie v neurointenzivní péči.pdf
E. Provazníková (Ústí nad Labem)
Využití transkraniálního ultrazvukového vyšetření v intenzivní péči
D. Školoudík (Ostrava)
Optimální perfuzní tlak – jeden pro všechny?
J. Škola (Ústí nad Labem)


10:00–10:30                    Kávová přestávka

  • Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky


Sál E2 – Čtvrtek 7. 9. 2017


14:30–16:30                    Dlouhodobá IP 

                                        Předsedající: I. Kupečková, J. Flajšingrová


Osudy některých...
J. Dresslerová (Brno)
Které EBN 2017 novinky jsou v popředí? 
J. Drábková (Praha)  
Chvilky, které změní celý život....pdf 
S. Hájková, K. Moravcová (Praha)  
Je čas se seznámit – nová lůžka NIP EI..pdf 
Wenzelová (Brno)  
Úspěšný krok do neznáma, aneb první NIPový pacient.pdf 
P. Ďásková (Brno)
Myslíme na zdravotnický personál v dlouhodobé intenzivní péči.pdf 
J. Woleská (Praha)


16:45–17:00                    Kávová přestávka

17:00–18:30                    Dětský pacient v IP 

                                        Předsedající: M. Říhová, S. Poláčková

Zkušenosti s hospicovou péčí u dětí.pdf 
A. Nehybková, K. Doležalová, R. Drápalová (Brno)  Cesta do neznáma…
Kazuistika dětského pacienta v dlouhodobé intenzivní a resuscitační péči.pdf 
L. Škaroupková, M. Svobodová (Brno)  
Bez dechu neznamená bez života.pdf 
V. Nečasová, S. Poláčková (Brno)  
Aortální stenóza – kazuistika pacientky od narození po transplantaci .pdf 
L. Laciaková (Praha)
Dětský dárce orgánů.pdf 
Z. Foralová (Brno)  
Fulminantní myokarditida – kazuistika.pdf 
N. Hanzlíková (Praha)


Sál E2 – Pátek 8. 9. 2017


08:30–10:00                   Bezpečnost v praxi 

                                       Předsedající: R. Vyhlídalová, J. Flajšingrová


Umíme pečovat o nemocné v delirantním stavu. Aneb od prevence k užití omezovacích prostředků.pdf
R. Vyhlídalová (Brno)  
Bezpečnost personálu, škola versus praxe.pdf
T. Glac, T. Kovrzek (Ostrava)  
Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči.pdf
J. Dvořáček, J. Flajšingrová (Brno)  
Zkušenosti s psychosociální podporou ve FNKV.pdf
I. Trnková, L. Klimešová, M. Voráček (Praha)  
Stopy
R. Berger (Brno)  
Mobilní aplikace pomáhají zachraňovat životy
A. Havlová (Hradec Králové)


10:00–10:30                   Kávová přestávka

10:30–11:30                   Klinické postupy, Workshop teorie versus praxe 

                                       Předsedající: R. Zoubková, J. Nekudová, T. Kovrzek

Proces adaptace klinických doporučených postupů.pdf
J. Fendrychová, J. Nekudová (Brno)  
Význam mobility protokolu na pracovišti intenzivní péče.pdf 
R. Zoubková, I. Chwalková (Ostrava)  
Je to správná cesta.pdf
V. Jarušek (Brno)  
Problematika odborné praxe v oboru všeobecná sestra na pracovištích intenzivní péče – zkušenosti z 3. LF UK.pdf 
M. Zvoníčková, J. Holubová (Praha)


11:30–12:00                   Workshop: Příprava a podávání léčiv v intenzivní péči, teorie versus praxe

14:30–16:00                   Pacient v IP 

                                       Předsedající: B. Moravčík, P. Bauer

Kazuistika septický šok
E. Hladíková, N. Beránková (Hradec Králové)
ECMO tým na cestě za pacientem.pdf
P. Bauer (Brno)
Problematika dárců s nebijícím srdcem.pdf 
T. Glac, P. Švec, D. Streitová, M. Májek (Ostrava / Bratislava)
Ošetřovatelská péče o pacienta v septickém a kardiogenním šoku s nutností napojení na V-A ECMO.pdf 
M. Čapková, P. Fujanová, P. Tůmová (Plzeň)
Screeningové provádění kompresní ultrasonografi e u kriticky nemocných všeobecnou sestrou.pdf 
A. Kohlová, L. Mikšová, R. Škulec, V. Černý (Ústí nad Labem)
Srdeční tamponáda při léčbě NOAC.pdf 
P. Fujanová, P. Tůmová (Plzeň)


16:00–16:30                   Kávová přestávka

16:30–18:00                   Pacient v IP 

                                       Předsedající: J. Flajšingrová, M. Huserová

Analgosedace a delirium na ICU .pdf 
M. Bodzašová (Brno)  
Péče o ženu v perzistentním vegetativním stavu v období těhotenství, porodu a šestinedělí - rok o té
M. Zemanová (Brno)    
Kontinuální EEG v intenzivní péči.pdf 
B. Moravčík (Brno)
Výskyt komplikací při odsávání z dýchacích cest.pdf 
M. Plšková, O. Suková (Brno)    
Ošetřovatelská péče o pacienta na AIRVO 2.pdf
H. Bieberlová, T. Bělehradová (Brno)
OMNI – nový systém pro akutní očistu krve.pdf 
M. Kratochvílová, V. Hryzáková (Brno)Čtvrtek 6.10.2016

Sál Zenit 


09:00 – 10:30

Edukační lekce 1 
09:00 – 09:15
Jaký má být cílový krevní tlak během anestezie / operace?
V.Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:15 – 09:30
Poruchy acidobazické rovnováhy
F. Duška(Praha)
09:30 – 09:45
Hypertermie během anestezie – máme myslet jen na maligní hypertermii?
T.Vymazal (Praha)
09:45 – 10:00
Ischemie myokardu během anestezie
T. Kotulák (Praha)
10:00 – 10:15
Dysfunkce pravé komory během anestezie
J. Roith (Praha)

10:30 – 10:45

Kávová přestávka
10:45 – 12:00
Zahájení kongresu
Lemonovapřednáška 
K. Rusinová (Praha)
 
 
12:10 – 13:10
Sympozium společnosti B. Braun
 
 
13:20 – 14:20
Sympozium společnosti CSL BEHRING
 
 
14:30 – 15:00
Přednáška "Osobnost oboru"
Předsedající: V. Černý, K.Cvachovec
 

Osobnost oboru: Británie, Bohémie, Anestezie
V.Rogozov

15:00 – 16:30
Anestezie 1 "Meet theworld"
Předsedající: K. Cvachovec,V. Černý
15:00 – 15:15
Management of pulmonary hypertension due to heartfailure:
getting to be transplantable

R. Daly(USA)
15:15 – 15:30
Transfusion thresholds: do outcomes differ for critical careversus surgical
patients?

D. Cheng (Kanada)
15:30 – 15:45
Protective ventilation in the operating room: lessons learntfrom clinical studies
T. Koch (Německo)
15:45 – 16:00
Brain protection during arch surgery: out of the ice age
A.Stewart (USA) 
16:00 – 16:15
Update on normothermia – why and how
I. Sampson (USA) 

16:30 – 17:00

Kávová přestávka
17:00 – 18:30
Intenzivní medicína 1
Předsedající:P. Sklienka, F. Duška
17:00 – 17:20
Pooperační fibrilace síní
M. Balík (Praha)
17:20 – 17:40
Pooperační oxygenoterapie – u všech co mají SpO2 < 95%?
P.Sklienka (Ostrava)
17:40 – 18:00
Pooperační oligurie – tekutiny, diuretika, vše nebo jen čekat?
R.Pradl (Plzeň)
18:00 – 18:20
Humánní faktory v krizi – jaké jsou implikace v intenzívní péči?
F.Duška (Praha)


Sál Tycho


09:00 – 10:30

Edukační lekce 2
09:00 – 09:15
Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči
M. Solař(Hradec Králové)
09:15 – 09:30
Hrudní drenáž – existuje jediný správný způsob?
I.Hanke (Hradec Králové)
09:30 – 09:45
Pokles SpO2 během operace / anestezie
J. Neiser (Ostrava)
09:45 – 10:00
Totální spinální anestezie
D. Nalos (Ústí nad Labem)
10:00 – 10:15
"Neplánované" masivní krvácení během anestezie / operace
R.Pradl (Plzeň)
17:00 – 18:30
Anestezie 2 "Farmakologie up todate 2016"
Předsedající: E.Kieslichová, O. Klementová
17:00 – 17:20
Statiny
R.Češka, M. Šnejdrlová (Praha)
17:20 – 17:40
Antidiabetika
M.Kvapil (Praha)
17:40 – 18:00
Betablokátory
P.Janský (Praha)
18:00 – 18:20
Antiarytmika
J.Jakabčin (Ústí nad Labem)


Sál Kepler

09:00 – 12:15
Kurz "Ultrasonografie prozačátečníky"
R. Škulec (Ústí nadLabem / Kladno / Hradec Králové)
 
Více informací o kurzu je k dispozici zde.
17:00 – 18:30
Anestezie 3 "Bolest"
Předsedající:T. Gabrhelík, J. Lejčko
17:00 – 17:20
Viscerální bolest
J. Lejčko (Plzeň)
17:20 – 17:40
Pooperační bolest – nová doporučení
T. Gabrhelík(Olomouc)
17:40 – 18:00
Jak ovlivňuje typ operace volbu analgezie?
P.Michálek (Praha)
18:00 – 18:20
How to measure pain in sedated patients?
J. Baars(Německo) 


Sál Taurus

09:00 – 12:45
Kurz "Viskoelastometrie (ROTEM)pro začátečníky a mírně pokročilé"
IvanaZýková (Liberec)
 
Více informací o kurzu najdete zde
17:00 – 18:30
Anestezie 4 "Trendy a směry voboru"
Předsedající: M. Adamus, I.Herold
17:00 – 17:20
Netradiční způsoby aplikace remifentanilu
L. Hess (Praha)
17:20 – 17:40
Nervosvalová blokáda a její antagonizace – aktuální otázky
I.Herold (Mladá Boleslav)
17:40 – 18:00
Dětská anesteziologie – kam se ubírá?
V. Mixa (Praha)
18:00 – 18:20
Hledání nových farmak pro anestezi – dočkáme se rozšíření současného portfolia?
I. Herold (MladáBoleslav)


Sál Virgo a Leo

09:00 – 10:30
Kurz "EKG pro anesteziology"
J.Jakabčin (Ústí nad Labem) 
 
Více informací o kurzu je k dispozici zde.
17:00 – 18:30
Urgentní medicína
Předsedající:J. Škola, R. Škulec
17:00 – 17:20
Metabolizmus glukózy a inzulínu během náhlé zástavy oběhu
R.Škulec (Ústí nad Labem / Kladno / Hradec Králové)
17:20 – 17:40
Status epileptikus – je to jen podání diazepamu?
P.Vojtíšek (Ústí nad Labem)
17:40 – 18:00
Jak můžeme zlepšit přednemocniční léčbu závažnéhotraumatického krvácení?
J. Škola (Ústí nad Labem)
18:00 – 18:20
Alternativní metody rehydratace v urgentní medicíně
P. Mokrejš(Praha)


Pátek 7.10.2016

Sál Zenit

08:30 – 10:00
Anestezie 5 "Perioperační abezkrevní medicína"
Předsedající: I.Čundrle, R. Černá Pařízková
08:30 – 08:50
Role anesteziologa v indikačním procesu – máme nebo nemáme chtít být více angažovaní?
K. Cvachovec (Praha) 
08:50 – 09:05
Předoperační anemie z pohledu EBM
D. Seidlová (Brno) 
09:05 – 09:20
Odmítání krevní transfúze pacientem – hlavní zásady do klinické praxe
R. Černá Pařízková (Hradec Králové) 
09:20 – 09:30
Novinky v bezkrevní medicíně
H. Ondrášková (Brno) 
09:30 – 09:45
Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou ejekční frakcí – má mít speciální přípravu?
H. Říha (Praha)

10:00 – 10:30

Kávová přestávka
10:30 – 12:00
Komunikace v týmu – SPOLEČNÁSEKCE PRO LÉKAŘE I NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉPRACOVNÍKY
Předsedající: J. Drábková,I. Kupečková
10:30 – 10:50
Týmová a interdisciplinární komunikace a její hierarchie na ARO a JIP
J. Drábková (Praha)
10:50 – 11:10
Je bezpečná komunikace i zdravou komunikací? Aneb telefonické ordinace na ARO / JIP
E. Samšeňáková (HradecKrálové)
11:10 – 11:30
Rozumíme si?
J. Flajšingrová (Brno)
11:30 – 11:50
Komunikace sestra, pacient, lékař. Trojrozměrnost této komunikace a její specifika v jednotlivých rovinách
J. Woleská(Praha)

12:10 – 13:10

Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.

13:20 – 14:20

Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.
14:30 – 16:00
Anestezie 9 "Meet theworld"
Předsedající: P. Ševčík,G. Silvay
14:30 – 14:50
Age is not a contraindication for cardiac and aortic surgery
G.Silvay (USA)
14:50 – 15:10
Patient with coronary stents – perioperative management
Z.Zafirova (USA)
15:10 – 15:30
Preventing the preventable J. Szokol (USA)
J. Szokol (USA) 
15:30 – 15:50
Medication safety in the OR
A. Gelb (USA) 

16:00 – 16:30

Kávová přestávka
16:30 – 18:00
Anestezie 12 "Regionálníanestezie"
Předsedající: D. Mach,D. Doležal
16:30 – 16:50
Využití adjuvancií k lokálním anestetikům
M. Jelínek(Brno)
16:50 – 17:10
UZ naváděný Quadratus lumborum blok
D. Nalos(Ústí nad Labem)
17:10 – 17:30
Dětská regionální anestezie – up to date2016
D.Doležal (Hradec Králové)
17:30 – 17:50
Korekční ortopedický výkon u dítěte – dva periferní katétry místo kaudální blokády?
P. Čaka (Hradec Králové)Sál Tycho

08:30 – 10:00
Intenzivní medicína 2 "Infekcev intenzivní péči"
Předsedající: V.Adámková, J. Haber
08:30 – 08:50
Mikrobiom a jeho význam pro klinickou medicínu
V. Adámková(Praha)
08:50 – 09:10
Plicní aspergiloza – up to date 2016
J. Haber (Praha)
09:10 – 09:30
Máme se nechat očkovat proti chřipce? – Mýty a fakta
E.Kasal (Plzeň)
09:30 – 09:50
Klostridiova kolitis v intenzivní péči – up to date 2016
S.Polívková (Praha)

10:00 – 10:30

Kávová přestávka
10:30 – 12:00
Anestezie 6 "Co bychom měli /mohli vědět z jiných oborů?"
Předsedající:P. Ševčík, R. Pradl
10:30 – 10:50
Kardiologie – up to date 2016
R. Rokyta jr.(Plzeň)
10:50 – 11:10
Nové radiodiagnostické metody
P. Krupa(Ostrava)
11:10 – 11:30
Současné možnosti fyzioterapie v intenzivní péči
F.Jevič (Praha)
11:30 – 11:50
Co všechno byste mohli vědět z onkologie, ale báli jste se zeptat
D. Feltl (Ostrava)

12:00 – 14:30

Polední pauza
14:30 – 16:00
Intenzivní medicína 4 "EBM vs.reálná praxe"
Předsedající: J.Beneš (Ústí nad Labem), V. Šrámek
14:30 – 14:50
Poresuscitační péče
P. Ošťádal (Praha)
14:50 – 15:10
Máme používat koncept EGDT?
V. Šrámek (Brno)
15:10 – 15:30
Nová antikoagulancia – mají místo v intenzivní péči?
J.Zatloukal (Plzeň) 
15:30 – 15:50
Hluboká žilní trombóza u kriticky nemocných
J. Beneš(Ústí nad Labem)

16:00 – 16:30

Kávová přestávka
16:30 – 18:00
Anestezie 13 "Inhalačníanestetika a zásady jejich správného podávání"
Předsedající:M. Stern, J. Málek
16:30 – 16:50
Low-flow/minimal-flow anestezie – rozdělení, výhody a nevýhody
K.Cvachovec (Praha)
16:50 – 17:10
Jak dělám low-flow/minimal-flow anestezii se sevofluranem?
M.Horáček (Praha)
17:10 – 17:30
ak dělám low-flow/minimal-flow anestezii s desfluranem?
M.Stern (Praha)
17:30 – 17:50
Má oxid dusný ještě místo v moderní anestezii?
J.Málek (Praha)
 
Sekce pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky
18:15 – 19:30
Obor AIM v mimořádných podmínkácha na misích 
Předsedající: P. Ševčík
 
S lékaři bez hranic – jak to chodí na intenzivní péčiv Iráku
A. Macková (Brno)
 
Intenzivní péče v polních podmínkách aneb Pármomentek ze Srí Lanky, Pákistánu, Haiti, Sumatry, Mongolska aUkrajiny
J. Dresslerová (Brno)
 
S lékaři bez hranic – působení anestezioložky vBurundi
S. Janvekar (Praha)


Sál Kepler


08:30 – 10:00

Edukační lekce 3
08:30 – 08:45
Postpunkční bolest hlavy
D. Mach (Nové Město na Moravě)
08:45 – 09:00
QT interval v anestezii – má smysl sledovat ho?
M.Horáček (Praha)
09:00 – 09:15
zduchová embolie
V. Dostálová (Hradec Králové)
09:15 – 09:30
Udržovaní teploty během anestezie u dětí V. Mixa (Praha)
V. Mixa (Praha)
09:30 – 09:45
Dýchací cesty v šedé zóně obtížnosti zajištění – jak uvažovat a jak postupovat?
P. Michálek (Praha)

10:00 – 10:30

Kávová přestávka
10:30 – 12:00
Anestezie 7 "Jak bezpečněpodávat anestetika"
Předsedající:M. Horáček, I. Křikava
10:30 – 10:50
Mechanismus účinku anestetik
M. Horáček (Praha)
10:50 – 11:10
Farmakokinetika inhalační anestezie
J. Štigler (Ostrava)
11:10 – 11:30
Farmakokinetika nitrožilní anestezie
M. Stern (Praha)
11:30 – 11:50
Farmakokinetika lokálních anestetik v různých typech blokád
I.Křikava (Brno)
14:30 – 16:00
Anestezie 10 "Kardio / hrudníanestezie" 
Předsedající: J.Kunstýř, V. Bicek
14:30 – 14:50
HIT II a alternativní antikoagulace pro vedení MO – mezinárodní doporučení a naše praxe
J. Kunstýř (Praha)
14:50 – 15:10
Zajištění dýchacích cest při resekcích trachey
M.Krečmerová (Praha)
15:10 – 15:30
Obtížné zajištění dýchacích cest v hrudní chirurgii
P.Michálek (Praha)
15:30 – 15:50
Transplantace plic z pohledu anesteziologa
V. Bicek (Praha)
16:30 – 18:00
Anestezie 14 "Kardio / hrudníanestezie"
Předsedající: Z. Turek,H. Říha
16:30 – 16:50
Koloidy v kardioanestezii – PRO
M. Lipš(Praha)
16:50 – 17:10
Koloidy v kardioanestezii – CON
T. Kotulák (Praha)
17:10 – 17:30
Levosimendan v kardioanestezii – PRO H. Říha (Praha)
H. Říha (Praha)
17:30 – 17:50
Levosimendan v kardioanestezii – CON
M. Pořízka (Praha)


Sál Taurus


10:30 – 12:00

Edukační lekce 4
10:30 – 10:50
Tipy a triky v popisu EKG
J. Jakabčin (Ústí nadLabem)
10:50 – 11:10
Perioperační tekutinová strategie
J. Beneš (Plzeň)
11:10 – 11:30
Tipy a triky pro CRRT
M. Balík (Praha) 
11:30 – 11:50
Perioperační nutrice
I. Satinský (Havířov /Opava)

13:20 – 14:20

Sympozium společnosti MSD
14:30 – 16:00
Anestezie 11 "Historie oboru"
Předsedající: O. Gimunová, R.Čumlivski
14:30 – 14:40
Anestezie v amerických filmových groteskách
L. Hess (Praha)
14:40 – 14:50
Marin Marais – operace převedená do hudby
J. Málek(Praha)
14:50 – 15:00
MUDr. Vlasta Kálalová
O. Gimunová (Brno)
15:00 – 15:10
Prof. Táborská – dáma české anesteziologie
I.Čundrle (Brno)
15:10 – 15:20
Prim. MUDr. Miroš Krumphanzl – ARO v Mostě v r. 1975
R.Čumlivski (Rakousko)
15:20 – 15:30
Historické "basics"
J. Drábková (Praha)

16:00 – 16:30

Kávová přestávka
16:30 – 18:00
Intenzivní medicína 4 "Jak nato ..." 
Předsedající: J. Beneš(Plzeň), R. Kula
16:30 – 16:50
Kdy zahájit CRRT a jakou modalitu zvolit
J.Chvojka (Německo)
16:50 – 17:10
Kdy a jak zahájit výživu
R. Kula (Ostrava)
17:10 – 17:30
Má cenu se zabývat deliriem?
J. Kletečka (Plzeň)
17:30 – 17:50
Monitorace tekutinové bilance v IP
J. Beneš (Plzeň)Sál Virgo a Leo

08:30 – 10:00
Intenzivní medicína 3 "Hottopics"
Předsedající: P. Dostál,J. Neiser
08:30 – 08:50
Má nová definice sepse reálný klinický dopad?
P.Sklienka (Ostrava)
08:50 – 09:10
Jak má vypadat protektivní ventilace v r. 2016
P.Dostál (Hradec Králové)
09:10 – 09:30
 09:30 Fluids in anesthesia and ICU – are synthetic colloids still dead?
D.Fries (Rakousko) 
09:30 – 09:50
TTM 2016 aneb jakou teplotu má mít pacient v intenzivnípéči?
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

10:00 – 10:30

Kávová přestávka

10:30 – 12:00

Anestezie 8 - Diskuze na vyžádanátémata 
10:30 – 11:10
Termín "vitální indikace" - jak k němu přistupovat a máme jej i nadále používat? 
R. Černá Pařízková(Hradec Králové), K. Cvachovec (Praha)
11:10 – 11:15
Organizační přestávka
11:15 – 11:55
Jak organizovat provoz anestezie?
V. Černý(Ústí nad Labem / Hradec Králové), D. Mach (Nové Město naMoravě)

12:00 – 14:30

Polední pauza

14:30 – 16:00

Výzkum v oboru 


Efekt kontinuální infuze exenatidu na perioperační kontrolu glykémie, kardiální funkci a hemodynamické parametry u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon
P.Kopecký (Praha)


Vliv adrenalinu na hemodynamiku během experimentální srdeční zástavy
T. Pařízek (Ústí nad Labem)


činek noční směny / služby na repolarizaci srdce podle QT intervalu a ICEB u sester a lékařů
M. Horáček (Praha)
16:30 – 18:00
Anestezie 15 "Anestezie vgynekologii a porodnictví" (blok SPAA ČSARIM)
Předsedající:J. Bláha, D. Seidlová
16:30 – 16:50
Epidurální porodní analgezie. Nic lepšího nemáme...
J.Bláha (Praha)
16:50 – 17:10
Má epidurální analgezii své místo u přirozeného porodu?
A.Roztočil (Jihlava)
17:10 – 17:30
Systémová analgezie po císařském řezu
R. Klozová(Praha)
17:30 – 17:50
Možnosti lokální analgezie u císařského řezu v celkové anestezii
P.Nosková (Praha)


Sál Nadir

16:30 – 18:00
Anestezie 16 "Klinické případy/ komplikace"
Předsedající: V.Dostálová, T. Tyll
16:30 – 16:40
Fatální průběh "banální" kranioplastiky
P.Vojtíšek (Praha)
16:40 – 16:50
Proč pacientovi neříkat, za pár dní po operaci budete doma
Š.Fritscherová (Olomouc)
16:50 – 17:00
Peroperační krvácení do mozkového kmene během resekcemeningeomu
M. Grulich (Praha)
17:00 – 17:10
Jak nízké pH jste viděli?
V. Kubricht (Příbram)
17:10 – 17:20
Fatální průběh "banální" operace výhřezuploténky
A. Kurzová (Praha)
17:20 – 17:30
Příjem pacienta s respirační insuficiencí s přispěním ultrazvukové diagnostiky
M. Kocián (Olomouc / Burglengenfeld) 


Sobota 8.10.2016

Sál Zenit

08:30 – 10:00
Anestezie 17 "Anestezie vgynekologii a porodnictví" (blok SPAA ČSARIM)
Předsedající:
P. Štourač, P. Nosková
08:30 – 8:50
Aktuální praxe na porodním sále v České a Slovenské republice dle výsledků studie OBAAMA-INT
P.Štourač (Brno)
08:50 – 09:10
Zajištění dýchacích cest v porodnictví ve světle nových mezinárodních guidelines P. Nosková (Praha)
P.Nosková (Praha)
09:10 – 09:30
Hluboká žilní trombóza a trombofilie v těhotenství
J.Mannová (Havlíčkův Brod)
09:30 – 09:50
Úskalí dlouhodobé intenzivní péče u těhotné v kómatu
D.Seidlová (Brno)

10:00 – 10:30

Kávová přestávka
10:30 – 11:30 
Speciální přednášky
Předsedající:K. Cvachovec, Š. Trenkler
10:30 – 10:45
Chyby v anestezii – jiný pohled
R. Čumlivski (Rakousko)
10:45 – 11:00
Škola hrou
Š. Trenkler (Slovensko)
11:00 – 11:15
První císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě – mohl být v Praze?
A. Pařízek (Praha)

11:30- 11: 45

Zakončení kongresu

Sál Virgo a Leo

08:30 – 10:00
Intenzivní medicína 5 "Jak nato ..."
Předsedající: V. Zvoníček,M. Balík
08:30 – 08:45
Hemodynamické "rescue" postupy
M. Pořízka (Praha) 
08:45 – 09:00
Ventilační rescue postupy aneb než nastoupí ECMO
V.Zvoníček (Brno)
09:00 – 09:15
ECMO – jaká je jeho role? 
M. Balík (Praha)
09:15 – 09:30
Jak postupovat když selhávají játra
E.Kieslichová (Praha)
09:30 – 09:45
Mozkové pO2 – u koho, jak s ním pracovat?
R. Gál(Brno)


Lékařská sekce

Čtvrtek,25. září 2015


10:30 - 12:00

Slavnostní zahájení 
BIG HALL
14:30 - 16:00
Úvodní klíčová sdělení „Keynote lectures”
BIG HALL


Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec
Česká anesteziologie – o co usilovat?
K. Cvachovec (Praha)


Bezpečnost pacientů během anestezie – dosáhli jsme maxima?
Š. Trenkler (Slovenská republika)


Dárcovství orgánů – mýty, fakta a lze dělat více?
E. Pokorná (Praha)


Osobnost našeho oboru – čestná přednáška
Diskuze16:30 - 18:00

Anestezie 1: Klinická praxe a EBM
BIG HALL


Předsedající: E. Kasal, M. Adamus
Máme extubovat pacienta s TOF 0,9?
M. Adamus (Olomouc)


Premedikace – kdy a jaká?
E. Kasal (Plzeň)

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze?
E. Kieslichová (Praha)


Křehký pacient – máme dělat něco jinak než obvykle?
M. Horáček (Praha)


Diskuze12:15 - 13:15

Sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.
BELLEVUE

13:30 - 14:30

Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.
BELLEVUE

16:30 - 18:00

Urgentní medicína
BELLEVUE

Předsedající: R. Škulec (Beroun), J. Nový (Hradec Králové)


Inhalační aplikace furosemidu – nové podání, nové možnosti
P. Vojtíšek (Ústí nad Labem)


Vztah reálné elektrické a mechanické aktivity myokardu během NZO - všechno je jinak?
R. Škulec (Beroun)


Hypertenzní krize – state of the art
J. Nový (Hradec Králové)

Regulace tělesné teploty u závažného úrazu – jaké jsou důkazy?
J. Kočí (Hradec Králové)


Diskuze8:30 - 10:00

Edukační lekce
GOLDEN FISH EAST

Obtížné dýchací cesty a jejich zajištění
M. Štěpán (Plzeň)

Extubace, její rizika a jak jim předcházet?
A. Žídková (Plzeň)

Antibiotická terapie v intenzivní péči – jaké děláme nejčastější chyby?
V. Adámková (Praha)

13:30 - 14:30

Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.
GOLDEN FISH EAST

16:30 - 18:00

Intenzivní medicína 1: Klinická praxe a EBM
GOLDEN FISH EAST

Sepsis bundles – co dělat vždy a co jen někdy?
J. Beneš (Plzeň)

Profylaxe hluboké žilní trombozy – up to date 2015
R. Kula (Ostrava)

Profylaxe stresových vředů – je nutná?
J. Beneš (Ústí nad Labem)

Albumin u kriticky nemocných – up to date 2015
P. Sklienka (Ostrava)

18:15 - 19:15

Naši anesteziologové a humanitární aktivity
GOLDEN FISH EAST

Předsedající: P. Ševčík (Ostrava)


Anestézie – zkušenosti z Papuy – Nové Guineje. Část 1
M. Durila (Praha, Lékaři bez hranic)

Anestézie – zkušenosti z Papuy – Nové Guineje. Část 2


Porodnická anestézie a analgezie v mimořádných podmínkách:Afghánistán. Část 1
A. Macková (Brno, Lékaři bez hranic)

Porodnická anestézie a analgezie v mimořádných podmínkách:Afghánistán. Část 2


Zkušenosti z mise Traumateamu v Nepálu – jaro 2015. Část 1
A. Květoňová (Brno, Traumateam ČR)

Zkušenosti z mise Traumateamu v Nepálu – jaro 2015. Část 2


Zkušenosti z mise Traumateamu v Nepálu – jaro 2015. Část 3


8:30 - 10:00

Edukační lekce
GOLDEN FISH WEST

Nová antikoagulancia – co bychom o nich měli do klinické praxe vědět?
Z. Turek (Hradec Králové)

Chlopenní vady v dospělosti
H. Říha (Praha)

Jaká kalemie před anestezií je (ne)bezpečná?
M. Horáček (Praha)

16:30 - 18:00

Worskhop
Sál Codex

ROTEM pro začátečníky
I. Zyková (Liberec)

EKG – tipy a triky
J. Jakabčin (Ústí nad Labem)Pátek,25. září 2015


8:30 - 10:00

Anestezie 2: Klinická praxe a EBM
BIG HALL


Předsedající: K. Cvachovec (Praha), P. Ševčík (Ostrava)
Perioperative blood management
H. Gombotz (Rakousko)


Oxygenoterapie v perioperačním období Část 1
J. Chvojka (Plzeň)

Oxygenoterapie v perioperačním období Část 2Quality in anesthesia - what to measure and what to do with it?
R. George (Kanada)


Optimizing the administration of analgesic agents using ANI: a next step towards personalized anesthesia
E. Boselli (Francie)


Diskuze10:30 - 12:00

Anestezie 3: Regionální anestezie
BIG HALL


Předsedající: D. Mach (Nové Město na Moravě), D. Nalos(Ústí nad Labem)
Vliv volby typu anestézie na prognózu onkologicky nemocných - up to date
D. Mach (Nové Město na Moravě)


Regionální anestézie v onkochirurgii prsu
D. Bejšovec (Ústí nad Labem)


Léky ovlivňující hemokoagulaci a regionální anestezie – up to date 2015
M. Jelínek (Brno)


Nový pohled na přední přístup k blokádě n. ischiadicus
D. Doležal (Hradec Králové)


Diskuze12:15 - 13:15

Sympozium společnosti CSL Behring s.r.o.
BIG HALL

13:30 - 14:30

Sympozium společnosti B.Braun Medical s.r.o.
BIG HALL

14:30 - 16:00

Anestezie 4: Klinická praxe a EBM
BIG HALL


Předsedající: T. Vymazal (Praha), R. Pradl (Plzeň)
Anemický pacient před plánovaným výkonem – jak postupovat?
M. Stern (Praha)


Jak hodnotit „fittness“ před plánovaným výkonem?
R. Pradl (Plzeň)


Pacient má po operaci bolest na prsou - jak postupovat?
R. Hájek (Olomouc)


Operace na karotidách - může anestezie nebo anesteziolog ovlivnit dlouhodobý klinický výsledek?

T. Vymazal (Praha)


Diskuze16:30 - 18:00

Anestezie 5: Nové směry a koncepty v oboru
BIG HALL


Předsedající: P. Štourač (Brno), L. Hess (Praha)

Hluboká nervosvalová blokáda - nový koncept nebo jen hledání důvodu pro sugamadex?
K. Cvachovec (Praha)


Protektivní ventilace během anestezie - máme adoptovat stejně jako v intenzivn péči? Část 1
Protektivní ventilace během anestezie - máme adoptovat stejně jako v intenzivn péči? Část 2
T. Tyll (Praha)


New epidural delivery techniques in obstetrics
R. George (Kanada)


Anesteziologie ve službách zločinu
L. Hess (Praha)


Diskuze8:30 - 10:00

Zajímavé případy a komplikace
BELLEVUE


Předsedající: M. Ročeň (Praha), T. Tyll (Praha)
Barotrauma po nekomplikované intubaci
T. Tyll (Praha)


POCD po kardiochirurgické operaci
H. Říha (Praha)


Ruptura aneuryzmatu aneb co chirurg nečekal
Š. Fritscherová (Olomouc)

Emfyzém po endoskopické myotomii jicnu
M. Ročeň (Praha)


Neurologické postižení při epidurální anestezii
M. Horáček (Praha)

Akutní plicní selhání v graviditě
Z. Řeháčková (Hradec Králové)


Diskuze10:30 - 12:00

Anestezie 6: Klinická praxe a EBM
BELLEVUE


Předsedající: I. Křikava (Brno), V. Dostálová (HradecKrálové)
Poloha vsedě a implikace pro anesteziologa
V. Dostálová (Hradec Králové)


Poloha na boku a implikace pro anesteziologa
J. Škola (Ústí nad Labem)


Poloha na břiše a implikace pro anesteziologa
I. Křikava (Brno)


Robotické výkony a anestezie - máme něco dělat jinak?
K. Dostálová (Olomouc)


Diskuze12:15 - 13:15

Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.
BELLEVUE

13:30 - 14:30

Sympozium společnosti MedSol s.r.o.
BELLEVUE

14:30 - 16:00

Anestezie 7: Historie oboru
BELLEVUE


Předsedající: J. Málek (Praha), I. Čundrle (Brno)MUDr. Pavel Gailly: neobyčejný muž
I. Čundrle (Brno)

Naši historičtí guru na výsluní i ve stínu
J. Drábková (Praha)

Jaromír Mundy
O. Gimunová (Brno)

„Reinhardův syndrom“ aneb záhada smrti protektora
M. Ponikelský (Liberec)

Anestézie v britské armádě během Krymské války (1853 -1856)
V. Rogozov (UK)

Historie plicních operací
J. Málek (Praha)

16:30 - 18:00

Akademická anesteziologie, výzkum v oboru, vzdělávání
BELLEVUE

Předsedající: V. Černý (Ústí nad Labem / HradecKrálové), P. Michálek (Praha)


Změny kožního odporu po podání midazolamu a během probouzení z anestezie
A. Kurzová (Praha)

Postgraduální studium v oboru – jaké jsou možnosti?
P. Michálek, (Praha)

Co rozhoduje o úspěchu při získávání grantové podpory?
O. Hrušák (Praha)

Jak (vy)budovat vzdělávací systém pro rezidenty?
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

FOAMed
S. I. Abdo (Hradec Králové)

8:30 - 10:00

Intenzivní medicína 2
GOLDEN FISH EAST


Předsedající: V. Šrámek (Brno), P. Dostál (HradecKrálové)Hyperbarická oxygenoterapie - kde má místo podle EBM?
M. Hájek (Ostrava)

ARDS a umělá plicní ventilace – rok v přehledu
V. Zvoníček (Brno)

Bakteriostatická antibiotika u těžké sepse – měníme paradigma?
V. Šrámek (Brno)

Virové pneumonie v intenzivní péči – kdy na ně myslet, jak je diagnostikovat?
P. Dostál (Hradec Králové)

10:30 - 12:00

Intenzivní medicína 3
GOLDEN FISH EAST


Předsedající: M. Balík (Praha), L. Večeřa (Zlín)Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření?
L. Večeřa (Zlín)

Plicní embolie - up to date 2015
M. Balík (Praha)

Koronární syndrom a IM - up to date 2015
R. Rokyta (Plzeň)

Srdeční selhání - up to date 2015
P. Ošťádal (Praha)

14:30 - 16:00

Společnost pro bezkrevní medicínu
GOLDEN FISH EAST


Předsedající: D. Seidlová (Brno), R. Černá Pařízková(Hradec Králové)Transfuzní strategie v intenzivní péči – up to date 2015
B. Stibor (Rakousko)

Faktor XIII – když vše ostatní selže?
I. Čundrle (Brno)

TACO vs. TRALI
H. Ondrášková (Brno)

Transfuze a HELLP
D. Seidlová (Brno)

Jehovisti – jak postupovat?
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)

16:30 - 18:00

Anestezie 8 – Bolest
GOLDEN FISH EAST


Předsedající: J. Cheníček, J. DrábkováChronická bolest po operaci - je možná prevence?
S. I. Abdo (Hradec Králové)

Jak (vy)budovat „acute pain service“?
M. Hakl (Brno)

Gabapentin a jeho možnosti využití
J. Lejčko (Plzeň)

Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti
T. Gabrhelík (Zlín)

8:30 - 10:00

Workshop
GOLDEN FISH WEST

Jak dávkovat antibiotika u CRRT?
I. Chytra (Plzeň)

Jak dělám centrální blokády?
P. Neumann (Ústí nad Labem)

Jak sděluji nepříznivé zprávy?
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)

10:30 - 12:00

Edukační lekce
GOLDEN FISH WEST

Jak postupovat u zástavy oběhu na sále? Část 1
T. Kotulák (Praha)

Jak postupovat u zástavy oběhu na sále? Část 2


Jak postupovat u zástavy oběhu na sále? Část 3


Jak dělat předanestetickou vizitu?
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Jak se orientovat v EEG?
P. Aulický (Brno)

14:30 - 16:00

Workshop
GOLDEN FISH WEST

Jak dělám CRRT
I. Novák (Plzeň)

Pacient, který potřebuje dlouhodobý žilní přístup – co s ním?
P. Michálek (Praha)

Interakce plíce-oběh: implikace do klinické praxe
J. Beneš (Plzeň)

16:30 - 18:00

Edukační lekce


Rychlokurz plicní mechaniky pro praxi
P. Dostál (Hradec Králové)

Jak analyzovat poruchy acidobazické rovnováhy
P. Suk (Brno)

Rychlokurz kardiostimulace pro anesteziology
K. Sedláček (Praha)


Sobota,26. září 2015


8:30 - 10:00

Anestezie 9: Porodní anestezie a analgezie
BIG HALL


Předsedající: J. Bláha (Praha), P. Štourač (Brno)
Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka
P. Janků (Brno)


Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa
P. Štourač (Brno)

Peripartální život ohrožující krvácení z pohledu hematologa
M. Penka (Praha)

Peripartální život ohrožující krvácení z pohledu intenzivisty. Část 1
J. Bláha (Praha)

Peripartální život ohrožující krvácení z pohledu intenzivisty. Část 2


OBAAMA-INT vs. OBAAMA-CZ
J. Bláha (Praha), P. Štourač (Brno)

10:30 - 12:00

Horká témata
BIG HALL


Předsedající: B. Stibor (Rakousko), J. Drábková (Praha)
Pooperační kognitivní dysfunkce – je prevence možná?
J. Kletečka (Plzeň)Mimotělní podpora u respiračního selhání – měli bychom dělat všichni, když by nebylo tak nákladné?
B. Stibor (Rakousko)


Máme se vyvarovat anestezie u dětí do 4 let?
V. Mixa (Praha)


Co by nám z celé medicíny za minulý rok nemělo uniknout?
J. Drábková (Praha)

12:00 - 12:30

Ukončení kongresu
Sál Foliant


Sekce pro nelékařskézdravotnické pracovníky

Čtvrtek,24. září 2015


12:20 - 12:30

Zahájení nelékařské sekce kongresu, přivítáníhostí, informace
SÁL EMPORIO
12:30 - 13:30
I. blok přednášek
SÁL EMPORIO


Předsedající: J. Baxa (Plzeň), D. Křivská (Praha)Analýza kontextu ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku
A. Botíková (Trnava)


Národní strategie v prevenci dekubitů
N. Mullerová (Plzeň)


Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století
A. Pistulková (Plzeň)

Zákon 96/2004 a jeho budoucnost
M. Šamaj (Olomouc)

15:00 - 16:30

II. blok přednášek
SÁL EMPORIO


Předsedající: M. Hmirák (Praha), M. Hubáčková (Olomouc)
iLA – membránová oxygenace u pacientky s choriokarcinomem
J. Hocková (Praha)


Pozdní resp. selhání u pacienta po pneumonektomii řešené pomocí VV ECMO
O. Zuščich (Olomouc)


ARCTIC SUN 5000 – aneb řízená hypotermie bez invazivního vstupu
L. Kadlecová (Plzeň)


Kadaverózní dárci orgánů
A. Matoušová (Hradec Králové)

Léčebně – ošetřovatelská péče a výživa u termických úrazů
M. Zemanová (Praha)

Ošetřovatelská péče o pacienty s kraniocerebrálním poraněním
R. Hejná (Praha)

16:45 - 18:00

III. blok přednášek


Předsedající: I. Kupečková (Kradec Králové), M. Pytel(Brno)


Ambulantní anestézie v 1 Proton Therapy Center
L. Šrajerová (Praha)

Intervence anesteziologické sestry v neurochirurgii u operace gliomu
E. Blažková (Plzeň)

Anestézie v experimentální kardiochirurgii na zvířecím modelu
M. Hmirák (Praha)

Ošetřovatelská péče na dospávacím pokoji v nemocnici Most
K. Toronicová (Most)

Suicidia na resuscitačním oddělení FN Královské Vinohrady
J. Součková (Praha)


Pátek,25. září 2015


11:30 - 13:00

I. blok přednášek
SÁL EMPORIO


Předsedající: J. Kašpárková (Plzeň), Y. Hodanová(Plzeň)Neviditelný zabiják
L. Mašek (Ostrava)

Rychle a bezpečně
J. Flajšingrová (Brno)

Přítomnost rodinných příslušníků u KPR pacienta
E. Nečasová (Brno)

Využití ROTEM z pohledu sestry
S. Matlochová (Praha)

Péče o CŽK pomocí krytí s chlorhexidinem – naše zkušenosti
H. Dusíková (Brno)

Aplikace přípravku QUTENZA
V. Zapletalová (Plzeň)

14:30 - 16:00

II. blok přednášek
SÁL EMPORIO


Předsedající: S. Chabrová (Plzeň), P. Třísková (Plzeň)
Pohled sestry na paliativní péči v intenzivní medicíně
M. Metznerová (Brno)


Následná péče o pacienty po cerebrálním poranění v domácích podmínkách. Část 1
J. Dresslerová (Brno)

Následná péče o pacienty po cerebrálním poranění v domácích podmínkách. Část 2Prevence a léčba dekubitů, aneb jak to děláme u nás
J. Kašparová (Plzeň)


Problematika časné rehabilitace v intenzivní péči. Část 1
P. Lejsková (Plzeň)

Problematika časné rehabilitace v intenzivní péči. Část 2


Pankreatitida a její úskalí z pohledu ARO sestry
V. Hrdličková (Plzeň)

Tři roky poté …
L. Nováková (Plzeň)

16:00 - 16:10

Ukončení sekce nelékařů a vyhodnocení
SÁL EMPORIO


Předsedající: S. Chabrová (Plzeň), M. Baxa (Plzeň)
9:00 - 10:30

Anestezie a perioperační medicína 1
Sál Foliant


Předsedající: R. Čumlivski, J. Hanousek
Emergentní laparotomie – na co vše myslet?
J. Hanousek (Velká Británie)


Anestetika a mozek – měníme naše paradigmata?
R. Čumlivski (Rakousko)


Svalová relaxace v anestezii – up to date 2014
M. Adamus (Olomouc)


Co bychom měli vědět o drénech (břišních, hrudních a jiných)?
Č. Neoral (Olomouc)


Diskuze9:00 - 10:30

Intenzivní medicína 1
Sál Scriptum


Předsedající: R. Hájek, R. Černá Pařízková
EGDT u pacientů v těžké sepsi – máme dělat u všech?
J. Beneš (Plzeň)


Profylaxe hluboké žilní trombózy v intenzivní péči – up to date 2014
J. Gumulec (Ostrava)


Kdy a jak léčit fibrilací síní v perioperační a intenzivní péči?
R. Hájek (Olomouc)


Hyperaktivní „nezvládnutelné“ delirium – na co vše myslet a jak postupovat?
I. Zyková (Liberec)


Diskuze9:00 - 10:30

Edukační lekce 1
Sál Codex


Předsedající: E. Kieslichová, M. Horáček
Klinická fyziologie a farmakologie kardiovaskulárního systému
J. Hruda (Brno)


Klinická fyziologie a farmakologie dýchacího systému
J. Máca (Ostrava)


Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin
E. Kieslichová (Praha)


Klinická fyziologie a farmakologie vegetativního systému
J. Beneš (Plzeň)

Klinická fyziologie ABR
M. Horáček (Praha)


Diskuze


10:30 - 10:45
Kávová přestávka10:45 - 12:00

Slavnostní zahájení
Sál Foliant

12:45 - 13:45

Sympozium společnosti 3M Česko, spol. s r.o.
Sál Scriptum

14:00 - 15:00

Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.
Sál Scriptum

12:45 - 13:45

Sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Sál Codex

14:00 - 15:00

Sympozium společnosti Saegeling Medizintechnik s.r.o.
Sál Codex

15:00 - 16:30

Anestezie a perioperační medicína 2
Sál Foliant

Předsedající: K. Cvachovec, V. ČernýRizikový pacient v anestezii – kdo je to a máme se chovat jinak?
D. Mach (Nové Město na Moravě)

Neuroprotekce v anesteziologii – máme dělat u každého pacienta?
J. Kletečka (Plzeň)

PONV a PDNV – současná doporučení
B. Jindrová (Praha)

Major bleeding during anesthesia – up to date 2014
D. Fries (Rakousko)


Diskuze15:00 - 16:30

Intenzivní medicína 2
Sál Scriptum


Předsedající: V. Šrámek, R. Škulec
Febrilní pacient – u koho intervenovat a jak?
P. Štětka (Brno)


Poruchy polykání kriticky nemocných – diagnostika a léčba
V. Chrobok, M. Černý (Hradec Králové)


Podpora oběhu během a po KPR ve světle EBM
R. Škulec (Beroun, Hradec Králové)


Kardiogenní šok – co dělat vždy a co jen u někoho?
J. Bělohlávek (Praha)


Diskuze15:00 - 16:30

Anestezie a perioperační medicína 3
Sál Codex


Předsedající: V. Mixa, T. Gabrhelík
NSAID v anesteziologické praxi – jak k nim přistupovat z pohledu EBM?
T. Gabrhelík (Zlín)


Pooperační bolest u dětí – up to date 2014
V. Mixa (Praha)


Intervenční výkony v léčbě bolesti – co vše umí anesteziolog?
P. Michálek (Praha)


Bolest – co víme nového za poslední rok?
J. Lejčko (Plzeň)


Diskuze


16:15 - 16:45
Kávová přestávka


 

 

Pátek, 3. říjen 2014


8:30 - 10:00

Jaký volím postup 1
Sál Foliant


Předsedající: T. Vaněk, T. Kotulák
Jakých nálezů na předoperačním EKG se máme obávat?

T. Kotulák (Praha)Postpunkční bolest hlavy
P. Štourač (Brno)


Známky perioperační ischemie myokardu v situaci „výkon nelze předčasně ukončit“
T. Vaněk (Praha)


Těžká stenóza obou karotid a plánovaný velký nitrobřišní výkon
M. Ročeň (Praha)

Pacient s recidivující tříselnou kýlou
I. Křikava (Brno)


Diskuze8:30 - 10:00

Rok v přehledu
Sál Scriptum


Předsedající: A. Truhlář, J. Máca
Anesteziologie
M. Horáček (Praha)


Intenzivní péče
I. Novák (Plzeň)


Kardiologie
M. Táborský (Olomouc)


Pneumologie
J. Máca (Ostrava)

Urgentní medicína a KPR
A. Truhlář (Hradec Králové)


Diskuze8:30 - 10:00

Edukační lekce 2
Sál Codex


Předsedající: V. Zvoníček, I. Herold
Jak dělat recruitment manévr?

P. Dostál (Hradec Králové)


Jak dělat neinvazivní ventilaci?
I. Herold (Mladá Boleslav)


Jak dělat hrudní punkci/drenáž?
V. Zvoníček (Brno)


Kdy a jak iniciovat paliativní léčbu na ICU?
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)

Léčba bolesti na ICU – nejenom opioidy?
A. Židková (Plzeň), I. Chytra (Plzeň)


Diskuze


10:00 - 10:30
Kávová přestávka


10:30 - 12:00
Anestezie a perioperační medicína 4
Expertní sekce porodnické anestezie a analgezie
ČSARIM
Sál Foliant

Předsedající: J. Bláha, P. Štourač
Kam směřuje česká porodní anestezie ve srovnání s aktuálními celosvětovými trendy
J. Bláha (Praha), P. Štourač (Brno)

Neuroprotekce v anesteziologii – máme dělat u každého pacienta?
R. Klozová (Praha)

PONV a PDNV – současná doporučení
D. Seidlová (Brno)

Major bleeding during anesthesia – up to date 2014
P. Nosková (Praha)


Diskuze


10:30 - 12:00
Anestezie a perioperační medicína 5
Nové koncepty a směry v oboru
Sál Scriptum


Předsedající: T. Vymazal, D. Doležal
Jak může anesteziolog ovlivnit výsledek operace?
K. Cvachovec (Praha)


Perioperační optimalizace tekutin – máme již dělat rutinně?
J. Hanousek (Velká Británie)


ERAS – veni, vidi, vici
T. Vymazal (Praha)


Využití ultrazvuku v hodnocení dýchacích cest
D. Doležal (Hradec Králové)


Diskuze10:30 - 12:00

Zajímavé případy a komplikace 1
Sál Codex


Předsedající: H. Říha, D. Nalos
Neobvyklá příčina peroperační zástavy oběhu
P. Vávrová (Hradec Králové)


Neobvyklá příčina kvadruparézy
V. Kubricht (Příbram)


Dostatečná nebo nedostatečná svalová relaxace?
H. Říha (Praha)


Obezita, dušnost a náhlá příhoda břišní
P. Syrovátka (Praha)

Opioidy a stropový efekt
V. Kubricht (Příbram)


Diskuze12:15 - 13:15

Sympozium společnosti B. Braun Medical
Sál Scriptum

13:30 - 14:30

Sympozium společnosti CSL Behring s.r.o.
Sál Codex
14:30 - 16:00
Výzkum v oboru – blok bude zahájen
prezentacemi 3nejlepších originálních prací

Sál Foliant


Předsedající: R. Škulec, V. Černý, J. BenešVliv použité anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce
J. Kletečka

Časné změny mozkové perfuze po subarachnoidálním krvácení
M. Kolář

Pooperační analgezie morphinem negativně ovlivňuje minimální reziduální chorobu a přežívání pacientů po radikální resekci kolorektálního karcinomu

P. Prášil

Workshop: Jak hledat a najít „dobré“ výzkumné téma

R. Škulec (Beroun)

Jak psát protokol pro klinickou studii
J. Beneš (Pzeň)

Co nejvíce vyžadují a kritizují recenzenti původní práce
V. Černý (Hradec Králové)
14:30 - 16:00

Historie oboru
Sál Scriptum


Předsedající: J. Málek, I. ČundrleLeopold I. Berchtold, propagátor resuscitace dýcháním z úst do úst, lidumil a zakladatel nemocnice na svém panství
O. Gimunová (Brno)

41 let IASP, 20 let od úmrtí jejího zakladatele J. Bonicy
J. Málek (Praha)

Olomoucký historik medicíny Mauric Remeš
J. Vetešník (Olomouc)

Prim. MUDr. Jiří Dostál – nový duch moravskoslezské anestezie
I. Čundrle (Brno)

Smrt a resuscitace v pohledu na dávné i současné VIP
J. Drábková (Praha)

14:30 - 16:00

Edukační lekce 3
Sál Codex


Předsedající: E. Kasal, Z. TurekCentrální žilní tlak – má stále význam v klinické praxi?
Z. Turek (Hradec Králové)

Transthorakální echokardiografi e a její využití
vperioperační péči
P. Syrovátka (Praha)

Monitorace svalové relaxace v anestezii
M. Adamus (Olomouc)

Jak upravovat chronickou kardiovaskulární medikaci před plánovaným výkonem?
H. Říha (Praha)

Podle čeho volit zajištění dýchacích cest v anestezii?
E. Kasal (Plzeň)
16:00 - 16:30
Kávová přestávka 


16:30 - 18:00

Jaký volím postup 2
Sál Foliant


Předsedající: P. Sklienka, P. DostálPacient s SpO2 80%, FIO2 0,75 a těžká nitrobřišní hypertenze
P. Dostál (Hradec Králové)

Pacient je febrilní, má hypotenzi a netypické oboustranné infi ltráty na RTG plic
J. Rulíšek (Praha)

Pacient má vysoký laktát, ale nemá klinické známky tkáňové hypoperfuze
V. Šrámek (Brno)

Pacient vyžaduje trvale vasopresory, i když je jinak „klinicky dobrý“
M. Lukeš (Brno)

Pacient netoleruje enterální výživu – jak správně postupovat?
P. Sklienka (Ostrava)

16:30 - 18:00

Vzdělávání, etika a právo
Sál Scriptum


Předsedající: V. Černý, P. Ševčík„Stárnoucí“ anesteziolog – více zkušenostínebo
více rizika?
P. Ševčík (Ostrava), V. Černý (Hradec Králové)

Etické dilema: anesteziolog má jiný pohled na přínos operačního výkonu než chirurg…
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)

Poučení ze soudních případů – děláme stále stejné chyby?
V. Černý (Hradec Králové)

Navrhované změny systému postgraduálního vzdělávání lékařů
Z. Mrozek (Olomouc)

16:30 - 18:00

Zajímavé případy a komplikace 2
Sál Codex


Předsedající: J. Cheníček, J. DrábkováAnesteziolog na operačním sále vnetradiční roli


Čeho se bát, v co doufat, oč bojovat?
I. Herold (Mladá Boleslav)

ERAS na vlastní kůži – nezáleží jen na anestezii
M. Horáček (Praha)

Pád do reálného věku
D. Nalos (Ústí nad Labem)

Kazuistický retropohled z následné intenzivní péče
J. Drábková (Praha)

Anesteziolog v extrémním prostředíPřekvapení v hloubce
J. Cheníček (Tábor)

Záludnosti velkých výšek
P. Ševčík (Ostrava), V. Bártová (Praha)

 

 

Sobota, 4. říjen 2014

8:30 - 10:00
Anestezie a perioperační medicína 6
Regionálníanestezie
Sál Foliant


Předsedající: D. Mach, L. Beňo
Pokračující neuroaxiální vs periferní blokády
D. Mach (Nové Město na Moravě)


Ultrazvukem navigované pokračující blokády pro výkony na ramenním kloubu a proximálním humeru
D. Doležal (Hradec Králové)

Ultrazvukem naváděné pokračující blokády u výkonů na trupu
L. Beňo (Ustí nad Labem)

Ultrazvukem naváděné pokračující blokády u výkonů na dolní končetině
M. Jelínek (Brno)

8:30 - 10:00

Intenzivní medicína 3
Sál Atlas


Předsedající: R. Kula, I. Chytra
Jaká je optimální srdeční frekvence u kriticky nemocných?
R. Kula (Ostrava)


Role bránice v odpojování od umělé plicní ventilace?
M. Balík (Praha)


U koho preemptivní antiinfekční léčba?
V. Adámková (Praha)


Novinky v transplantační a „dárcovské“ medicíně
E. Pokorná (Praha)
10:00 - 10:15
Přestávka10:15 - 12:00

Horká témata
Sál Foliant

Předsedající: B. Stibor, M. BalíkSpecial lecture“
Sedace při vědomí – up to date 2014
L. Hess (Praha)


Inteligentní technologie – jak ovlivní naši práci, vzdělání a směřování oboru?
Š. Trenkler (Slovensko)


Mimotělní podpora plic – postup první volby u pacientů s plicní dysfunkcí?
B. Stibor (Rakousko)


Nová mezinárodní guidelines s dopadem na náš obor
J. Drábková (Praha)

Základní UZ kompetence pro všechny anesteziology v ČR do roku 2020 – fi kce nebo reálný cíl?
M. Balík (Praha)

12:00 - 12:30

Závěr kongresu
Sál Foliant  

 

  

Sekce pro nelékařskézdravotnické pracovníky 

Čtvrtek, 2. říjen 2014


9:00 - 10:30

Intenzivní péče v pediatrii
Sál Atlas


Předsedající: M. Hmirák, M. HubáčkováTak jde čas aneb jak se změnil profi l dětských akutních stavů
M. Hmirák (Praha)


Vznik unikátního projektu v ČR-OCHRIP pro
děti vnemocnici Hořovice
P. Hesounová (Hořovice)


Transplantace srdce u dětí
R. Bartůňková (Praha)

Dlouhodobá mechanická srdeční podpora u dítěte s vrozenou srdeční vadou
D. Křivská (Praha)

Syndrom „Child Abuse and Neglect“ v pediatrické resuscitační péči
E. Lapčíková (Ostrava)

Řízená hypotermie pomocí přístroje Arctic Sun 5000
S. Hoblová (Praha)

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc
S. Weinlichová (Olomouc)
10:30 - 10:45
Kávová přestávka


15:00 - 16:30

Intenzivní péče
Sál Atlas


Předsedající: D. Streitová, S. Fišarová
Přednemocniční terapeutická hypotermie
J. Callerová (Beroun)


Použití mírné terapeutické hypotermie v intenzivní péči
R. Hejná (Praha)


Jak zahřát?
J. Flajšingrová (Brno)


Nežádoucí účinky řízené hypotermie a jejich prevence z hlediska ošetřovatelské péče
H. Dusíková (Brno)

Komplexní oš. péče u pacientů léčených ECMO
naresuscitačním oddělení
J. Hocková (Praha)

Kazuistika u pacientky s nejasnou etiologií MODS s využitím ECMO
Z. Smolková (Olomouc)

Spánek v prostředí intenzivní péče
M. Pospíšil (Brno)

Kompartment v intenzivní péči dvakrát jinak
A. Vilímková (Bohumín), K. Hašová (Ostrava)

Pohled odborníků zdravotnického systému na naplňování kompetencí NLZP
S. Fišarová
16:30 - 17:00
Kávová přestávka 

  

 Pátek, 3. říjen 2014


08:30 - 10:00

Anestezie a perioperační péče
Sál Atlas


Předsedající: T. Glac, M. ŠimákováPacient na operačním sále – pocity...
V. Dodková (Krnov)

Komplikace a průběh anestezie
P. Rusková (Praha)

Výskyt pooperační bolesti u pacientů
J. Ondrušková (Praha)

Syndrom perzistující bolesti a role sestry v jeho prevenci
I. Saleh Abdo (Hradec Králové)

Nalbuphin: tlumení bolesti v pooperačním období u pacientek po gynekologických operacích
J. Bukovská (Brno)

Srovnání četnosti výskytu meningeomu a glioblastomu
T. Herzigová (Olomouc)

Polohování nemocných během operace
R. Klímová (Opava)
10:00 - 10:30
Kávová přestávka


10:30 - 12:00

Vzdělávání sester, novinky v ošetřovatelství
Sál Atlas


Předsedající: M. Šamaj, D. Křivská
Pohled odborníků zdravotnického systému na naplňování kompetencí NLZP
S. Fišarová (Olomouc)

Pracovní skupina MZ pro vzdělávání anesteziologických sester
M. Pytel (Brno)

Psychosociální problematika zdravotnického pracovníka jako „mimořádná událost“
M. Gehrová (Olomouc)

Vedení elektronické zdravotnické dokumentace v podmínkách intenzivní péče
I. Trnková (Praha)

Novinky v dárcovském programu v ČR
N. Grufíková (Brno)

Odběr orgánů od zemřelých dárců na KAR FNKV
K. Čáslavská (Praha)

14:30 - 16:00

Intenzivní péče
Sál Atlas


Předsedající: J. Hocková, J. BoroňováPřítomnost příbuzných při KPR
J. Boroňová (Trnava)

„Přežít!!!“
L. Mašek (Ostrava)

24 hodin na oddělení urgentního příjmu
S. Bauerová (Brno)

Ošetřovatelská péče o pacienta s devastujícím poraněním obličeje
V. Tomášková (Plzeň)

Konzumace alkoholu u adolescentů v Ostravě
E. Lapčíková (Ostrava)

Domácí umělá plicní ventilace: rodina jako zdravotník
J. Šesták (Brno)

Využití konceptu bazální stimulace na kardiochirurgické JIP
K. Talašová (Olomouc)
16:00 - 16:30
Kávová přestávka


16:30 - 18:00

Intenzivní péče
Sál Atlas


Předsedající: I. Kupečková, M. Hubáčková
Efektivní prevence a kontrola infekcí
E. Chárová (Hradec Králové)


Epidemiologie na KARIM FNOL
Z. Czechová (Olomouc)


Statistika mykotických infekcí na KARIM FNOL
J. Smolka (Olomouc)


Přehled nejčastějších a nejnebezpečnějších mikroorganismů na KARIM FNOL
Š. Žaludková (Olomouc)

Prevence ventilátorové pneumonie – role sestry
M. Bodzašová (Brno)

Subarachnoidální krvácení v těhotenství
J. Součková (Praha)


Lékařská sekce

Čtvrtek,19. září 2013

9:00 - 10:30
Anestezie 1
Název prezentace
Přednášející


Osobnost anesteziologa jako klíčový faktor v anesteziologické praxi
Čumlivski Radomír (Rakousko)


Koncept "Early goal directed therapy" i pro anestezii?
Šrámek Vladimír (Brno)


Correct insertion depth of central venous devices: where really is, where should be and how to control the tip position?
Bubenek Serban (Rumunsko)


Koncept "Enhanced recovery after anesthesia" - jaká je role anesteziologa?
Vymazal Tomáš (Praha)


Diskuze9:00 - 10:30

Anestezie 2
Moravská galerie - Sál 1


Předsedající: Silvay George, Turek Zdeněk
Předanestetické vyšetření u pacienta s onemocněním srdce - co je opravdu důležité pro praxi?
Kotulák Tomáš (Praha)


Age is not a contraindication for major cardiac surgery
Silvay George (USA)


Anesteziologické zvláštnosti miniinvazivních výkonů nasrdci s ohledem na možné komplikace
Turek Zdeněk (Hradec Králové)


Oxid dusný - má ještě své místo v současné anesteziologii?
Šturma Jan (Praha)


Diskuze9:00 - 10:30

Bolest
Moravská galerie - Sál 2


Předsedající: Hakl Marek, Michálek Pavel
Pooperační bolest - up to date 2013
Hakl Marek (Brno)


Invazivní techniky - jen pro léčbu bolesti nebo i pro jiné stavy?
Michálek Pavel (Praha)


Hyperalgesie - co o ní máme vědět?
Lejčko Jan (Plzeň)


Perzistující pooperační bolest - výskyt, prevence, léčba
Abdo Islam (Hradec Králové)


Diskuze


10:30 - 10:45
Kávová přestávka10:45 - 12:00

Slavnostní zahájení
Kongresový sál


Předsedajací: Černý Vladimír, Cvachovec Karel
Čtyři pilíře oboru
Táborská Danuše (Brno)


Lemonova přednáška
Cvachovec Karel (Praha)

12:15 - 13:10

Volná sdělení - ústní prezentace
Sál Lucullus

Sedativní a anxiolytické účinky flumazenilu. Experiment na potkanech a králících
L. Hess, M.Votava, J. Slíva, J. Málek, A. Kurzová (Praha)

Kombinace nasálního remifentanilu s i.v. midazolamem pro analgosedaci při extrakci 3. molárů
L. Hess, J. Málek, Z. Hrubý, A. Kurzová, K. Stein (Praha)

Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence -  randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie
M. Kosinová, P. Štourač, M. Adamus, D. Seidlová, I.Křikava, I. Bártíková, J. Klučka, R. Štoudek, P. Janků,K. Hejduk, T. Pavlík, R. Gál, RocSuGIO výzkumná skupina -rocsugio.registry.cz (Brno, Olomouc)

Vaskulárně poziční systém (VasoNova) - nová metoda pro přesné umístění centrálního žilního katétru
R. Wagner, J. Černošek, P. Pokorný, V. Vašek (Brno)

NIRS u endarterektomií karotid - první zkušenosti
M. Horáček, K. Novotný, F. Mošna, T. Vymazal (Praha)
12:15 - 13:15
Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.
Sál Kaskáda
13:30 - 14:30
Sympozium společnosti VUAB Pharma, a.s.
Kongresový sál
13:30 - 14:30
Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.
Sál Kaskáda
13:30 - 14:30
Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.
Sál Lucullus

14:45 - 16:15

Anestezie 3
Kongresový sál


Předsedající: Mixa Vladimír, Gabrhelík Tomáš
Farmakologická premedikace - je nutnou součástí předanestetické přípravy?
Gabrhelík Tomáš (Olomouc)


Emergentní delirium v anestezii dětí
Mixa Vladimír (Praha)


ESA guidelines on management of severe perioperative bleeding
Filipescu Daniela (Rumunsko)


Auto-PEEP - How to recognize and how to treat during anesthesia/surgery
Venugopal Reddy (USA)


Diskuze14:45 - 16:15

Intenzivni medicína 1
Sál Kaskáda


Předsedající: Zahorec Roman, Štěrba Martin
Analgosedace v intenzivní péči - up to date 2013
Černý Vladimír (Hradec Králové)


Prokinetika v intenzivní péči z pohledu EBM
Štěrba Martin (Austrálie)


Protokol masivní transfuze - does one size fit all?
Bláha Jan (Praha)


Sepse - up to date 2013
Zahorec Roman (Slovenská republika)


Diskuze14:45 - 16:15

Výukový kurz 1 - Radiodiagnostika pro anesteziology
Moravská galerie - Sál 1


Předsedající: Krupa Petr, Kula Roman
Možnosti zobrazovacích metod 1. část
Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)


Možnosti zobrazovacích metod 2. část
Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)


Možnosti zobrazovacích metod 3. část
Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)


Možnosti zobrazovacích metod 4. část
Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)


Možnosti zobrazovacích metod 5. část
Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)


Možnosti zobrazovacích metod 6. část
Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)


Možnosti zobrazovacích metod 7. část
Czerny Daniel, Krupa Petr (Ostrava)


Hrudník
Czerny Daniel (Ostrava)


Břicho 1. část
Jonszta Tomáš (Ostrava)


Břicho 2. část
Jonszta Tomáš (Ostrava)


Břicho 3. část
Jonszta Tomáš (Ostrava)


Břicho 4. část
Jonszta Tomáš (Ostrava)

14:45 - 16:15

Zajímavé případy a komplikace 1 - Anestezie
Moravská galerie - Sál 2


Předsedající: Klimovič Michal, Horáček Michal
Použití CVVHD u batolete onkologickou diagnozou
Klimovič Michal, Žurek Jiří (Brno)


Oboustranná plicní laváž s ECMO u pacientky s plicní alveolární proteinózou
Krečmerová Martina, Vymazal Tomáš (Praha)


Meze regionální anestezie v cévní chirurgii
Horáček Michal, Mošna František  (Praha)


Airway katastrofa u pacienta s hemofilií a krvácením do dutiny ústní
Michálek Pavel, Rusinová Kateřina (Praha)


Kontinuální kaudální blokáda u extrémně nedonošeného dítěte
Mixa Vladimír, Berka Ivan (Praha)


Diskuze


16:15 - 16:45
Kávová přestávka16:45 - 18:15

Společný blok lékaři a NLP "Kompetence v anesteziianeb diskuze pokračuje ..."
Kongresový sál


Předsedající: Cvachovec Karel, Pytel Mario, Streitová Dana,Černý Vladimír


40 let partnerské spolupráce sester a lékařů v anesteziologii ve Švýcarsku část 1
Skarvan Karel (Švýcarsko)


40 let partnerské spolupráce sester a lékařů v anesteziologii ve Švýcarsku část 2
Skarvan Karel (Švýcarsko)


Využijme potenciál anesteziologických sester
Pytel Mario (Brno), Dohnalová K. (Olomouc)


Legislativní příprava novely zákona 96/2004
Šamaj Martin (Olomouc)


Kompetence z pohledu lékaře
Cvachovec Karel (Praha)

 

Pátek,20. září 2013


8:30 - 10:00

Anestezie 4 - Anestezie v gynekologii a porodnictví
Kongresový sál


Předsedající: Štourač Petr, Bláha Jan
Největší problémy české porodnické anestezie a analgezie
Bláha Jan (Praha)


Postpunkční cefalea - mýty a realita
Nosková Pavlína (Praha)


Nové molekuly v porodnické anestezii a analgezii
Štourač Petr (Brno)


Úskalí týmové spolupráce v peripartálním období
Pařízek Antonín  (Praha), Štourač Petr (Brno)


Diskuze8:30 - 10:00

Intenzivní medicína 2 - Program ve spolupráci s Českoutransplantační společností
Sál Kaskáda


Předsedající: Pokorná Eva, Černý Vladimír
Dárci s nebijícím srdcem - liší se kvalita odebraných orgánů a dlouhodobé výsledky?
Pokorná Eva (Praha)


Dárci s nebijícím srdcem na oddělených typu ARO/JIP v ČR - nová role našeho oboru?
Černý Vladimír (Hradec Králové)


Program odběru orgánů od zemřelých dárců po nevratné zástavě oběhu v rutinní praxi - zkušenosti z Velké Británie z pohledu intenzivisty
Duška František (Velká Británie)


Odběr orgánů od zemřelých dárců po nevratné zástavě oběhu v rutinní praxi - zkušenosti z Velké Británie z pohledu odběrového chirurga
Mergentál Hynek (Velká Británie)


Panelová diskuze8:30 - 10:00

Výukový kurz 2 - Neurologie
Moravská galerie - Sál 1


Předsedající: Vališ Martin, Pařízková Renata
Vegetativní stavy - up to date 2013
Drábková Jarmila (Praha)


Status epileptikus
Marusič Petr (Praha)


Transkraniální doppler - kam až sahá potenciál metody?
Školoudík David (Ostrava)


Nová doporučení pro cévní mozkové příhody
Krajíčková Dagmar (Hradec Králové)


SAH - up to date 2013
Vališ Martin (Hradec Králové)

8:30 - 10:00

Zajímavé případy a komplikace 2 - Intenzivní medicína
Moravská galerie - Sál 2


Předsedající: Fedora Michal, Polák Josef
Kraniocerebrální poranění u mladého muže
Polák Josef (Hradec Králové)


Co dělat, když přivezou intoxikaci Stilnoxem s extrémní laktátovou acidózou?
Spálený Antonín, Dvořák Martin (Praha)


Intoxikace metforminem
Řezáč Tomáš (Praha)


Nebakteriální trombotická endokarditida
Stříteská Jana, Turek Zdenek (Hradec Králové)


Příběh devětkrát probodnutého srdce
Divák Jan (Ostrava)


Diskuze


10:00 - 10:30
Kávová přestávka10:30 - 12:00

Anestezie 5 - Regionální anestezie a analgezie
Kongresový sál


Předsedající: Mach Dušan, Michalek Pavel
Epidural postoperative anesthesia - gold standard no more
Rawal Narinder (Švédsko)


Kompartmentové bloky v pooperační analgezii
Michálek Pavel (Praha)


Možnosti ultrazvukem naváděných blokád brachiálního plexu v supraklavikulární oblasti
Jelínek Milan (Brno)


Blokáda n. suprascapularis
Doležal David (Hradec Králové)


Lipozomální bupivakain - starý známý v novém kabátě
Křikava Ivo (Brno)


Diskuze10:30 - 12:00

Intenzivní medicína 3 - Umělá plicní ventilace
Sál Kaskáda


Předsedající: Dostál Pavel, Herold Ivan
Důležitá je znalost transpulmonálního tlaku
Zvoníček Václav (Brno)


Významná je znalost endexspiračního plicního objemu
Mach Dušan (Nové město na Moravě)


Přínosná je vizualizace regionální ventilace
Dostál Pavel (Hradec Králové)


Použití vysokofrekvenční oscilační ventilace má nadálesvé místo
Tyll Tomáš (Praha)


ARDS, RCTs a medicína založená na důkazech: jak interpretovat závěry v klinické praxi?
Herold Ivan (Mladá Boleslav)


Diskuze10:30 - 12:00

Historie a osobnosti oboru
Moravská galerie - Sál 1


Předsedající: Málek Jiří, Čundrle Ivan
Friedrich Sertürner - objev morphinu
Vetešník Jakub (Olomouc )


Československá nemocnice v Afganistánu v letech 1967 - 1972
Hasáková Katarina (Slovenská republika)


Olympijské hry z pohledu medicíny velkých akcí a událostí ve starověkém Řecku a v současnosti
Drábková Jarmila (Praha)


Prim. MUDr. František Zeman, CSc.
Čundrle Ivan (Brno)


Christian Andreas Doppler
Gimunová Olga (Brno)


Diskuze10:30 - 12:00

Ekonomika, vzdělávání, organizace
Moravská galerie - Sál 2


Předsedající: Doležal David, Stibor Bronislav
Medicína bez finančních limitů - je vždy přínos pro pacienty?
Stibor Bronislav (Rakousko)


Ultrazvuk jako povinná kompetence pro anesteziology - missionpossible?
Doležal David (Hradec Králové)


Health System Implications of Senior Care
Galati Maria (USA)


Atestace - jak náročné mají být?
Cvachovec Karel (Praha)


Diskuze


12:15 - 13:15
Sympozium společnosti B. Braun Medical s.r.o.
Kongresový sál
12:15 - 13:15
Sympozium společnosti AstraZeneca Czech
Republics. r. o.

Sál Lucullus
13:30 - 14:30
Sympozium společnosti MSD
Kongresový sál
13:30 - 14:30
Sympozium společnosti M�lnlycke Health Care, s.r.o.
Sál Kaskáda
13:30 - 14:30
Sympozium společnosti CSL Behring s.r.o.
Sál Lucullus

14:45 - 16:15

Právní a etické aspekty oboru
Kongresový sál


Předsedající: Ševčík Pavel, Černý Vladimír
Intimita, soukromí, důstojnost pacientů a empatiev intenzivní medicíně
Vácha Marek (Praha)


Urgentní medicína a informovaný svobodný souhlasv evropském srovnání práva a jejich sbližování
Křepelka Filip (Brno)


Jaké změny přinese nový občanský zákoník pro prácizdravotnických pracovníků?
Policar Radek (Brno)


Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb - minulost, současnost, budoucnost
Prudil Lukáš (Brno)


Diskuze14:45 - 16:15

Kardiopulmonální resuscitace - Blok ve splupráci s Českouresuscitační radou
Sál Kaskáda


Předsedající: Truhlář Anatolij, Škulec Roman
Adrenalin - více otázek než odpovědí
Truhlář Anatolij (Hradec Králové)


Ultrazvuk během srdeční zástavy - luxus nebo nezbytnost?
Škulec Roman (Beroun/Hradec Králové)


Kardiopulmonální resuscitace a specifický myokard
Drábková Jarmila (Praha)


Kdy bude defibrilátor v mobilním telefonu?
Trenkler Štefan (Slovenská republika)


Diskuze14:45 - 16:15

Výukový kurz 3 - Pneumologie
Moravská galerie - Sál 1


Předsedající: Máca Jan, Balík Martin
Pleurální výpotek - jak správně a komplexně postupovat? část 1
Balík Martin (Praha)


Pleurální výpotek - jak správně a komplexně postupovat? část 2
Balík Martin (Praha)


Komunitní pneumonie - up to date 2013
Votruba Jiří (Praha)


Chřipka - up to date 2013 část 1
Máca Jan (Ostrava)


Chřipka - up to date 2013 část 2
Máca Jan (Ostrava)


Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům - jaká má být role anesteziologa?
Pařízková Renata (Hradec Králové)


Pneumologie - rok 2013 v přehledu
Votruba Jiří (Praha)

14:45 - 16:15

Intenzivní medicína 4
Moravská galerie - Sál 2


Předsedající: Sklienka Petr, Hájek Michal
Hyperbaroxie - up to date 2013 část 1
Hájek Michal (Ostrava)


Hyperbaroxie - up to date 2013 část 2
Hájek Michal (Ostrava)


Intoxikace oxidem uhelnatým - up to date 2013
Hyánek Tomáš (Praha)


Dekompresní stavy - co bychom o nich měli vědět, i když nejsme potápěči
Novotný Štěpán (Kladno)


Oxygenoterapie v intenzivní péči - méně je někdy více?
Sklienka Petr (Ostrava)


Diskuze


16:15 - 16:45
Kávová přestávka16:45 - 18:15

Anestezie 6 - "Softskills and well-being"
Kongresový sál


Předsedající: Ševčík Pavel, Černý Vladimír
Antiaging medicína pro anesteziology
Golková Monika (Praha)


Punished by rewards
Sandesc Dorel (Rumunsko)


Kým a čím je ovlivňována spokojenost anesteziologů?
Ševčík Pavel (Ostrava)


Anestezie má být profesionální servis ne "služka"- jak toho dosáhnout?
Černý Vladimír (Hradec Králové)


Diskuze16:45 - 18:15

Intenzivní medicína 5
Moravská galerie - Sál 1


Předsedající: Kieslichová Eva, Novák Ivan
Nutriční intervence před operací z pohledu EBM
Těšínský Pavel (Praha)


Nutriční podpora v intenzivní péči - up to date 2013
Novák Ivan (Plzeň)


Glykemie v perioperační a intenzivní péči - does one size fit all?
Kula Roman (Ostrava)


Jaterní selhání - up to date 2013
Kieslichová Eva (Praha)


Diskuze16:45 - 18:15

Výukový kurz 4 - Kardiologie
Moravská galerie - Sál 2


Předsedající: Janota Tomáš, Kotulák Tomáš
Nemocný s kardiostimulací nebo ICD podstupující nekardiální operaci
Pšenička Miroslav (Praha)


Nová antikoagulancia a perioperační péče
Janský Petr (Praha)


Nová antiagregancia a perioperační péče
Bělohlávek Jan (Praha)


Perioperační infarkt myokardu, diagnostika a léčba ve světle definice 2012
Janota Tomáš (Praha)


Nemocný s koronární nemocí podstupující nekardiálníoperaci
Kala Petr (Brno)

 

Sobota,21. září 2013


8:30 -10:00 

Anestezie 7
Kongresový sál      


Předsedající: Adamus Milan, Hess Ladislav
Obtížná intubace - tipy a triky                                                                        
Křikava Ivo (Brno)


Flumazenil a oxytocin - co o nich nevíme? část 1
Hess Ladislav (Praha)


Flumazenil a oxytocin - co o nich nevíme? část 2
Hess Ladislav (Praha)


Flumazenil a oxytocin - co o nich nevíme? část 3
Hess Ladislav (Praha)


Svalová relaxace - up to date 2013
Adamus Milan (Olomouc)


Studie v roce 2013 - které a jak ovlivňují směrování našeho oboru?
Horáček Michal (Praha)


Diskuze8:30 - 10:00

Intenzivní medicína 6
Sál Kaskáda


Předsedající: Gál Roman, Pařízková Renata
Hypotermie v intenzivní péči - up to date 2013
Gál Roman (Brno)


Critical appraisal of new colloid studies in different patient groups
Kozek-Langenecker Sibylle
(Rakousko)


Určování prognozy po hypoxickém poškození mozku - up to date 2013
Pařízková Renata (Hradec Králové)


Bezkrevní medicína - up to date 2013
Čundrle Ivan (Brno)


Diskuze


10:00 - 10:30
Kávová přestávka10:30 - 12:00

Horká témata ...
Kongresový sál


Předsedající: Cvachovec Karel, Ševčík Pavel
Objemový efekt koloidů a krystaloidů - jsou opravdu rozdíly?
Beneš Jan (Plzeň)


Je lepší být mužem nebo ženou pro přežití kritického stavu?
Pařízková Renata (Hradec Králové)


Co je nového ve světové medicíně se vztahem k našemu oboru
Drábková Jarmila (Praha)

12:00 - 12:30

Zakončení kongresu
Kongresový sál

 

 

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Čtvrtek,19. září 2013


9:00 - 10:30

Urgentní neodkladnápéče
Sál Lucullus


Předsedající: J.Flajsingerová, D. Streitová, R. Vyhlídalová


Lukas na KARIM FNOL
V. Severinová, Z.Czechová (Olomouc)


Mechanická srdeční masáž přístrojem Autopuls - naše zkušenosti
P. Štěpánová, L.Vařeková, L. Sznapková, J. Bílek (Ostrava)


TERMOGARD - zkušenosti z praxe
Y. Grunwaldová, E.Fedorková, A. Polanská (Brno)


KPR z pohledu OUP
K. Bauerová, S.Juráková (Brno)


Traumateam České republiky
S. Koloušková, G.Gottwaldová, M. Vodička (Brno)


Zkušenosti ze zahraniční misí část 1
J. Dresslerová (Brno)


Zkušenosti ze zahraničních misí část 2
J. Dresslerová (Brno)


Zkušenosti ze zahraničních misí část 3
J. Dresslerová (Brno)
10:30 - 10:45
Kávová přestávka14:45 - 16:15

Kompetence sesterv intenzivní péči - přednášková sekce
Sál Lucullus


Předsedající: H.Gondárová, M. Šamaj, D. Streitová, Z. Mrozek


Kompetence sestry veVelké Británii
L. Adamcová (VelkáBritánie)


Novinky ve specializačním vzdělávání intenzivní péče
J. Nekudová (Brno)


Kompetence sester z pohledu lékaře
Z. Mrozek (Olomouc)


Kompetencie sester špecialistiek v Slovenskej republike
A. Brátová, M. Laurinc(Slovenská republika)


Úloha nelékařů při poskytování anesteziologické péče v Anglii
V. Rogozov (VelkáBritánie)

 

Pátek,20. září 2013


8:30 - 10:00

Dlouhodová UPV,bolest v intenzivní péči
Sál Lucullus


Předsedající: J.Drábková, L. Mlátečková, E. Mičudová


DUPV - zkušenosti a širší perspektivy - část 1
J. Drábková, S.Hájková (Praha)


DUPV - zkušenosti a širší perspektivy - část 2
J. Drábková, S.Hájková (Praha)


Domácí plícníventilace - alternativa pobytu ve zdravotnickém
zařízení
E. Mičudová (Brno)


Ending critical care: Life or death?
K. Chyc (VelkáBritánie)


Role sestry v týmu APS (Management akutní bolesti) - zkušenosti z Kanady
I. Saleh Abdo (HradecKrálové)


PCA u pacientů v pooperační péči
R. Zoubková (Ostrava)
10:00 - 10:30
Kávová přestávka10:30 - 12:00

Prevence sepsev intenzivní péči
Sál Lucullus


Předsedající: M.Hubáčková, R. Zoubková, R. Vyhlídalová


Surviving sepsis
P.J. McLoughlin (VelkáBritánie)


Pneumokoková infekce - kazuistika
H. Davidová, L.Přibylová, V. Svobodová (Praha)


Jak sladké to smí být
V. Jakoubková, I.Holubová, L. Kosková (Brno)


Prevence VAP - provádíme ji správně?
R. Vyhlídalová (Brno)


Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci intravaskulárních katétrových infekcí
Žitníková, D.Jarošová (Krnov)


Využití účinné látky chlorhexidinu v prevenci sepse
T. Glac, R. Zoubková,D. Streitová (Ostrava)


Katétrové a močové infekce na pracovišti intenzivní péče
R. Hejná, N. Nouzová,J. Hocková (Praha)

14:45 - 16:15

Intenzivní medicína 21.století
Sál Lucullus


Předsedající: D.Streitová, R. Vyhlídalová, M. Hmirák


Critical care without walls
J. Morgan (VelkáBritánie)


Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestezii
I. Gaherová, Z.Gybasová (Ostrava)


Tonutí z pohledu dětské resuscitační jednotky
E. Lapčíková, M.Koutná, J. Vavrošová (Ostrava)


Jak závažná komplikace je anafylaktická reakce v průběhu celkové anestezie?
O. Valičková, P.Rusková (Praha)


Intoxikace veřejnosti metanolem v ČR 2012 - 2013
V. Sklenářová, I.Hermanová (Brno)


Ošetřovatelská péčeu pacientek s diagnozou embolie plodovou vodou
J. Bukovská, V.Hubáčková, A. Grombířová (Brno)
16:15 - 16:45
Kávová přestávka16:45 - 18:15

Transplantace orgánů
Sál Lucullus


Předsedající: D.Streitová, T. Glac, J. Rutarová


Změny v legislativě u kadaverozních dárců po novele transplantačního zákona
P. Frýda, J.Dědičová (Praha)


Je možné zvýšit počet orgánů k transplantacím
I. Volfová (Ostrava)


Těhotenství po transplantaci orgánů část 1
J. Rutarová, E.Wagnerová (Brno)


Těhotenství po transplantaci orgánů část 2
J. Rutarová, E. Wagnerová (Brno)


Intoxikace methanolem - dárce orgánů
T. Glac (Ostrava)


Ošetřovatelskáproblematika u dárce s nebíjícím srdcem
Z.Vagnerová, D. Kusová(Praha)


Transplantace kmenovýchbuněk krvetvorby na resuscitačním oddělení
H. Hubená, A.Pertlová, M. Hmirák (Praha)


Opening Lectures

 

Perioperative beta-blocker therapy in 2015: Where do we stand in 2015

Hans-Joachim Priebe


How and why to avoid chronic disease – the Cleveland Clinic experience

Michael Roizen

 

Preoperative Considerations

 

Age is not a contraindication for cardiac surgery

George Silvay


Perioperative evaluation for the senior cardiac patients

Minoru Nomura


Do we need to assess frailty to achieve best post-operative outcomes?

Eva Topinková


Radical cystectomy for bladder cancer in elderly

Marek Babjuk

 

Physiology

 

Glycocalyx and anesthesia – any link?

Vladimír Černý


Ventriculo-arterial coupling in hemodynamic instability or in septic shock

Fabio Guarracino


Haemodynamics in cardiac surgery patients – impact of old age

Jacob Greisen


Perioperative myocardial infarction in the elderly

Giora Landesberg

 

Abdominal Surgery and Anesthesia

 

What‘s the optimal anaesthesia for seniors‘ abdominal cavity surgery?

Sergiy Vorotyntsev


Colorectal cancer in elderly patients – Czech experience in data

Jiří Hoch, Milan Bláha


How to prevent seniors‘ lung and cardiac complications after abdominal cavity surgery?

Sergiy Vorotyntsev


Surgical treatment of senior persons: Perspective from the regional hospital

Dušan Mach

 

Thoracic Surgery and Anesthesia

 

Surgical treatment of non-small cell lung cancer in octogenarians

Alan Stolz, Robert Lischke


Thoracic anesthesia for seniors

Dawn Desiderio


Robotic thoracic procedures in the elderly

Alessia Pedoto

 

Cardiac Surgery 1

 

Effect of anesthetic interventions on perioperative outcomes

David Reich


Mitral disease in seniors

Menachem Weiner


MitraClip -procedure for high risk (senior) patients

Jörg Ender


Aortic aneurysms in seniors

John Elefteriades

 

Cardiac Surgery 2

 

Heart transplantation in patients over age 60 – American view

Richard Daly


Heart transplantation in seniors – European view

Hynek Říha


TAVI, open AVR or medical management in elderly severe aortic valve disease

Davy Cheng


Anesthetic considerations for TAVI

Menachem Weiner

 

Anesthesia

 

General anesthesia for the elderly patient: Is how I give the drug more important than what drug I give

Rich Beers


Monitoring and optimizing intravascular volume

Andrew Goldberg


Muscle relaxation in seniors

Milan Adamus


Specific problems of preoperative preparation and postoperative care in „frailty“ patients

Zdeněk Zadák

 

Ethical Problems

 

Assessment of capacity to consent to treatment in the elderly patients

Concezione Tommasino


The late practitioner

Michael Duffy


Negotiation with seniors: paternalism or partnership?

Marek Vácha


Is POCD in seniors preventable?

Roman Záhorec

 

Perioperative Medicine

 

Management of geriatric patient with coronary stents for noncardiac surgery

Zdravka Zafirova


Management of perioperative atrial fibrillation – the elderly are high risk for this complication

Jacob Gutsche


Acute kidney injury in the elderly

Ilona Bobek


Metabolic disturbances in perioperative period – role of energy, water and minerals

Zdeněk Zadák

 

Organisation and Logistics

 

Perioperative senior care quality and cost improvement strategies

Maria Galati


A national program for fi nancing anesthesia and intensive care services – a succsesful Romanian experience

Dorel Sandesc


Should the elderly patient recover in the ICU?

Jacob Gutsche


Unintentional hypothermia and the maintenance of perioperative normothermia in seniors

Ian Sampson

 

Orthopedics and Trauma

 

Is ERAS concept age limited?

Tomáš Vymazal


Perioperative care in elderly hip fracture patients; importance of implant stability for early rehabilitation

Jan Heřt


Anesthesia for hip replacement surgery in seniors

James Eisenkraft

Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Zenit

9:00–10:00
Zahájení kongresu
Poselství anesteziologům
Pokorný J. sen.
10:00–10:30
Bezpečnost a kvalita v anesteziologii a intenzivní medicíně 
Cvachovec K., Praha
10:30–11:00
Kávová přestávka
11:00–12:30
Anestézie I
Předsedající: Drábková J., Horáček M.
11:00–11:20
Anesthetic Interventions that Affect Outcomes 
Reich D., New York (USA)
11:20–11:40
Dlouhodobé následky celkové anestézie
Horáček M., Praha
11:40–12:00
Které novinky jiných oborů se osvědčí i v anesteziologii a intenzivní medicíně?
Drábková J., Praha
12:00–12:20
Urychlení psychomotorického zotavení po celkové anestézii
Hess L., Praha
12:20–12:30
Diskuse
15:00–16:30
Anestézie II
Předsedající: Škarvan K., Horáček M.

15:00–15:20
Pozor!! Nebezpečí číhá v předsíni!!
Škarvan K., Basel (CH)
15:20–15:40
Invasive hemodynamic monitoring: new trends and possibilities
Kirov M., (Russia)
15:40–16:00
Sny a celková anestézie
Svítek M., Praha
16:00–16:20
"Fast, because there is no slow" – zkušenosti z rozvojových zemí
Pařízková B., Cambridge (GB)
16:20–16:30
Diskuze


Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Virgo a Leo 

11:00–12:30
Intenzivní medicína 1
Předsedající: Šrámek V., Trenkler Š.

11:00–11:20
Recentní studie v intenzivní medicíně – mají mít dopad na naší praxi?
Šrámek V., Brno
11:20–11:40
Nová guidelines v medicíně v roce 2011 – o kterých bychom měli vědět?
Novák I., Plzeň
11:40–12:00
Informační technologie na ICU
Trenkler Š., Košice (SK)
12:00–12:20
Vzdělávání v oboru Intenzivni medicína – aktuální otázky
Ševčík P., Brno
12:20–12:30
Diskuse
13:45–15:00
Sympozium společnosti ThermoFisher Scientific
Více informací je k dispozici zde.
15:00–16:30
Intenzivní medicína 2 – Kardiologická problematika
Předsedající: Solař M., Monhart Z.

15:00–15:20
Indikace akutní koronarografie u nemocných po úspěšné KPR – pohled z okresní nemocnice
Monhart Z., Znojmo
15:20–15:40
Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdečni zástavě
Solař M., Hradec Králové
15:40–16:00
Co by měl intenzivista vědět o ICD a biventrikulární kardiostimulaci?
Lefflerová K., Praha
16:00–16:20
ECMO update 2011. Existuje role ECMO u kardiopulmonální resuscitace?
Bělohlávek J., Praha
16:20–16:30
Diskuze


Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Tycho 

11:00–12:30
ntenzivní medicína 3 – Pneumologická problematika
Předsedající: Sedlák V., Chlumský J.
11:00–11:20
Neinvazivní ventilační podpora – kdy a jak?
Chlumský J., Praha
11:20–11:40
Transplantace plic z pohledu pneumologa
Fila L., Praha
11:40–12:00
Obezní pacient před propuštěním z JIP – vše vyřešeno?
Sedlák V., Hradec Králové
12:00–12:20
Akutní intersticiální postižení plic
Koblížek V., Hradec Králové
12:20–12:30
DIskuse
12:30–13:45
Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.
Pozvánka je k dispozici zde.
15:00–16:30
Intenzivní medicína 4 – Umělá plicní ventilace a souvisejicí problematika
Předsedající: Dostál P., Herold I.
15:00–15:20
Co přínášejí nové ventilační režimy a expertní systémy pro praxi?
Herold I., Mladá Boleslav
15:20–15:40
Jsme opravdu úspěšní ve snížení výskytu VAP?
Štětka P., Brno
15:40–16:00
Je skutečně významná kontrola eliminace CO2 při umělé plicní ventilaci?
Dostál P., Hradec Králové
16:00–16:20
Je UZ vyšetření hrudníku součásti denní vizity ventilovaných nemocných?
Balík M., Praha
16:20–16:30
Diskuse


Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Kepler 

11:00–12:30
Kardiopulmonální resuscitace
Předsedající: Sýkora R., Pařízková R.
11:00–11:20
Postcardiac arrest syndrome
Beneš J., Plzeň
11:20–11:40
Terapeutická hypotermie a její komplikace na ICU
Sýkora R., Karlovy Vary
11:40–12:00
Podpora a náhrada orgánů u nemocných po srdeční zástavě
Chvojka J., Plzeň
12:00–12:20
Prognostikace a paliativní léčba po srdeční zástavě
Pařízková R., Hradec Králové
12:20–12:30
Diskuse
13:45–15:00
Sympozium společnosti Hoyer Praha s.r.o.
Pozvánka k dispozici symposium-hoyer.jpg.
15:00–16:30
Anestézie III – Varia
Předsedající: Cvachovec K., Silvay G.

15:00–15:20
Prevention of Postoperative Hypothermia
Sampson I., New York (USA)
15:20–15:40
Are anti-fibrinolytic drugs the magic bullets for perioperative hemostasis?
Filipescu D., Bukurešť (RO)
15:40–16:00
The use of BIS monitoring in the decision making process during anesthesia and sedation
Zamyatin M., (RUS)
16:00–16:20
Radio-frequency treatment in Chronic Pain Management
Abela C., Attard (M)
16:20–16:30
Diskuse


Čtvrtek 6. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Taurus 

11:00–12:30
Intenzivní medicína 5 – Pečujeme dobře o naše pacienty, ale musíme (hlavně) i o sebe!
Předsedající: Černý V., Šturma J.
11:00–11:20
Emoční zátěž, rizika a obraz syndromu burn-out v podmínkách ARO a JIP
Woleská J., Praha
11:20–11:40
Dlouhé cestování – máme začit u sebe profylaxi DVT?
Pařízková R., Hradec Králové
11:40–12:00
Výživa a stárnutí ve světle EBM
Zadák Z., Hradec Králové
12:00–12:20
Je (bude) nám 50 – máme začít užívat aspirin a statiny?
Štulc T., Praha
12:20–12:30
Diskuse
15:00–16:30
Anestézie IV – FP Varia
Předsedající: Hess L., Mixa V.
15:00–15:20
Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem
Toušek P., Praha
15:20–15:30
Zkušenosti s perioperativním kontinuálním monitoringem glykémie
Poljaková I. a kol., Olomouc
15:30–15:40
Nové možnosti neinvazivní monitorace v anestézii
Jindrová B., Praha
15:40–15:50
Pooperační kognitivní dysfunkce, chirurgický výkon a anestézie: můžeme jim předcházet?
Jindrová B., Praha
15:50–16:00
Potlačení kardiorespirační deprese navozené sufentanilem konjunktiválním podáním naltrexonu. Experiment na králíkovi
Hess L. a kol., Praha
16:00–16:30
Diskuse


Čtvrtek 6. 10. 2011 – Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky – Sál Nadir

11:00–12:30
Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky I
Předsedající: Čáp J.

11:00–11:10
Bolestivé onkologické onemocnění z pohledu matky – zdravotní sestry
Školudíková I., Brno
11:10–11:20
Problematika etiky úmrtí pacienta na JIP
Vach O., Brno
11:20–11:30
Ošetřovatelský proces u pacienta s ICP
Raabová R., Brno
11:30–11:40
Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní respirační insuficiencí
Uhlířová M., Hradec Králové
11:40–11:50
Kazuistika pacientky s extrémní kachexií
Dlouhá R., Hradec Králové
11:50–12:00
Zbytečné dětské úrazy
Lapčíková E., Ostrava
12:00–12:30
Diskuse
12:30–13:45
Sympozium společnosti B.Braun Medical s.r.o.
Více informací najdete symposium-bbraun.png.
15:00–16:30
Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky II
Předsedající: Kupečková I.
15:00–15:10
Ošetřovatelská dokumentace na oddělení urgentního příjmu KARIM FN Brno
Toufarová J., Brno
15:10–15:20
Není čas ztrácet čas
Keleman R., Praha
15:20–15:30
Řízená hypotermie- součást léčby akutního infarktu myokardu
Hetclová D.,Olomouc
15:30–15:40
Intraaortální balonková kontrapulzace
Hrůzová Š.,Brno
15:40–15:50
Transkatétrová implantace aortální chlopně – TAVI
Plecitá I. Praha
15:50–16:00
Tromboelastografie v kardiochirurgii
Zuščich O., Olomouc
16:00–16:30
Diskuse


Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Zenit 

08:30–10:00
Anestézie V – Regionální anestézie
Předsedající: Nalos D., Křikava I.


Odlišnost RA pro geriatrickou populaci
Křikava I., Brno

Fasciální koncept předních kořenů krčních nervů
Nalos D., Ústí n/L

Využití FICB v perioperačním managementu operací kyčelního a kolenního kloubu
Doležal D., Hradec Králové

Nové metody regionální anestézie horní končetiny
Prášil P., Olomouc

Sakrální blok – dobrý sluha
Bejšovec D., Ústi n/L

Bezpečnost v regionální anestézii
Čumlivski R. a kol., Wien (A)

Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Anestézie VI – Regionální anestézie – UZ
Předsedající: Michálek P., Mach D.


Ultrazvuk na anesteziologickém stolku
Mach D., Nové Město na Moravě

Kontinuální jednostranný subkostální TAP blok pro pooperační analgezii – case serie
Michálek P., Praha

Kombinace povrchního a hlubokého cervikálního bloku versus mediální blok pro karotickou endarterektomii
Nalos D., Ústí n/L

Využití UGRA v léčbě bolesti – přehled tématiky a vlastní zkušenosti
Michálek P., Praha

Optimalizace objemu aplikovaného anestetika s UZ asistencí
Beňo L., Ústí n/L

Jak změnil ultrazvuk RA
Jelínek M., Brno

Diskuse
14:30–16:00
Anestézie VII – Svalová relaxace v roce 2011
Předsedající: Adamus M., Herold I.


Nervosvalový přenos – úvod
Adamus M., Olomouc

Suxamethonium, rapid sequence induction (RSI)
Herold I., Mladá Boleslav

Svalová relaxace v intenzivní péči
Černý V., Hradec Králové

Svalová relaxace u dětí
Mixa V., Praha

Svalová relaxace u seniorů
Adamus M., Olomouc

Diskuse, doporučení


Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Virgo a Leo 

08:30–10:00
Intenzivní medicína 6 – Akutní nefrologie a související problematika
Předsedající: Matějovič M., Kroužecký A.
08:30–08:50
Netradiční příčiny AKI na JIP
Matějovič M., Plzeň
08:50–09:10
Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných – co často opomíjíme
Kroužecký A., Plzeň
09:10–09:30
Praktický návod k dávkovaní léků u pacientů léčených CRRT
Dostál P., Hradec Králové
09:30–09:50
Tekutiny a kritický stav: dobrý sluha, zlý pán
Šrámek V., Brno
09:50–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Intenzivní medicína 7 – Metabolická podpora a souvisejici problematika
Předsedající: Maňák P., Kula R.
10:30–10:50
Perioperační výživa
Havel E., Hradec Králové
10:50–11:10
Intolerance enterální výživy
Mottl R., Hradec Králové
11:10–11:30
Současná role parenterální výživy u kriticky nemocných
Novák F., Praha
11:30–11:50
Variabilita glykemie a jeji konsekvence u kriticky nemocných
Kula R., Ostrava
11:50–12:00
Tuky v parenterální výživě na multioborové JIP
Ehrenberger J., Ostrava

Diskuse
14:30–16:00
Intenzivní medicína 8 – Neurointenzivní péče
Předsedající: Gál R., Pařízková R.

14:30–14:50
Delirantní stavy na ICU – up to date 2011
Pařízková R., Hradec Králové
14:50–15:10
Hypotermie u TBI – up to date 2011
Gál R., Brno
15:10–15:30
Jak hodnotit prognózu po TBI
Špatenková V., Liberec
15:30–15:50
SAK – up to date 2011
Stašek J., Brno
15:50–16:00
Diskuse


Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Tycho

08:30–10:00
Intenzivni medicina 9 – Hemodynamika
Předsedající: Šrámek V., Maláska J.


Má plicnicový katetr ještě své místo na ICU?
Štětka P., Brno

Spolehlivost méně invazivních systémů měření hemodynamiky v krajních situacích
Šrámek V., Brno

Naše první zkušenosti s EV 1000 (VolumeView®)
Maláska J., Brno

PLR – varianty provedení, sledování účinnosti
Suk P., Brno

Hodnocení mikrocirkulace – pod jazykem? na kůži? nehtové lůžko?
Černý V., Hradec Králové
09:50–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Intenzivní medicína 13 – Pediatrická problematika
Předsedající: Vobruba V., Fedora M.
10:30–10:50
Genetické arytmické syndromy: Symptomy, mechanismy a léčba
Janoušek J., Praha
10:50–11:10
Co by měl pediatrický intenzivista vědět o pravé komoře
Fedora M., Brno
11:10–11:30
ECMO jako jedna z možností mechanické podpory v léčbě oběhového a ventilačního selhání v dětském věku
Vobruba V., Praha
11:30–11:50
Polyneuropatie kriticky nemocných – týká se i dětí?
Černá O., Praha
11:50–12:00
Diskuse
13:15–14:30
Sympozium společnosti Astellas Pharma, s.r.o.
Pozvánka je k dispozici zde.
14:30–16:00
Intenzivní medicína 11 – ČSARIM + ČTS
Předsedající: Ševčík P., Pokorná E.

14:30–14:50
Co se lze dozvědět o polytraumatech dospělých z Úrazového registru ČR
Ševčík P. a kol., Brno
14:50–15:00
Diagnóza kontuze srdce u polytraumatu
Sviták R. a kol., Plzeň
15:00–15:20
Problematika zemřelých dárců orgánů – up to date
Pokorná E., Praha
15:20–15:40
Přístrojová podpora akutně selhávajích jater – současnost a budoucnost
Kieslichová E., Praha
15:40–15:50
Srovnání minimálně invazivních systémů mechanické oběhové podpory
Ošťádal P. a kol., Praha
15:50–16:00
Diskuse


Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Kepler

08:30–10:00
Anestézie VIII – Gynekologicko-porodnická anestézie I – Anestézie v porodnictví
Předsednictví: Bláha J., Seidlová D.

Kam směřuje česká porodnická anestézie (10 min)
Bláha J., Praha

Co je nového u císařského řezu v roce 2011
Bláha J., Praha

Postpunkční cefalea
Nosková P., Praha

PŽOK 2011 – nová guidelines
Seidlová D., Brno, Pařízek A., Praha

Projekt OBAAMA
Štourač P., Brno

Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Anestézie IX – Gynekologicko-porodnická anestézie II – Kontroverze v porodnické anestézii
Předsedající: Štourač P., Bláha J.


Porodnická anestézie není jen epidurál…
Štourač P., Brno

Jaká vyšetření potřebujeme k neuroaxiální punkci v porodnictví
Nosková P., Praha

LMWH versus porodnická regionální anestézie
Bláha J., Praha

Epidurální versus spinální anestézie k císařskému řezu
Seidlová D., Brno

Rodičkou řízená porodní analgézie remifentanilem jako alternativa epidurální analgézie
Suchomelová H. a kol., Brno

Diskuse
12:00–13:15
Sympozium společnosti MSD, spol. s r.o.
Pozvánka je k dispozici zde.
14:30–16:00
Anestézie X – Historie oboru
Předsedající: Pokorný J., Drábková J.

14:30–14:50
Od záchrany tonoucích až k soudobé resuscitační medicíně – i z historie se lze poučit
Drábková J., Praha
14:50–15:10
Vývoj premedikace
Pokorný J. (sen.), Praha
15:10–15:20
Doc. MUDr. Jitka Varmužková-Dostálová, CSc. – nejen první anestezioložka ve spinální chirurgii
Čundrle I., Brno
15:20–15:30
Profesor František Piťha a začátky inhalačních anestézií
Vetešník J., Praha
15:30–15:40
Historie centrálních operačních sálů
Klíma K., Praha
15:40–16:00
Diskuse


Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Stella

08:30–10:00
Intenzivní medicína 15 – ...poučme se u těch druhých…(nemusí se vždy jednat o chyby!) I
Předsedající: Novák I., Nalos D.

08:30–08:50
Intersticiální plicní proces u nemocné po Tx ledviny
Kľúčovský P., Brno
08:50–09:10
Systémové onemocnění nejasné etiologie s fatálním průběhem MODS
Ledvinková L., Plzeň
09:10–09:30
CSWS (Cerebral Salt Wasting Syndrome) – myslíme na riziko kritické hyponatrémie v souvislosti s komoci mozku?
Uvízl R., Olomouc
09:30–09:50
Vzácná příčina hypoxémie na operačním sále
Syrovátka P., Praha
09:50–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
11:00–13:00
EPOSS projekt
13:15–14:30
Sympozium společnosti Linde Gas a.s.
Pozvánka je k dispozici zde.
14:30–16:00
Intenzivní medicína 16 – Pediatrická problematika II.
Předsedající: Klimovič M., Blažek D.
14:30–14:50
Traumatické versus hypoxemicko-ischemické postižení CNS z pohledu intenzivisty
Blažek D., Praha
14:50–15:00
MARS v detskom veku
Topol´ský I., Bratislava (SK)
15:00–15:10
Zkušenosti s citrátovou antikoagulací u dětí u kontinuálních eliminačních metod (CRRT)
Zaoral T., Ostrava
15:10–16:00
Diskuse


Pátek 7. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Taurus

08:30–10:00
Organizace, zdravotní pojišťovny, legislativa
Předsedající: Šturma J., Mrozek Z.
08:30–08:50
Lékař se sestrou, sestra bez lékaře nebo lékař bez sestry?
Šturma J., Praha
08:50–09:10
Anesteziolog v džungli zákonů a předpisů
Mrozek Z., Olomouc
09:10–09:30
Podmínky pro nasmlouvání a úhradu chronické resuscitační péče – DIP, DIOP
Macháček V., Praha
09:30–09:50
Anesteziologem s humanitární organizací Lékaři bez hranic
Rusnoková I., Brno, Vyhnal V., Praha
část 1část 2

09:50–10:00
Anesteziolog a súdné spory (skúsenosti súdného znalca)
Masár O., Bratislava (SK), Fedorová K., Brno

Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Bezkrevní medicína
Předsedající: Čundrle I., Stibor B.


Patient Blood management – a new perioperative transfusion concept
Gombotz H., Wien (A)

Transfúzní triger na ICU v roce 2011
Stibor B., Baden (A)

Novoseven 10 let po, co dál?
Seidlová D., Brno

Kyselina tranexamová u 20 000 krvácejících pacientů po úrazech (studie CRASG 2) z pohledu center v ČR a na Slovensku
Svoboda P. a kol., Brno

Rekuperace krve pomocí systému ORTHO P.A.S. po TEP
Daněk P. a kol., Boskovice

TEG u ATC
Ondrášková H., Brno

Diskuse
12:00–13:15
Sympozium společnosti PURO-KLIMA, a. s.
Pozvánka je k dispozici zde.
13:15–14:30
Sympozium společnosti MSM, spol. s r.o.
Více informací je k dispozici zde .
14:30–16:00
Anestézie XI – Varia
Hess L., Gimunová O.

14:30–14:50
Hyperbaroxie – současný stav, indikace, výsledky
Hájek M., Ostrava
14:50–15:10
Elektivní chirurgie, celková anestézie a kombinovaná hormonální antikoncepce
Gimunová O., Brno
15:10–15:30
Office based anaesthesia for dentistry in disabled patients. The Rotterdam approach
Rupreht J., Bouvy-Berends E.M.C. (NL)
15:30–15:40
Perorální premedikace mentálně hanicapovaných pacientů – srovnání dvou režimů
Hess L., Málek J., Praha
15:40–15:50
Vliv různých druhů premedikace před celkovou anestézií na perioperační komfort pacientů
Křivková M. a kol., Praha
15:50–16:00
Diskuse


Pátek 7. 10. 2011 – Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky – Sál Nadir

08:30–10:00
Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky III
Předsedající: Flajšingrová J.
08:30–08:40
Následky 2.světové války v roce 2011
Spanelová Z., Brno
08:40–08:50
Odlišnosti ošetřovatelské péče a celkového přístupu k pacientům s míšním poraněním v intenzivní medicíně
Kolařík O., Brno
08:50–09:00
Kazuistika rehabilitační ošetřovatelství u pacienta se spinálnám traumatem
Beníčková V., Brno
09:00–09:10
Fast a invaze pomocí minisonografie
Novák C., Praha
09:10–09:20
Využití přístroje MOTOMED LETTO 2 na oddělení ARO
Sokolová B., Brno
09:20–09:30
Práce výzkumné sestry na KARIM
Smékalová V., Brno
09:30–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky IV
Předsedající: Čáp J.

10:30–10:40
Self-extubace jako jeden z indikátorů kvality na JIP
Večeřová J., Brno
10:40–10:50
První certifikát NIAHO v Evropě
Flajšingrová J., Brno
10:50–11:00
Strach a diskomfort pacientů před celkovou anestézii. Rizikové skupiny
Blahnová M., Praha
11:00–11:10
Využití MET CALL systému ve FN u Sv.Anny v Brně
Bekr J., Brno
11:10–11:20
Informovanost všeobecných sester o aktivaci METcall systému a postupech KPR ve FN u Sv. Anny v Brně
Hermanová I., Brno
11:20–12:00
Diskuse
13:15–14:30
WORKSHOP Ošetřovatelská dokumentace na ICU – návrh na praktické využití
J. Dresslerová, Brno
14:30–16:00
Lékaři sestrám
Předsedající: Horáček M., Otáhal M.


Základy anestézie novorozence
Mixa V., Praha

Co je to vlastně anestézie?
Horáček M., Praha

UPV – základy ventilačních režimů, jak a proč nastavit ventilátor, nové trendy UPV
Otáhal M., Praha

Náhrada funkce ledvin
Čáp J., Praha

Monitorace hemodynamiky
Waldauf P., Praha


Sobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Zenit

08:30–10:00
Anestézie XII – Dětská anestézie
Předsedající: Mixa V., Čumlivski R.

08:30–08:50
Dětský mozek, anestetika a sedativa
Čumlivski R., Oberndorfer U., Redl G., Wien (A)
08:50–09:10
Otázky a odpovědi v anestézii dětí
Mixa V., Praha
09:10–09:30
Chceš natáhnout atropin?
Jurečková L., Amanatidu A., Olomouc
09:30–09:40
Nalbuphin k anestézii k malým výkonům u dětí
Mixa V., Praha
09:40–09:50
Anestézie u dětí mimo operační trakt
Trávníček M., Praha
09:50–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Intenzivní medicína 10 – Krvácivé stavy a související problematika
Předsedající: Blatný J., Černý V.

10:30–10:50
Získaná hemofílie – nezapomínáme na ni?
Bulíková A., Brno
10:50–11:10
PPH – je čas na změnu našich paradigmat?
Blatný J., Brno
11:10–11:30
Monitorace krvácení na operačním sále – co máme k dispozici?
Bláha J., Praha
11:30–11:50
Nova antitrombotika pro nehematology
Kvasnička J., Praha
11:50–12:00
Diskuse
12:00–12:30
Zakončení kongresuSobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Virgo a Leo

08:30–10:00
Intenzivní medicína 12 – ... poučme se u těch druhých... (nemusí se vždy jednat o chyby!) II.
Předsedající: Ševčík P., Kasal E.
08:30–08:50
Spontánní ruptura jater u pacientky s podezřením na Ehlers-Danlos syndrom
Bakalík P. a kol., Brno
08:50–09:10
CT diagnostika u břišních infekcí – 3 kasuistiky
Kasal E., Plzeň
09:10–09:30
MODS po návratu z termálních lázní
Polák J., Hradec Králové
09:30–09:50
Sheehanův syndrom
Pertuška J., Pelichovská M., Praha
09:50–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Intenzivní medicína 14 – Kasuistiky – FP
Předsedající:
Kozlík P., Chytra I.
10:30–10:40
Předávkování fenobarbitalem – kasuistika
Albrechtová M. a kol., Rakovník
10:40–10:50
Těžká akutní otrava organofosfáty
Zatloukal J., Plzeň
10:50–11:00
Kasuistika pacientky se získanou hemofilí
Chobola M., Brno
11:00–11:10
Syndrom zlomeného srdce aneb – může se to stát i Vám!
Kolář M., Praha
11:10–11:20
Tři týdny trvající křeče po KPR
Žihlová R., Liberec
11:20–11:30
Antibiotická léčba těžké akutní pankreatitidy
Ehrenberger J., Holéczy P., Ostrava
11:30–12:00
Diskuse


Sobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Tycho

08:30–10:00
Anestézie XIII
Předsedající: Březina A., Křikava I.

08:30–08:50
ESA Publication Course 2010 aneb jak publikovat v zahraničních titulech – náměty, postřehy, inspirace
Štourač P., Brno
08:50–09:10
Peroperační blokáda sympatiku
Březina A. a kol., Praha
09:10–09:20
Dynamické parametry preloadu, přínos a limity jejich použití
Pavlík P. a kol., Brno
09:20–09:30
Perioperační oběhová optimalizace u operací aneuryzmat břišní aorty
Zadražilová K., Brno
09:30–09:40
Infuzní terapie při Sectio Caesarea – vliv na matku a novorozence
Kirchnerová M., Olomouc
09:40–09:50
Kardiotoxicita bupivakainu v experimentu na izolovaném srdci
Křikava I., Brno
09:50–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:30–12:00
Anestézie XIV
Předsedající: Cvachovec K., Török P.

10:30–10:50
Esmolol z pohledu anesteziologa a intenzivisty
Cvachovec K., Praha
10:50–11:10
Monitorace mozkových funkcí během operace karotid
Lukeš M., Brno
11:10–11:30
Recruitment manever vykonaný viac-hladinovou ventiláciou u pacientov po mimotelovom obehu
Török P., Košice (SK)
11:30–11:40
Interakce oběhu a ventilace u základních variant recruitment manévru – první zkušenosti z animálního modelu
Otáhal M., Mlček M., Praha
11:40–12:00
Diskuse


Sobota 8. 10. 2011 – Lékařská sekce – Sál Kepler

08:30–10:00
Anestézie XV
Předsedající: Adamus M., Silvay G.

08:30–08:50
Jak může anesteziolog napomoci snižovat morbiditu operovaných – UK National Enhanced Recovery Partnership Programme
Mythen M., Londýn (GB)
08:50–09:10
Day admission surgery – how to decrease hospital expenses
Silvay G., New York (USA)
09:10–09:30
Sellickův hmat – up to date
Adamus M., Olomouc
09:30–09:40
Můžeme snadno a rychle předpovědět obtížnou intubaci?
Fritscherová Š., Olomouc
09:40–09:50
Urgentní infraglotické zajištění dýchacích cest: koniopunkce, koniotomie, BACT – zkušenosti 5 let
Otáhal M., Praha
09:50–10:00
Diskuse
10:00–10:30
Kávová přestávka
10:00–12:00
Hypotermie + KPR
Předsedající: Škulec R., Truhlář A.

10:30–10:40
Mírná terapeutická endovaskulární hypotermie u pacientů po oběhové zástavě
Krüger A., Praha
10:40–10:50
Pre-COOL 4: vliv masivní volumexpanze chladným krystaloidním roztokem na funkci obou srdečních komor po experimentální srdeční zástavě
Škulec R., Truhlář A. a kol., Beroun, Hradec Králové
10:50–11:00
Pre-COOL 4: Srovnání ochlazovací účinnosti chladného krystaloidního a koloidního roztoku n s prasečím modelu srdeční zástavy
Truhlář A., Škulec R., a kol., Beroun, Hradec Králové
11:00–11:10
Pre-COOL 5: průzkum používání terapeutické hypotermie v přednemocniční neodkladné péči v České republice v r. 2010
Škulec R., Truhlář A. a kol., Beroun, Kladno, Hradec Králové, UL, UP FNO
11:10–11:20
Jakých chyb se dopouštějí laici při provádění KPR na modelu při simulaci zástavy oběhu?
Ponikelský M., Liberec, Třebíč
11:20–12:00
Diskuse

Lékařská sekce

Anestezie

Anestezie 1

Kam směruje česká anesteziologie? 
Cvachovec K., Praha


 European Diploma in Anesthesiology
Goldik Z., Izrael


 Cílové hodnoty hemodynamiky v anestezii – „does one size fit all“? 
Šrámek V., Brno


 Safety in Anesthesia
Whitaker D., UK

Anestezie 2 – Anesteziologická problematika v gynekologii a porodnictví

Porodnická analgezie není jen „epidurál“
Nosková P., Praha

 Zázračné směsi pro epidurální a spinální anestezii/analgezii
Klozová R., Praha 


 Tromboprofylaxe u císařského řezu
Bláha J., Praha 


 „Tips & tricks“ porodnického anesteziologa
Seidlová D., Brno


 OBAAMA - jak je na tom současná česká porodnická anestezie
Štourač P., Brno

Anestezie 3 – Perioperační optimalizace rizikových pacientů

Pacient s CMP 
Pařízková R., Hradec Králové


Pacient s ICHS a po PCI
Kunstýř J., Praha


 Pacient s diabetes mellitus 
Kotulák T., Praha

 Pacient s hypertenzí 
Gabrhelík T., Olomouc

Anestezie 4 – Společnost pro bezkrevní medicínu

Transfuzní práh – up to date 2012
Stibor B., Rakousko


 Bezkrevné operační pole
Ondrášková H., Brno


 Plán péče o pacienta odmítajícího transfuzi
Seidlová D., Brno


 Historie bezkrevní medicíny
Čundrle I., Brno 

Anestezie 5 – Kompetence v anestezii (společný blok lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků)

Jaké jsou kompetence v jiných zemích – UK
Rogozov V., UK


Jaké jsou kompetence v jiných zemích – Kanada
Černý V., Hradec Králové

 

Jaké jsou kompetence v jiných zemích – USA
Silvay G., USA


 Jaké jsou kompetence v jiných zemích – Rakousko
Stibor B., Rakousko 


Kompetence z pohledu lékaře
část 1  - Cvachovec K., část 2 - Drábková J., Praha


 Kompetence z pohledu nelékaře
Pytel M., Brno


 Kompetence a nové zákony  
Šamaj M., Praha 

Anestezie 6

Výzvy v kardiochirurgii – zamyšlení nad principem autonomie
Horáček M., Praha


 Omyly a chyby během anestezie – lze jim předejít?
Málek J., Praha


 Anesteziologické aspekty ireversibilní elektroporační prostatektomie (IRE) karcinomu prostaty
Herold I., Mladá Boleslav 


 Možnosti vedení celkové anestezie u těhotné s poruchou nervosvalového přenosu – kazuistika
Štourač P., Praha


 Nové (ne)znamená lepší
Vymazal T., Praha

Anestezie 7 

Svalová relaxace v anestezii – up to date 2012
Adamus M., Olomouc

 The Maintenance of Intra-operative Normothermia
Sampson I., USA


 Syndrom vazoplegie v anestezii
Říha H., Praha


 Tekutinová terapie během anestezie – up to date 2012 
Cvachovec K., Praha

Anestezie 8 – Sekce pro ultrazvukové metody při ČSARIM

UZ jako rutinní součást kurikula oboru? 
Balík M., Praha


 Transkraniální duplexní sonografie v akutní a intenzivní medicíně
Bar M., Ostrava


Neinvazivní hemodynamika jako metoda první volby u nestabilního pacienta
Plášil P., Praha


 Hrudní ultrasonografie jako doména oboru intenzivní medicína
Štěpán M., Plzeň

Anestezie 9 – Sekce dětské anestezie a intenzivní medicíny při ČSARIM

Anestezie u dětí – existuje riziko ovlivnění neuropsychického vývoje? 
Řeháčková Z., Hradec Králové


 Laryngospazmus u dětí
Mixa V., Praha


 Anestezie u dětí v neurochirurgii 
Klimovič M., Brno


Anestezie u dětí s vrozenou srdeční vadou u nekardiochirurgických operací
Gabriel O., Praha


 Centrální blokády u dětí 
Mixa V., Praha

Anestezie 10 

Orgánová protekce anestetiky – je využitelná v rutinní praxi? 
Říha H., Praha


Nové techniky v kardiochirurgii – nová role pro anesteziologa?
Turek Z., Hradec Králové


Cílový tlak během mimotělního oběhu – praxe vs. EBM 
Kotulák T., Praha 


 Anesteziologická péče u aneurysmatu aorty – up to date 2012 
Silvay G., USA

Anestezie 11 – Ekonomika a organizace

DRG - klasifikační systém 
Kožený P., Praha 


 DRG v intenzivní a resuscitační péči
Kozlík P., Rakovník


 Aktuální otázky úhrad lůžkové zdravotní péče
Macháček V., Praha


Jednodenní péče - výhody a rizika z pohledu pacienta a zdravotnického zařízení
Papáč M., Praha

Anestezie 12

Jaká farmaka vysadit před anestezií – mýty a fakta
Rogozov V., UK


 Imobilizace zvířat v ZOO – inspirace pro anesteziology?
Hess L., Praha


 Čím anesteziolog může ovlivnit dlouhodobý výsledek pacientů? 
Horáček M., Praha

 Může se anesteziolog poučit z fyziologie extrémních výšek?
Ševčík P., Ostrava

                                                                                                                                                   

Intenzivní medicína

Intenzivní medicína 1 – Co je nového v jiných oborech?

Kardiologie
Bělohlávek J., Praha 


 Nefrologie
Chvojka J., Plzeň


 Metabolismus a výživa
Novák F., Praha


 Pneumologie
Sedlák V., Hradec Králové


 Chirurgie
Satinský I., Ostrava


Farmakologie
Urbanek K., Olomouc

Intenzivní medicína 2

Tekutinová resuscitace v intenzivní péči – up to date 2012  
Kula R., Ostrava


 Albumin - up to date 2012
Maláska J., Brno


 Sedace a analgezie v intenzivní péči – mění se úhel pohledu? 
Ševčík P., Ostrava


 Imunoglobuliny v intenzivní péči – up to date 2012
Průcha M., Praha

Intenzivní medicína 3 – Zajímavé případy

Běh o život 
Merta D., Praha 


 Plicní eosinofilie v diferenciální diagnostice respiračního selhání
Bartáková H., Praha

 Přetrvávající těžká laktátová metabolická acidóza po KPR u diabetika na PAD
Hanzálková J., Brno


 Embolie plodovou vodou
Kasal E., Plzeň


 Neobvyklá příčina perzistující hypertermie
Polák J., Hradec Králové

Intenzivní medicína 4 – Česká resuscitační rada 

Existuje spolehlivé kritérium smrti?
Hejna P., Hradec Králové 


 Lazarův fenomén - mýty a fakta
Truhlář A., Hradec Králové


 Metabolické příčiny zástavy oběhu
Chvojka J., Plzeň 


 Terapeutická hypotermie - up to date 2012 
Škulec R., Beroun

Intenzivní medicína 5 – Závažné krvácení 

„Hypotenzní“ resuscitace – u koho a jaké hodnoty?  
Kasal E., Plzeň

 Tromboelastografie v klinické praxi 
Durila M., Praha

 Massive Bleeding and rFVIIa – Guidelines and Experience in Peripartum Hemorrhage and Trauma  - Part I, Part II
Wichelevski J., Izrael

Intenzivní medicína 6

Dárci s nebijícím srdcem – nedílná součást činnosti oboru? 
Cvachovec K., Praha

 Jak interpretovat hodnotu ScvO2?
Beneš J., Plzeň


 Ventilátorem indukované poškození ledvin 
Dostál P., Hradec Králové


 Vitamin D u kriticky nemocných 
Maňák J., Hradec Králové

Intenzivní medicína 7

Parametry protektivní ventilace u ALI/ARDS – včera, dnes a zítra
Zvoníček V., Brno


 Co musí znát intenzivista o antiobitické rezistenci?
Adámková V., Praha

Hodnocení prognozy po kraniotraumatu – mýty a fakta 
Drábková J., Praha


 Recentní studie - mají potenciál změnit naši praxi? 
Matějovič M., Plzeň

                                                                                                                                                   

Regionální anestezie 

Regionální anestezie 1

Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – karotická endarterektomie?
Michálek P., Praha

 Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na rameni?
Doležal D., Hradec Králové


 Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na proximálním femuru?
Bejšovec D., Ústí n/L

 Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na koleni?
Křikava I., Brno


 Jak volím techniku anestezie a pooperační analgezie – operace na bérci?
Neumann P., Ústí n/L

Regionální anestezie 2 – Využití ultrazvukových metod

Kde jsou cesty ke zlepšení efektivity regionální anestezie?
Nalos D., Ústí n/L


 Ultrazvuk a poranění nervů
Jelínek M., Brno


 Ultrazvuk u neuroaxiálních blokád
Mach D., Nové Město na Moravě


 Ultrazvuk u blokád malých periferních nervů  
Beňo L., Ústí n/L


 Ultrazvuk u kaudálních blokád
Michálek P., Praha

                                                                                                                                                   

Bolest

Bolest

„Pain free hospital“ – mýtus, nebo dosažitelný cíl?
Gabrhelík T., Olomouc


 Nové možnosti farmakoterapie chronické bolesti
Hakl M., Brno


 Algoritmus intratékální analgezie u chronické refrakterní bolesti – doporučený postup
Hřib R., Brno

 Kanabinoidy a jejich pozice v léčbě chronické bolesti
Lejčko J., Plzeň 

                                                                                                                                                 

Setkání s experty

Setkání s experty 1 – Jak já dělám... 

Vymazal.pdfJak intubuji
Vymazal T., Praha


 Jak zavádím centrální žilní katetr
Horáček M., Praha


 Jak zavádím arteriální katetr
Zvoníček V., Brno


Jak provádím předanestetické vyšetření
Černý V., Hradec Králové


 Jak dělám subarachnoideální anestezii
Doležal D., Hradec Králové

Setkání s experty 2 – Jak já dělám...

Jak používám svalová relaxancia
Adamus M., Olomouc 


 Jak dělám epidurální anestezii
Jindrová B., Praha


Jak dělám fibroskopickou intubaci při vědomí
Pařízková R., Hradec Králové


 Jak dělám drenáž hrudníku
Balík M., Praha

                                                                                                                                                    

Rok v přehledu 

Rok v přehledu 1 – Co jsme nestihli letos ještě přečíst

Zajištění dýchacích cest a související problematika
Michálek P., Praha


 Dětská anestezie a intenzivní péče
Fedora M., Brno

 Anestezie v kardiochirurgii 
Kotulák T., Praha


Anestezie v ortopedii a traumatologii
část 1 - Adam M., Brno, část 2 - Procházka O., Ústí n/L


 Anestezie v neurochirurgii a u neurointervenčních výkonů
Dostálová V., Hradec Králové

Rok v přehledu 2 – Co jsme nestihli letos ještě přečíst

Porodnická anestezie/analgezie
Štourač P., Brno


 Transplantační a dárcovská medicína 
Kieslichová E., Praha 


 Kardiopulmonální resuscitace
Truhlář A., Hradec Králové 


 Medicínská etika a komunikace
Rusínová K., Praha


 Anestezie v hrudní chirurgii 
Bicek V., Praha

                                                                                                                                                   

Historie oboru

Historie oboru

Proč jsme některé poznatky a oblíbené postupy přijali či opustili?
Drábková J., Praha

 Z historie brněnské kardioanestezie
Čundrle I., Brno


 Bratři Mašínové a chloroform
Hess L., Praha


 Vývoj dětské neuroanestezie v Praze
Klíma K., Praha


 Karl Koller
Gimunová O., Brno


 Bitva u Hradce Králové z pohledu medicíny 
Vetešník J., Olomouc

                                                                                                                                                    

Volná sdělení – ústní prezentace

Volná sdělení – ústní prezentace

Sugamadex – první zkušenosti v anestézii dětí
Mixa V., Praha

Přínos aktivního ohřívání pacientek během císařského řezu
Kirchnerová M., Olomouc


Konjunktivální podání buprenorfinu u králíka
Málek J., Praha

 
 
Příznaky posttraumatické stresové poruchy, úzkosti a deprese u všeobecných sester 
na JIP a standardních odděleních. Vliv specifických stresujících faktorů, pracovní zátěže a narušených mezilidských vztahů 
Janda R., Plzeň


Mechanismus vzniku hypotenze po i.v. paracetamolu u kriticky nemocných
Krajčová A., Praha


Novinky v maligní hypertermii 
Štěpánková D., Brno


Anesteziologická problematika CT navigované ireverzibilní elektroporatizace NanoKnife
Kurzová A., Praha

                                                                                                                                                     

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Personál na IP

Fenomenologie genderu ve zdravotní péči
Reichelová H., Valašské Meziříčí


 Začínající sestra: šok z přechodu do praxe
Dobešová Z., Janíková O., Brno


 Podpora vzdělávání sester na odděleních intenzivní péče prostřednictvím supervize
Vaňková M., Praha


 Psychosociální intervenční služba ve zdravotnictví
Mlatečková L., Hradec Králové

Mobilizace a stimulace

Využití kinestetické mobilizace v intenzivní péči
Trejtnarová G., Sýkorová M., Hradec Králové


Využití snoezelenového prostředí v pediatrické intenzivní péči
Lapčíková E., Koutná M., Ostrava


Bazální stimulace (I. část)
Volšíková Š., Náchod


 Bazální stimulace v praxi, kazuistika – „začátek jednoho příběhu“
Dvorská L., Kupečková I., Hradec Králové


Bazální stimulace (II. část)
Hrubá P., Náchod

Ošetřovatelská problematika IP

Nosokomiální nákazy
Uhlířová M., Hradec Králové

 Ošetřovatelská problematika u pacientů uštknutých jedovatým hadem
Vagnerová Z., Kusová D., Svobodová K., Praha


 Mechanická profylaxe TEN v intenzivní péči
Dolníčková M., Sokolová B., Brno


 Neinvazivní plicní ventilace na JIP Plicní kliniky
Grundová J., Hradec Králové


 Aplikace léků do pleurální dutiny
Karausová E., Hradec Králové


 Klinický informační systém ICIP na resuscitačním oddělení
Goldbrichová V., Hanzlíčková J., Přibylová L., Praha

Anesteziologie

Zkušenosti sestry z anesteziologické ambulance
Konášová E., Hradec Králové


 Práce anesteziologické sestry u implantace aortální chlopně katetrizační metodou
Rychetníková L., Pleskotová L., Hradec Králové


 Porodnická epidurální analgézie
Sedláková G., Nádvorníková O., Olomouc

 Nervové blokády horních a dolních končetin
Suchánková I., Hrdinová L., Vlčková B., Olomouc


Karotická endarterektomie
Šrámková J., Liberec

Rány, výživa

Nové možnosti v řešení malnutricie u hospitalizovaných pacientů – kazuistika
Pavlíčková J., Hradec Králové


 Použití V.A.C. terapie
Šoustková R., Praha


 Faktory ovlivňující vznik a hojení chronických ran v intenzivní péči
Janíková O., Pokorná A., Brno


 Management ran a řešení bolesti u pacientů v intenzivní péči
Koutná M., Pokorná A., Praha


 Moderní péče o rány
Taufmanová B., Hradec Králové

 Výživa a její hodnocení nejen dle BMI
Nádvorníková O., Sedláková G., Olomouc

 
 
 Komplexní léčba abdominálních katastrof od příčiny k následkům
Tomášová D., Dlouhá R., Hradec Králové

Monitoring

Kontinuální monitoring hemodynamických parametrů prostřednictvím přístroje EV 1000
Škrdlíková V., Brno


 Monitorování kontinuálního EEG v intenzivní péči
Moravčík B., Flajšingrová J., Brno


 Znalost poruch srdečního rytmu u sester pracujících v intenzivní péči
Kratochvílová P., Brno

 Extrakorporální membránová oxygenace z pohledu nelékaře v intenzivní péči a perfuzionisty
Zuščich O., Olomouc

Algeziologie

Algeziologie

Sekundární neuralgie trigeminu - efekt rTMS
Fricová, J.

Algoritmus léčby chronické bolesti ramene
Gabrhelík, T.

Nové trendy v léčbě neuropatické bolesti
Hakl, M.

Strategie léčby opioid-tolerantního pacienta v perioperačním období
Lejčko, J.

Opioidy indukovaná hyperalgézie u pooperační bolesti
Leštianský, B.

Anestezie

Anestezie I

Perioperační hemodynamická stabilizace 
Beneš, J.

Perioperační ventilační strategie 
Dostál, P.

Neinvazivní ventilace a anestézie – nové indikace v perioperační péči 
Herold, I.

Perioperační zajištění kardiaka pro nekardiochirurgický operační výkon 
Horáček, M.

Anestezie II

Rapid sequence intubation (RSI) - up to date
Adamus, M.

Pohlavní rozdíly v citlivosti k anestetikům
Hess, L.

Hyperoxie zhoršuje utilizaci kyslíku v prasečím...
Hruda, J.

Katetrizační implantace aortální chlopně
Vaněk, T.

Předoperační tramadol zvyšuje myokardální poškození u...
Wagner, R.

Anestezie III

Perioperační zajištění pacienta s jaterním onemocněním
Keislichová, E.

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu
Kvapil, M.

Změny lidského vědomí v průběhu celkové anestézie
Sániová, B.

Bispektrálny index a jeho využitie pre sledovanie urovne vedomia Šulaj, M.
Šulaj, M.

Anestezie IV

Trénink porodnického týmu
Bláha, J.

Hypertenze na porodním sále
Dobiáš, M.

Co by měl anesteziolog vědět z porodnictví – farmaka ovlivňující děložní činnost
Nosková, P.

Management peripartálního život ohrožujícího krvácení
Seidlová, D.

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)
Seidlová, D.

Anestezie - Volná sdělení

Možnosti predikce vzniku pooperačních komplikací
Beneš, J.

Současné poznatky o pooperační nevolnosti a zvracení
Dvořák, V.

Výběr anesteziologické techniky pro chirurgickou intervenci...
Jindrová, B.

Neutralizace působení warfarinu u pacientů se zlomeninou proximálního...
Kříž, P.

Anesteziolog v privátní praxi

Anesteziolog v privátní praxi

Nepostradatelná pomůcka v naší praxi - LM ProSeal
Blažek, K.

Analgosedace u zubních a endoskopických výkonů v...
Kudrna, P.

Perorální analgosedace mentálně handicapovaných pacientů
Málek, J.

Perioperačná starostlivosť pri ambulantnom anestéziologickom...
Vateha, M.

Jak založit soukromou anesteziologickou praxi
Žďarský, P.

AR provoz + ZP

AR provoz + ZP

ARIM versus plátci péče
Kozlík, P.

DRG v resuscitační a intenzivní péči
Macháček, V.

Capacity management práce na operačních sálech 
Matias, M.

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK
Mrozek, Z.

Hodnocení kvality péče v ARIM
Stříteský, M.

Bezkrevní medicína

Bezkrevní medicína

Call saver v emergentních situacích
Čundrle, I.

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich využití v praxi
Kotulák, T.

Traumatem indukovaná koagulopatie (TIC)
Ondrášková, H.

Farmakologická podpora homeostázy
Seidlová, D.

Svědek Jehovův jako pacient (Pacient odmítající krev)
Stibor, B.

Dárci orgánů a transplantace

Dárci orgánů a transplantace

Definice (mozkové) smrti - up to date
Cvachovec, K.

Akutní selhání jater - konzervativní a transplantační léčba 2010
Kieslichová, E.

Jak může péče o dárce modulovat funkci transplantovaných...
Kotulák, T.

Faktory ovlivňující dárcovství orgánů a příprava aplikace "španělského...
Pokorná, E.

Dětská anestezie

Dětská anestezie I

Anestezie a perioperační péče u novorozených dětí s neobvyklými...
Crhová, J.

Dětský mozek a anestezie
Čumlivski, R.

Vliv typu anestezie císařského řezu na sledované laboratorní hodnoty...
Kirchnerová, M.

Úvod do anestezie novorozence
Mixa, V.

Úskalí celkové anestezie u novorozenců s vrozenou rozštěpovou vadou rtu...
Pavlíková, J.

Dětská anestezie II

Laparoskopie v dětském věku, deset let zkušeností na pracovišti...
Crhová, J.

Srovnání činnosti ohřevných systémů dostupných na operačních...
Havelková, Š.

Propofol 0,5% - sníží bolestivost i. v. aplikace při úvodu dětí do anestezie?
Mixa, V.

Poučili jsme se v přístupu k léčbě abscedující pneumonie vyvolané...
Pavlíček, P.

Anestezie u dětí při neurochirurgických výkonech  
 
Žurek, J.

Dětská intenzivní medicína

Dětská intenzivní medicína

ASV mod ve weaningu dětských pacientů
Blažek, D.

Závažná rozhodnutí v dětské resuscitační péči
Blažek, D.

Prometheus v léčbě selhání jater u dětí
Hladík, M.

MARS a akútné zlyhanie pečene
Topoĺský, I.

Má tajemný clusterin u dětí v septickém stavu aktivitu chaperonu?
Žurek, J.

Etika

Etika

Posuny v pojmu vědomí a jeho poruch
Drábková, J.

Doporučení ČLK o přechodu na paliativní péči - může...
Ševčík, P.

Liší se pohled na smrt jako následek nemoci mezi...
Vácha, M.

Historie oboru

Historie oboru

M. Hrdlica - malý velký muž české anestezie
Čundrle, I.

Momenty v historii oboru z pohledu současného myšlení
Drábková, J.

Historie svalových relaxancií
Kurzová, A.

Historie anestézie u dětských adenoidektomií
Málek, J.

Vývoj oboru AR na lékařských fakultách v Praze
Pokorný, J.

Prim. MUDr. Jiří Strnad
Vetešník, J.

Infekce a sepse

Infekce a sepse

Anidulafungin v léčbě těžkých komunitních kandidových pneumonií
Balík, T.

Molekulární diagnostika - její význam pro diagnostiku a léčbu
Kolář, M.

Tygecyklin v off label indikacích - plicní infekce
Šťastný, P.

Zkušenosti pacientů s diagnózou maligní hypertemie - dotazníková studie
Štěpánková, D.

Analýza pandemie infekce AHI/NI v Krajské nemocnici Liberec...
Zýková, I.

Intenzivní medicína

Intenzivní medicína I

Má klinická zkušenost svůj význam v době EBM?
Cvachovec, K.

Anabolické strategie u kriticky nemocných
Duška, F.

Nejdůležitější guidelines v intenzivní medicíně 
Kula, R.

Intenzivní medicína - 20 a půl roku poté
Ševčík, P.

Intenzivní medicína II

Jaký vidím přínos PCT v diagnostice pneumonií?
Dostál, P.

Srovnání klinické a makrobiologické účinnosti kontinuálně...
Chytra, I.

Volba antibiotik u kriticky nemocných - up to date 2010 
Kolář, M.

Jaké cílové hodnoty v intenzivní péči (is physiology never wrong?)
Zvoníček, V.

Intenzivní medicína III

ECMO a jeho současná role v terapii respiračního selhání
Balík, M.

Poloha a polohování při UPV 
Herold, I.

Časná rehabilitace a její vliv na orgánové funkce 
Polák, J.

Parenterální výživa - jsou důvody k návratu?
Těšínský, P.

Intenzivní medicína IV

Mohou nové neinvazivní metody nahradit koronarografii?
Boček, O.

Možnosti neinvazivního hodnocení volemie (preloadu) v časném....
Pavlík, P.

Léčba hypertenze v intenzivní péči - kdy a jak?  
Solař, M.

Hemodynamická monitorace - je důležité co používáme?
Šrámek, V.

Intenzivní medicína V

Proč nebudu u ŽOK dávat heparin a antitrombin
Balík, M.

Plasma u ŽOK - up to date
Blatný, J.


DIC - up to date 2010
Kozák, T.

Carbetocin - novinka v prevenci poporodního krvácení
Pařízek, A.

Změny vnitřního prostředí v souvislosti s podáním krevní...
Uvízl, R.

Kardiopulmonární resuscitace

Kardiopulmonární resuscitace

Posthypoxická encefalopatie, patofyziologie a prognóza
Chvojka, J.

Kardiopulmonální resuscitace - očekáváme další změny? 
Kasal, E.

Je anesteziolog stále pilířem Zdravotnické záchranné služby?
Novotný, T.

Časná intubace u závažných traumat - up to date
Truhlář, A.

Kvalita života po zástavě oběhu v terénu
Zuchová, B.

Kasuistiky

Kasuistiky

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu
Bala, J.

Oběhová zástava při celkové anestézii jako první manifestace...
Malá, K.

Možnosti zneužití opioidů zdravotním personálem v současném...
Pavlík, M.

Raptura abdominální aorty u pacienty s Turnerovým syndromem...
Smékalová, O.

Hadí jedy - intoxikace, terapie
Valenta, J.

Léčebná hypotermie

Léčebná hypotermie

Zavedení hypotermie v PNP ko KPR (PRINCE)
Pachl, J.

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v přednemocniční...
Sviták, R.

Infekční komplikace a antibiotická terapie při terapeutické hypotermii
Sýkora, R.

Hypotermie po zástavě oběhu - up to date
Škulec, R.

Přednemocniční ochlazování chladným roztokem: hledání...
Škulec, R.

Přednemocniční indukce terapeutické hypotermie ledovými...
Truhlář, A.

Místní poranění (SCI)

Místní poranění (SCI)

Hypotermie - její místo a perspektivy v léčbě SCI
Gál, R.

Kortikoidy v léčbě míšních poranění - up to date
Lukáš, R.

Míšní poranění - up to date
Sas, I.

SCI z pohledu spondylochirurga
Wendsche, P.

Neurointenzivní péče

Neurointenzivní péče

Subarachnoidální krvácení z pohledu intenzivní péče, strategie a taktika léčby
Habalová, J.

Poranění mozku a akupunktura
Minařík, J.

NIRS v periooperační monitoraci mozkové ischemie během operací karotid
Pavlíková, J.

Výhody časté tracheostomie v neurointenzivní péči, výsledky 6ti-letého sledování
Procházka, J.

Naše zkušenosti s použitím intraoperačního stimulačního monitoringu...
Sedlář, T.

Využití transkraniální sonografie u kraniotraumat
Turek, R.

Popáleniny

Popáleniny

Zajištění průchodnosti cest dýchacích u rozsáhle popálených
Šturma, J.

Popáleninový šok a objemová náhrada
Tokarik, M.

Taktika resuscitační a intenzivní péče a rozsáhle popálených dětí
Trávníček, B.

Specifika popáleninvého úrazu
Zajíček, R.

Regionální anestezie

Regionální anestezie

Od Langendorfa k LipidRescue (a možná ještě dál)
Křikava, I.

Dlouhodobé výsledky regionální anestezie
Mach, D.

Fisciální koncept
Nalos, D.

Aktuální vývoj porodnické analgézie v ČR
Pařízek, A.

Bezpečnost epidurální blokády v peripartálním obdob
Štourač, P.

Regionální anestezie - UZ

Využití ultrasonografie v regionální anestezii
Mach, D.

RA hrudní oblasti a možnosti UZ navigace
Michálek, P.

Ultrazvukem řízený blok infraorbitálního nervu
Michálek, P.

Fasciální bloky pro karotickou endarterektomii
Nalos, D.

Etika a právo – společný blok lékařů, sester a nelékařských pracovníků

CO JE A NENÍ LEGE ARTIS
Dostál, O. (Praha)

KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI PACIENTŮ V KRITICKÉM STAVU
Rusinová, K. (Praha)

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM
Černý, V. (Hradec Králové)


Anestezie

Anestezie I

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA – ZMĚNA NÁZVU NEBO OBSAHU?
Cvachovec, K. (Praha)

VÝZKUM V OBORU – JAK PODPOŘIT A MOTIVOVAT ?
Černý, V. (Hradec Králové)

ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH
Jurenka, B. (Praha)

Anestezie II

PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ U DOSPĚLÝCH
Šturma, J. (Praha)

KARDIOPULMONÁLNÍ ZÁTĚŽOVÝ TEST V PŘEDOPERAČNÍM VYŠETŘEN
Hanousek, J. (Velká Británie)

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PŘED VÝKONY V CELKOVÉ ANESTEZI U DĚTÍ – UPDATE 2009
Klimovič, M. (Brno)

ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE - NUTNOST NEBO LUXUS?
Neiser, J. (Olomouc)

Anestezie III

OPTIMALIZACE RIZIK TROMBÓZY A KRVÁCENÍ V PERIOPERAČNÍM OBDOBÍ
Kušíková, E. (Praha)

PERIOPERAČNÍ MOZKOVÁ ISCHEMIE – UPDATE 2009
Pařízková, R. (Hradec Králové)

MALIGNÍ HYPERTERMIE – UP TO DATE 2009  
 
Schroederová, I. (Brno)

Anestezie IV

ANEURYSMATA AORTY – TIPY A TRIKY PRO ANESTEZIOLOGY
Kasal, E. (Plzeň)

PROTEKCE MÍŠNÍCH FUNKCÍ U OPERACÍ ANEURYSMAT HRUDNÍ AORTY
Silvay, G. (USA)

PEROPERAČNÍ OSMOTERAPIE V NEUROCHIRURGII – MANITOL NEBO NATRIUM?
Dostálová, V. (Hradec Králové)

VLIV ANESTEZIE NA KOGNITIVNÍ FUNKCE - EXISTUJE REÁLNÉ RIZIKO JEJICH ZHORŠENÍ?  
 
Saniová, B. (Slovensko)

Anestezie V

HEMODYNAMIC MONITORING: A STEP -WISE APROACH
Hofer, C. (Švýcarsko)

KARDIOPROTEKCE V ANESTEZII – TEORIE NEBO REÁLNÁ MOŽNOST?  
 
Hájek, R. (Olomouc)

KONTROLA GLYKEMIE – JEN V INTENZIVNÍ PÉČI NEBO I PERIOPERAČNĚ?
Kula, R. (Ostrava)

OBTÍŽNÉ ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V DĚTSKÉM VĚKU
Mixa, V. (Praha)

Anestezie VI

ANESTETIKA USNADŇUJÍCÍ SEXUÁLNÍ NÁSILÍ  
 
Hess, L. (Praha)

JAKÁ FARMAKA PŘED ANESTEZIÍ VYSADIT A JAKÁ VŽDY PONECHAT?
Horáček, M. (Praha)

ÚSKALÍ INTERPRETACE EKG V ANESTEZI A INTENZIVNÍ PÉČI  
 
Solař, M. (Hradec Králové)

STÁRNOUCÍ SRDCE V ANESTEZI A INTENZIVNÍ PÉČI  
 
Škarvan, K. (Švýcarsko)

Anestezie VII

OXID DUSNÝ – MÁ JEŠTĚ ROLI V MODERNÍ ANESTEZIOLOGI (A V MEDICÍNĚ VŮBEC)?
Jahoda, J. (Ostrava)

ANTIFIBRINOLYTIKA V (KARDIO)ANESTEZII
Vaněk, T. (Praha)

MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA – UPDATE 2009
Říha, H. (Praha)

VLIV ANESTETIK NA MIKROCIRKULACI – MÁME BRÁT V ÚVAHU V KLINICKÉ PRAXI?
Turek, Z. (Hradec Králové)


Intenzivní medicína

Intenzivní medicína I

PERIOPERAČNÍ PROTEKCE LEDVIN
Kotulák, T. (Praha)

NEBOJME SE KONCEPTU „STEWART – FENCL“ PŘI HODNOCENÍ PORUCH ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Duška, F. (Praha)

VLIV INFUZNÍ TERAPIE NA ACIDOBAZICKOU ROVNOVÁHU  
 
Jabor, A. (Praha)

Intenzivní medicína II

ACUTE LUNG INJURY IN SEPSIS: NEW TRENDS IN PATOPHYSIOLOGY AND THERAPY
Kirov, M. (Rusko)

DOES ALBUMIN HAVE A PLACE IN TREATING THE CRITICALY ILL?
Boldt, J. (SRN)

UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE BĚHEM ANESTEZIE – OVLIVŇUJE PERIOPERAČNÍ PRŮBĚH?  
 
Dostál, P. (Hradec Králové)

KLÍČOVÁ ÚLOHA RESPIRAČNÍ PÉČE V MEDICÍNĚ KRITICKÝCH STAVŮ – NOVÉ VÝZVY A ŠIRŠÍ HORIZONTY PO 55 LETECH  
 
Herold, I. (Mladá Boleslav)

Intenzivní medicína III

MANAGEMENT OF INVASIVE CANDIDA INFECTIONS IN THE CRITICALY ILL PATIENT
Kullberg, B.-J. (Holandsko)

RIZIKA INVAZIVNÍCH KANDIDÓZ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ
Ševčík, P. (Brno)

WHY WE ARE MEASURING PTIPO2?
Kiening, K. (SRN)

SUBSTITUCE ŽELEZA V PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČI – UPDATE 2009
Blatný, J. (Brno) 


Regionální anestezie

Regionální anestezie I

CESTA K ÚSPĚŠNÉ REGIONÁLNÍ ANESTEZII
Nalos, D. (Ústí nad Labem)

MOŽNOSTI ULTRAZVUKU V REGIONÁLNÍ ANESTEZII
Mach, D. (Irsko)

POVRCHOVÝ CERVIKÁLNÍ BLOK PRO OPERACE KRČNÍCH TEPEN  
 
Horáček, M. (Praha)

KAUDÁLNÍ EPIDURÁLNÍ BLOK U DĚTÍ  
 
Mixa, V. (Praha)

Regionální anestezie II

MAJÍ CENTRÁLNÍ NEUROAXIÁLNÍ BLOKÁDY JEŠTĚ SVÉ MÍSTO?
Kulda, K. (Hradec Králové)

TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOK PRO ANALGEZII U BŘIŠNÍCH VÝKONŮ
Červenka, M. (Irsko)

TOXICITA LOKÁLNÍCH ANESTETIK A TUKOVÉ EMULZE – JAKÁ JE EVIDENCE?  
 
Mach, D. (Irsko) 


Algeziologie

Algeziologie I

BEZBOLESTNÁ NEMOCNICE – CESTA OD PROKLAMACE K REALIZACI
Bystřický, Z. (Rakousko)

PARAVERTEBRÁLNÍ BLOKÁDA U DĚTÍ A JEJÍ ROLE V POPERAČNÍ ANALGEZII  
 
Berta, E. (Norsko)

HYPERALGEZIE – NOVÝ POHLED NA LÉČBU OPIOIDY
Málek, J. (Praha)

Algeziologie II

SILNÉ OPIOIDY V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI
Ševčík, P. (Brno)

NOVINKY V LÉČBĚ BOLESTI
Hakl, M. (Brno)

KOMPLEXNÍ REGIONÁLNÍ BOLESTIVÝ SYNDROM
Haklová, O. (Brno)

RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA Z POHLEDU EBM  
 
Gabrhelík, T. (Olomouc) 


Porodnická anestezie/analgezie

Porodnická anestezie/analgezie I

 
 
ANESTEZIOLOGICKÝ POSTUP PŘI PREKLAMPSII, EKLAMPSII A HELLP SYNDROMU
Kříž, P. (Praha)

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ
Mannová, J. (Brno)

ANTIKOAGULANCIA PŘI REGIONÁLNÍ BLOKÁDĚ V PORODNICTVÍ – KDY, JAK A PROČ?
Štourač, P. (Brno)

MAJOR BLEEDING – PREVENT ACIDOSIS!
Zander, R. (Německo) 

Porodnická anestezie/analgezie II

INTUBOVAT ČI NEINTUBOVAT – TOŤ OTÁZKA „MALÝCH“ VÝKONŮ V PORODNICTVÍ  
 
Bláha, J. (Praha)

SYSTÉMOVÁ ANALGEZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU – JE TŘEBA SE BÁT?
Nosková, P. (Praha)

NEUROAXIÁLNÍ ANALGEZIE PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU – PŘEDSTAVUJE UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ?
Štourač, P. (Brno) 


Chyby a omyly

Chyby a omyly I

CHYBY A OMYLY PŘI PŘEDANESTETICKÉ PŘÍPRAVĚ
Horáček, M. (Praha)

CHYBY VE VEDENÍ ANESTEZIE – KAZUISTIKA
Málek, J. (Praha)

CHYBY V POPERAČNÍ PÉČI – KAZUISTIKA část 1 (Nalos,D.) část 2 (Vondráková, V.)
Nalos, D. (Ústí nad Labem)

CHYBY V REGIONIÁLNÍCH TECHNIKÁCH - KAZUISTIKA
Doležal, D. (Hradec Králové) 

Chyby a omyly II

CHYBY A OMYLY PŘI PORUCHÁCH METABOLISMU A ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY KRITICKY NEMOCNÝCH
Jahoda, J. (Ostrava)

CHYBY A OMYLY PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH KARDIOVASKULÁRNÍ HO SYSTÉMU
Březina, A. (Praha)
 
CHYBY A OMYLY PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU
Pavlík, P. (Brno)

CHYBY A OMYLY PŘI DÁVKOVÁNÍ ANTIBIOTIK V INTENZIVNÍ PÉČI
Chytra, I. (Plzeň)


Novinky z jiných oborů

Novinky z jiných oborů I

MASIVNI PLICNI EMBOLIE – JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SELŽE TROMBOLYTICKÁ LÉČBA?
Bělohlávek, J. (Praha)

NOVÉ SYNDROMY V AKUTNÍ KARDIOLOGII
Rokyta, R. (Plzeň)

KARDIORENÁLNÍ SYNDROM NA ICU – STARÝ PROBLÉM V NOVÉM SVĚTLE
Matějovič, M. (Plzeň)

MALIGNÍ STAVY V KOAGULACI – UPDATE 2009
Geierová, V. (Praha)  


Novinky z jiných oborů II

SOUČASNÉ MOŽNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE U AKUTNÍCH STAVŮ část 1 - část 2
Raupach, J. (Hradec Králové)

METABOLICKÁ ODPOVĚĎ KRITICKY NEMOCNÝCH – JAK, KDY A PROČ ZASAHOVAT
Novák, I. (Plzeň)

DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU S PLICNÍMI INFILTRÁTY
Skřičková, J. (Brno)

AKCELEROVANÁ REHABILITACE - REVOLUCE V ELEKTIVNÍ CHIRURGII
Šerclová, Z. (Praha)


Edukace

OBOR ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA V PREGRADUÁLNÍM STUDIU
Šturma, J. (Praha)

JAK PROBÍHÁ PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVA OBORU ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA V ČR?
Schreiberová, J. (Hradec Králové)

EDUCATION AND TRAINING IN ANESTHESIA – DOPORUČENÍ EUROPEAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY
Chytra, I. (Plzeň)

VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU INTENZIVNÍ MEDICÍNA - AKTUÁLNÍ STAV
Ševčík, P. (Brno) 


Kardiopulmonální resuscitace

EFEKTIVITA KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
Růžička, J. (Plzeň)

POSTRESUSCITAČNÍ SYNDROM
Zvoníček, V. (Brno)

HYPOTERMIE – KDY A JAK?
Suk, P. (Brno)

INTRAOSEÁLNÍ PŘÍSTUP – UPDATE 2009  
 
Truhlář, A. (Hradec Králové) 


Blok ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny

NOVÁ RIZIKA ALOGENÍCH KREVNÍCH PŘEVODŮ
Ondrášková, H. (Brno)

TRANSFUZNÍ STRATEGIE V INTENZIVNÍ PÉČI
Stibor, B. (Rakousko)

TAKTIKA HRAZENÍ KREVNÍCH ZTRÁT V PRŮBĚHU OPERACE
Cvachovec, K. (Praha)

INTRA A POPERAČNÍ SBĚR KRVE
Čundrle, I. (Brno) 

Blok ve spolupráci s Českou transplantační společností

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM V ČR
Pokorná, E. (Praha), Němec, P. (Brno),

VLIV SMRTI MOZKU NA ORGÁNOVÉ FUNKCE
Kieslichová, E. (Praha)

DÁRCI S NEBIJÍCÍM SRDCEM – MOŽNOSTI A LIMITY
Hasman, D. (Plzeň)

INTENSIVE CARE FOR HEART AND LUNG ORGAN DONOR
Hetz, H. (Vídeň)

Book of Proceedings

Special lectures
    

Michael Roizen, USA 
HOW A BEAUTIFUL DAY MAKES YOU YOUNGER AND CAN BE EVERYDAY

Hugo van Aken, Germany
PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY OF THE ELDERLY – INFLUENCE OF ANAESTHETIC TECHNIQUE ON THE PERIOPERATIVE PERIOD

Cardiac surgery 1 


Carl-Johan Jakobsen, Denmark
ANAESTHETIC CHALLENGES AND MANAGEMENT OF GERIATRIC PATIENTS FOR CARDIAC SURGERY

Robert Sladen, USA 
POSTOPERATIVE CHALLENGES OF THE GERIATRIC CARDIAC SURGERY PATIENT 

Joerg Ender, Germany 
CARDIAC FAST TRACK TREATMENT IN GERIATRIC PATIENTS 

Niki Dietz, USA
MONITORING AND OUTCOMES IN ELDERLY CARDIAC SURGICAL PATIENTS

Cardiac surgery 2

Joanna Chikwe, USA
WHAT TO TELL THE OCTOGENARIAN WHO NEEDS CARDIAC SURGERY? 

Chirojit Mukherjee, Germany 
TRANSCATHETER (TRANSAPICAL AND TRANSFEMORAL APPROACH) IMPLANTATION OF THE AORTIC VALVE IN THE ELDERLY

Davy Cheng, Canada
OPCAB SURGERY IN GERIATRIC PATIENTS: EVIDENCE OF BENEFITS

Karel Skarvan, Switzerland 
WHAT CAN ECHOCARDIOGRAPHY TELL US ABOUT THE AGING HEART

Non-cardiac surgery 1 


Hans-Joachim Priebe, Germany 
APPROACH TO CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE ELDERLY

Tuula Kurki, Finland 
PREOPERATIVE ASSESSMENT OF THE GERIATRIC PATIENTS WITH CARDIAC DISEASE UNDERGOING NONCARDIAC SURGERY

Giovanni Gambassi, Italy 
PROPHYLAXIS WITH BETA-BLOCKERS FOR NON-CARDIAC SURGERY

Helfried Metzler, Austria
CORONARY INTERVENTION BEFORE NONCARDIAC SURGERY – BENEFIT OR RISK? 

Non-cardiac surgery 2 


Paul Waters, USA 
THORACIC SURGERY IN GERIATRIC PATIENTS

Bernhard Riedel, USA
THORACIC CANCER SURGERY: IMPROVING PERIOPERATIVE OUTCOME IN THE AGING POPULATION

Alf Kozian, Germany
THORACIC ANESTHESIA IN GERIATRIC PATIENTS

Demetrius Pertsemlidis, USA
SURGERY OF ADRENAL GLANDS IN GERIATRIC PATIENT 

Brain function in perioperative period 1 


James Cottrell, USA 
ANESTHESIA AND THE OLDER BRAIN

Zoltan Mikeš, Slovakia
PERIOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN THE ELDERLY

Jeff Silverstein, USA 
POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION FOLLOWING NON-CARDIAC SURGERY

Christopher Jankowski, USA 
POSTOPERATIVE DELIRIUM: RISKS, SEQUELAE AND INTERVENTIONS

Brain function in perioperative period 2 


Joe Szokol, USA 
DOES REGIONAL ANESTHESIA LEAD TO BETTER POSTOPERATIVE COGNITIVE FUNCTION IN THE ELDERLY PATIENT THAN GENERAL ANESTHESIA?

Hatim Hyderally, USA 
POSTOPERATIVE DELIRIUM IN THE ELDERLY PATIENT AFTER HIP FRACTURE SURGERY

Mark Newman, USA 
IMPACT OF GENETICS ON PERIOPERATIVE OUTCOME 

Martin Nitsun, USA 
SLEEP APNEA: PERIOPERATIVE IMPLICATIONS IN THE GERIATRIC PATIENT

Blood transfusion/coagulation 


David Royston, UK 
HEMATOLOGY AND THE AGED – PROBLEM OR PROTECTION?

Ingo Beyer, Belgium 
ANEMIA AND TRANSFUSIONS IN THE ELDERLY

Michal Horáček, Czech Republic
HAEMOSTATIC FRAILTY IS A SIGNIFICANT FACTOR AFFECTING CARDIAC SURGICAL PATIENTS OUTCOME 

Day surgery in geriatric patients 


Andrew Severn, UK 
DO WE NEED A SPECIALTY OF GERIATRIC ANAESTHESIA?

Gabriella Bettelli, Italy 
DAY SURGERY IN GERIATRIC PATIENTS

David Wilkinson, UK 
AMBULATORY CARE, A FURTHER CHALLENGE FOR THE ELDERLY PATIENT AND THEIR CARERS

Eva Topinková, Czech Republic 
GERIATRIC RISKS OF POST-OPERATIVE DISABILITY

Aortic surgery and anesthesia 


Paul Stelzer, USA 
ASCENDING AND ARCH ANEURYSM SURGERY IN THE ELDERLY

Michael Marin, USA 
ENDOVASCULAR AORTIC ANEURYSM REPAIR IN THE ELDERLY: A 10 YEARS EXPERIENCE AT THE MOUNT SINAI MEDICAL SCHOOL

David Reich, USA
ANESTHETIC MANAGEMENT FOR RESECTION OF AORTIC ANEURYSM: CNS PROTECTION   
 

George Silvay, USA 
ANESTHETIC MANAGEMENT FOR RESECTION OF DESCENDING THORACIC AORTIC ANEURYSM: SPINAL CORD PROTECTION

Salwa Shenaq, USA 
MICHAEL DEBAKEY – HIS OPERATION FOR AORTIC ANEURYSM

Demographics, economics and ethics 


Maria Galati, USA 
DEMOGRAPHICS AND ECONOMICS OF GERIATRIC PATIENT CARE IN THE USA

Marina Krol, USA 
VARIANCE OF HOSPITAL RESOURCE UTILIZATION FOR GERIATRIC PATIENTS

Jean-Pierre Baeyens, Belgium
ETHICS OF ICU ADMISSION AND TREATMENT FOR THE GERIATRIC PATIENTS 

Infection and nutrition 


Harry B. van Wezel, The Netherlands 
SENSE AND NONSENSE OF PERIOPERATIVE INSULIN THERAPY

Luboš Sobotka, Czech Republic 
IMPORTANCE OF NUTRITIONAL AND METABOLIC CARE IN THE ELDERLY PATIENT IN PREOPERATIVE PERIOD

Zdeněk Zadák, Czech Republic
PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN OLD AGE: ROLE OF MALNUTRITION, SARCOPENIA AND INFLAMMATION 

Pain & Neuromuscular blockade 


Erdal Aslim, Turkey 
REGIONAL ANESTHESIA IN ELDERLY PATIENTS UNDERGOING CAROTID SURGERY

Milan Adamus, Czech Republic 
AUTOMATIC CONTROL OF NEUROMUSCULAR BLOCK DURING LONG-LASTING NEUROSURGICAL INTERVENTIONS IN GERIATRIC PATIENTS - WHAT WE CAN LEARN FROM THE COMPUTER

Cynthia Lien, USA 
NONDEPOLARIZING NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTS IN THE ELDERLY: DOSING PARADIGMS REVISITED

Glenn Murphy, USA 
RESIDUAL NEUROMUSCULAR BLOCKADE: IS IT A PROBLEM IN THE GERIATRIC PATIENT?

Pathophysiology 


Yitshal Berner, Israel 
HOW AGING PATHOPHYSIOLOGY AFFECT THE PERIOPERATIVE PATIENT

Vladimír Černý, Czech Republic 
MICROCIRCULATION AND AGING

Robert Sladen, USA 
PERIOPERATIVE HYPOTHERMIA

Jeffrey Yasny, USA
PERIOPERATIVE DENTAL CONSIDERATIONS FOR THE GERIATRIC PATIENT 

Heart failure 


Martin Stříteský, Czech Republic 
THE MAIN ROLE OF VEGETATIVE NERVE SYSTEM IN PROTECTION OF THE HEART 

Marc A. Rozner, USA 
THE PATIENT WITH HEART FAILURE: MEDICAL AND DEVICE THERAPY

Alina Grigore, USA 
SURGICAL OPTIONS IN THE MANAGEMENT OF HEART FAILURE

Nancy Nussmeier, USA 
PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF GERIATRIC PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE

Book of Abstracts 


Poster Presentations - Session A 

Jitka Lomová, Czech Republic
CARDIAC SURGERY IN OCTOGENARIANS

František Mošna, Czech Republic
THE COUTCOME AND COMPLICATIONS OF OCTOGENARIANS UNDERGOING CARDIAC SURGERY  

Michal Porizka, Czech Republic 
TYPE OF ANAESTHESIA HAS NO EFFECT ON EARLY POSTOPERATIVE OUTCOME IN OCTOGENARIANS UNDERGOING ELECTIVE SURGICAL REVASCULARIZATION  

Janet Martin, Canada 
OFF-PUMP VERSUS ON-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY: DO ELDERLY PATIENTS BENEFIT MOST?  

Levent Acar, Turkey 
PERIOPERATIVE BLOOD REQUIREMENT FOR OFF-PUMP CABG OPERATIONS COMPAIRING WITH A DIFFERENT AGE GROUP  

Roman Hájek, Czech Republic 
HAEMOSTATIC PROFILE IN ELDERLY PATIENTS UNDERGOING CARDIOPULMONARY BYPASS DOES NOT DIFFER FROM YOUNGER POPULATION  

Gabor Erdoes, Switzerland 
TRANSCATHETER AORTIC VALVE REPLACEMENT IN GERIATRIC HIGH-RISK PATIENTS  

Marco Morsolini, Italy 
CARDIOPULMONARY BYPASS AND CEREBRAL PROTECTION MANAGEMENT DURING PULMONARY ENDOARTERECTOMY: A SINGLE CENTRE 15-YEARS EXPERIENCE  

Marco Morsolini, Italy 
PULMONARY ENDARTERECTOMY FOR THROMBOEMBOLIC RIGHT HEART FAILURE IN THE ELDERLY


Poster Presentations - Session B 

Gabriella Bettelli, Italy 
ELDERLY PATIENTS AND DAY SURGERY: AN APPROPRIATE CHOICE?  

Gabriella Bettelli, Italy 
DAY SURGERY FACILITIES FOR ELDERLY: WHICH DESIGN?  

Gabriella Bettelli, Italy
SATISFACTION AND DAY SURGERY ACCEPTANCE IN A SAMPLE OF OVER 85 y OUTPATIENTS  

B.L. van Leeuwen, The Netherlands 
A CONTROLLED TRIAL OF GERIATRIC LIAISON INTERVENTION IN FRAIL SURGICAL ONCOLOGY PATIENTS  

Videnovic Nebojsa, Serbia 
ADVANTAGES OF THE LOW INSUFFLATION PRESSURE THE GERIATRICS LAPARASCOPIC SURGERY  

Hernandez Porras Berenice Carolina, Mexico 
EPIDURAL ANALGESIA VERSUS OPIOID INTRAVENOUS ANALGESIA IN MAJOR ABDOMINAL SURGERY  

Atallah Fouad, France 
A STUDY OF THE MORBIDITY, MORTALITY AND LONG TIME SURVIVAL FOLLOWING RADICAL CYSTECTOMY IN ELDERLY


Poster Presentations - Session C

Mukelabai Mukelabai, Zambia 
CHALLENGES OF GERIATRIC CARE IN SUB-SAHARAN AFRICA: THE ANAESTHESIST’S VIEW  

B. Liebman, The Netherlands 
SURGERY IN THE ELDERLY: IDENTIFYING RISK USING THE IRIS SCORE  

Ewa Gornik-Wlaszczuk, Poland 
WHY DO ELDERLY PATIENTS WAIT FOR HIP FRACTURE SURGERY?  

Yi Zhang, China 
ANALYSIS OF RISK FACTORS RELATED TO POSTOPERATIVE MORTALITY IN THE ELDERLY AGED OVER 80 YEARS AFTER HIP FRACTURES SUGERY IN A CHINESE TEACHING HOSPITAL  

Petr Kříž, Czech Republic 
THE HAEMODYNAMIC RESPONSE TO DIFFERENT TYPES OF ANAESTHESIA FOR PROXIMAL FEMUR FRACTURE OSTEOSYNTHESIS IN GERIATRIC PATIENTS  

Barbora Jindrová, Czech Republic 
ACUTE REVERSAL OF ORAL ANTICOAGULATION IN GERIATRIC PATIENTS WITH PROXIMAL FEMUR FRACTURE: COMPARATION OF CASE REPORTS (PROTHROMPLEX VS. FFP)  

HS. Na, South Korea 
PERIOPERATIVE INTRAVENOUS IRON AND RECOMBINENT ERYTHROPOIETIN FOR THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE ANEMIA AND REDUCTIO


Poster Presentations - Session D

Marina Giampieri, Italy 
INTRA HOSPITAL CARDIAC ARREST IN THE ELDERLY: INSTITUTION OF A REGISTRY AT THE INRCA HOSPITAL  

Shakib Khamkar, UK 
THROMBOLYSIS FOR PATIENTS > 80 YEARS OLD IN ACUTE STROKE  

Saffan Qureshi, UK 
THE EXPANSION OF TRHMBOLYTIC THERAPY FOR ACUTE ISCHAEMIC STROKE BEYOND THE 3 HOUR TIME WINDOW  

Anoushka Afonso, 
USA PROSPECTIVE EVALUATION OF DELIRIUM IN CARDIAC SURGICAL PATIENTS IN THE INTENSIVE CARE UNIT  

Anoushka Afonso, MD, USA 
THE WORLD’S FIRST TWENTY-FIVE HEART TRANSPLANTS: IS THERE HOPE FOR THE ELDERLY?